Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Pozvánka na koncert
25. 8. 2023

KONCERT PRO JASMÍNKU

K někomu je osud štědrý, jiný se musí o místo na slunci od samého začátku doslova prát. Když je ale vůle, dokáží se dít zázraky.

S maminkou Jasmínky Binnhackové jsme si povídali v souvislosti s dobročinným koncertem, který proběhne na Ostrově na Podskalí

8. září od 18 hodin.

Přerušení dodávky pitné vody
21. 8. 2023

Vážení odběratelé,

dovolujeme si Vám oznámit, že z důvodu opravy vodovodního řadu v ul. Na Hrázi dojde k přerušení dodávky pitné vody v ul. Otavská pravá strana až k č.p. 101 ve směru od Strakonic, ul. Nová, Na Rozhledech, U Větrolamu a Na Hrázi k č.p. 223 v úterý 22.8.2023 od 7:00 hodin a předpokládané zprovoznění vodovodu bude do 12 hodin

Při opětovném napouštění může dojít ke kolísání tlaku a zakalení vody.

Více informací obdržíte na tel. č. 724 974 001.

Děkujeme za pochopení,

Technické služby Strakonice, s.r.o.

Třiďte kovové obaly
24. 7. 2023

Kovové obaly patří do šedých, případně společně s plasty do žlutých kontejnerů. Ve Strakonicích jich máme 305.

V tabulce najdete jejich počty napříč jednotlivými turistickými oblastmi, které možná během prázdnin navštívíte.

Výběrové řízení
19. 7. 2023

Druh práce: zajištění bezpečnosti města

Místo výkonu práce: Město Strakonice

Předpokládaný termín nástupu: k 1. dni v měsíci (do odvolání výběrového řízení)

Pracovní poměr: na dobu určitou

Plat: 8 platová třída (+ příplatky)

Nebezpečípožáru
18. 7. 2023

Vzhledem ke zvyšujícímu se nárůstu počtu požárů a následných hasičských zásahů vydalo Ředitelství Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje doporučení k maximální obezřetnosti při polních pracech či během turistických aktivit v souvislosti s požárně nebezpečnou prací v přírodním prostředí.
Nejste-li si jisti bezpečností, využijte jednotky dobrovolných hasičů ke kontrole míst, kde jsou tyto činnosti prováděny.
Nepodceňujte nebezpečí vzniku požáru.

obrázek
29. 6. 2023

Pozvánka na slavnostní shromáždění u příležitosti 608. výročí upálení mistra Jana Husa - 6. 7. 2023 od 14 hodin u památníku v Rennerových sadech.

Srdečně zve Jednota Karla Havlíčka Borovského a město Strakonice.

KORZO - Velké náměstí
28. 6. 2023

Na jedno odpoledne se uzavře prostor náměstí autům, aby se mohlo ukázalo ve zcela jinem kontextu než během všedních uspěchaných dnů, kdy převážná většina z nás jen projíždí a rychle projde náměstí, které se s přibývajícími hodinami mění v klidnou zónu a prostor pro setkávání.
Po celou dobu bude hrát živá hudba. "Vytvoříme zónu se stánky s nabídkou jídel a nápojů, které zajistí místní, popř. regionální podniky, nabídka bude doplněna o nabídku Městského zahradnictví. K proměně náměstí nám poslouží také vypůjčené stromky a drobná zeleň, scénografické prvky, jako například stany, přístřešky, girlandy a lehátka k posezení. Večer pak jako závěr akce proběhne promítání filmu", na které zve skupina Jsme Strakonice a Město Strakonice

Výstraha ČHMU
22. 6. 2023

Očekává se možný výskyt extrémně silných bouřek s nárazy větru kolem 110 km/h, kroupami kolem 5 cm a krátkodobým intenzivním deštěm.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Nárazy větru budou lámat větve, vyvracet stromy. Nebezpečí představují také velké kroupy, které mohou být i kolem 5 cm a blesky. Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami. Nutno zabezpečit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

Zdroj: https://www.chmi.cz/.../docs/meteo/om/vystrahy/index.html

V případě potřeby volejte tísňové linky HZS 150, Městská policie 156, PČR 158.

Spadlý strom
21. 6. 2023

Aktuálně kvůli extrémům počasí nedoporučujeme v rámci bezpečnosti osob zdržovat se v blízkosti stromů, kde může hrozit i pozdní odlomení větví narušených během větrného poryvu. Dbejte zvýšené opatrnosti při vstupu na Podskalí, případně je-li to možné, vynechte procházky v těchto místech do doby, než budou stromy prohlédnuty odbornými pracovníky.