Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Informaci o záměrech města na prodej, pronájem, směnu, výpůjčku pozemků, nebytových prostorů, budov a bytů zveřejňuje městský úřad na úřední desce v kategorii "Majetkové záměry"

 

Záměr na prodej části pozemku parc. č. 181/1 o výměře cca 194 m2 v kat. území Přední Ptákovice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 462/2021 ze dne 15. prosince 2021

 

Záměr

 

na prodej části pozemku parc. č. 181/1 o výměře cca 194 m2 v kat. území Přední Ptákovice.

  • zákres předmětné části pozemku je uveden v příloze č. 1

Záměr na pronájem části pozemku parc. č. 181/1 v k.ú. Přední Ptákovice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 2236/2021 ze dne 20.10.2021

 

Záměr   

 

na pronájem části pozemku parc. č. 181/1 o výměře cca 194 m2 v katastrálním území Přední Ptákovice.

  • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze číslo 1

Záměr na pronájem části pozemku parc. č. st. 182/1 v k. ú. Nové Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 2252/2021 ze dne 20.10.2021

 

Záměr   

 

na pronájem části pozemku p. č. st. 227 v k. ú. Strakonice o výměře cca 606 m2 (pozemek přilehlý k budově bývalé ZŠ Lidická 194 ve Strakonicích). 

  • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze číslo 1

Záměr na pronájem části pozemku p. č. st. 227 v k. ú. Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 2252/2021 ze dne 20.10.2021

 

Záměr   

 

na pronájem části pozemku p. č. st. 227 v k. ú. Strakonice o výměře cca 606 m2 (pozemek přilehlý k budově bývalé ZŠ Lidická 194 ve Strakonicích).

  • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze číslo 1

Záměr na směnu pozemků v majetku města Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 302/2021 ze dne 24. února 2021

 

Z á m ě r

 

na směnu pozemků v majetku města Strakonice, a to části pozemku p.č. 122/1  o výměře cca 25 m2 a částí pozemku p.č. 1334/1 o výměře cca 9 m2, za části pozemků ve vlastnictví  České republiky - Ministerstva zemědělství, a to za část pozemku p.č. 122/2 o výměře cca 17 m2 a za část pozemku p.č. 147/3 o výměře cca 25 m2, vše v k.ú. Strakonice.

Záměr na směnu pozemků p. č. 426/10 o výměře 8 m2, p. č. 426/9 o výměře 65 m2, p. č. 616/7 o výměře 42 m2 a p. č. 616/6 o výměře 15 m2 (vlastnictví města Strakonice), za pozemek p. č. 427/45 o výměře 317 m2 (oddělen GP z p. č. 427/1) a za část pozemku p. č. 427/21 o výměře cca 130 m2, vše v k. ú. Střela

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 429/2021 ze dne 15. září 2021

 

Záměr

 

 na směnu pozemků p. č. 426/10 o výměře 8 m2, p. č. 426/9 o výměře 65 m2, p. č. 616/7 o výměře 42 m2 a p. č. 616/6 o výměře 15 m2 (vlastnictví města Strakonice), za pozemek p. č. 427/45 o výměře 317 m2 (oddělen GP z p. č. 427/1)  a za část pozemku p. č. 427/21 o výměře cca 130 m2, vše v k. ú. Střela

Záměr na prodej částí pozemků p. č. 765/29 a p. č. 765/103 o celkové výměře cca 100 m2, vše v k.ú. Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 413/2021 ze dne 15. září 2021

 

Záměr

 

na prodej částí pozemků p. č. 765/29 a p. č. 765/103 o celkové výměře cca 100 m2, vše v katastrálním území Strakonice. Přesná výměra pozemků bude určena na základě geometrického plánu a za účasti pracovníků majetkového odboru a odboru dopravy. 

  • zákres umístění předmětných částí pozemků je uveden v příloze č. 1

Záměr prodej části pozemku parc. č. 633/4 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Nové Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 416/2021 ze dne 15. září 2021

 

Záměr

 

na prodej části pozemku parc. č. 633/4 o výměře cca 80 m2 v kat. území Nové Strakonice.

  • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze č. 1

Záměr na prodej části pozemku parc. č. 1073/1 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Modlešovice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 415/2021 ze dne 15. září 2021

 

Záměr

 

na prodej části pozemku parc. č. 1073/1 o výměře cca 20 m2 v kat. území Modlešovice za účelem vybudování nové trafostanice.

  • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze č. 1 a 2

Záměr na prodej celého pozemku p. č. 6/2 v katastrálním území Hajská

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 369/2021 ze dne 23. června 2021

 

Záměr

 

na prodej celého pozemku p. č. 6/2 o výměře 173 m2 v katastrálním území Hajská.

  • zákres umístění předmětného pozemku je uveden v příloze číslo 1

Záměr na prodej pozemků u fotbalového hřiště Na Křemelce

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 371/2021 ze dne 23. června 2021

 

Záměr

 

na prodej pozemků u fotbalového hřiště Na Křemelce, konktrétně se jedná o celý pozemek parc. č. st. 3272 o výměře 459 m2, jehož součástí je stavba bez čp./če, jiná stavba (objekt řadových garáží s tribunou), část pozemku parc. č. 1224/5 o výměře 45 m2 a část pozemku parc. č. 1311/2 o výměře cca 4 m2, vše v kat. území Strakonice.

 

Záměr na prodej části pozemku p. č. 1269/145 o výměře cca 25 m2 v katastrálním území Dražejov u Strakonic

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 364/2021 ze dne 23. června 2021

 

Záměr

 

na prodej části pozemku p. č. 1269/145 o výměře cca 25 m2 v katastrálním území Dražejov u Strakonic, jež se nachází za plotem žadatele. Přesná výměra předmětné části pozemku bude určena na základě geometrického plánu.

  • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze číslo 1