Prodej, pronájem a výpujčka majetku města

Záměr na pronájem nebytových prostorů o celkové výměře 166 m2 v 1. poschodí objektu čp. 141 na Velkém náměstí

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1680/2021 ze dne 26.05.2021

 

Záměr

 

na pronájem nebytových prostorů  o celkové výměře 166 m2 v 1. poschodí objektu čp. 141 na Velkém nám. ve Strakonicích, na poz. p.č. st. 168/1 v k.ú. Strakonice, jedná se o prodejní plochu o výměře 161 m2 + sklad o výměře 5 m2 nacházející se těsně vedle prodejní plochy.

Záměr na pronájem garážových stání v k.ú. Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1125/2020 ze dne 25.11.2020

 

Záměr   

 

na pronájem níže uvedených garážových stání v bytových domech Leknínová 1391 na poz. p.č. st. 4100 v k.ú. Strakonice a Leknínová 1392 na  poz. p.č. st. 4169 v k.ú. Strakonice:

Záměr na pronájem garážového stání č. 8 v objektu Leknínová 1391

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1900/2021 ze dne 21.07.2021

 

Záměr   

 

na pronájem garážového stání č. 8 v objektu Leknínová 1391, Strakonice, na pozemku p. č. st. 4100 v k. ú. Strakonice.

Záměr na pronájem garážového stání č. 12 v objektu Leknínová 1391

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1673/2021 ze dne 26.05.2021

 

Záměr

 

na pronájem garážového stání  č. 12 v objektu Leknínová 1391, Strakonice, na poz. p.č. st. 4100 v  k.ú. Strakonice.

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1080/2020 ze dne 25.11.2020

 

Záměr   

 

na pronájem části pozemku p.č. 1120/2 v k.ú. Strakonice o  výměře cca 21 m2.   Na předmětné části pozemku se nachází plechová garáž ve vlastnictví jiného subjektu.

 • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze č. 1

 

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1169/2020 ze dne 9.12.2020

 

Záměr   

 

na pronájem části pozemku p.č. 1371/168 v k.ú. Strakonice o  výměře cca 25 m2 za účelem zřízení tzv. předzahrádky.

 • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze č. 1

 

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Nové Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1079/2020 ze dne 25.11.2020

 

Záměr   

 

na pronájem části pozemku p.č. 636/10 v k.ú. Nové Strakonice, za účelem umístění druhé plochy reklamního panelu o rozměrech 5,1 x 2,4 m, a to na již umístěný stávající  reklamní stojan. Reklamní stojan je ve vlastnictví jiného subjektu.

 • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze č. 1, reklamní panel v příloze č. 2

Záměr na pronájem části pozemku parcelní číslo st. 182/1 v k.ú. Nové Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1980/2021 ze dne 18.08.2021

 

Záměr   

 

na pronájem části pozemku parcelní číslo st. 182/1 v katastrálním území Nové Strakonice o výměře cca 36 m2 za účelem umístění automatického imisního monitoringu.

 • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze číslo 1

 

 

Záměr na pronájem části pozemku p.č. 945/1 o výměře cca 6.000 m2 v k.ú. Dražejov u Strakonic

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1050/2020 ze dne 04.11.2020

 

Záměr   

 

na pronájem části pozemku p.č. 945/1 o výměře cca 6.000 m2 v katastrálním území Dražejov u Strakonic – lokalita Habeš, za účelem provozování kulturních a sportovních akcí.

 

 • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze číslo 1

Záměr na pronájem části pozemku p.č. 1087 v k.ú. Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1688/2021 ze dne 26.05.2021

 

Záměr

 

na pronájem části pozemku p.č. 1087 v k.ú. Strakonice o výměře cca 380 m2.

 

 • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze č. 1

Záměr na pronájem části pozemku p. č. 494/6 o výměře cca 15 m2 v katastrálním území Nové Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1844/2021 ze dne 23.06.2021

 

Záměr   

 

na pronájem části pozemku p. č. 494/6 o výměře cca 15 m2 v katastrálním území Nové Strakonice – lokalita Mutěnický jez, za účelem umístění mobilního kávového přívěsu pro prodej občerstvení.

 • zákres umístění mobilního přívěsu na výše zmíněné části pozemku je uveden v příloze číslo 1

Záměr na pronájem části pozemku p. č. 239/15 v k. ú. Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 2011/2021 ze dne 18.08.2021

 

Záměr   

 

na pronájem části pozemku p. č. 239/15 v k. ú. Strakonice o výměře 194 m2.

 • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze číslo 1

Záměr na pronájem části pozemku p. č. 1420 v katastrálním území Strakonice o výměře cca 50 m2

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1753/2021 ze dne 09.06.2021

 

Záměr   

 

na pronájem části pozemku p. č. 1420 v katastrálním území Strakonice o výměře cca 50 m2, a to na dobu určitou do 30. září 2021.

 

 • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze číslo 1

Záměr na pronájem části pozemku p. č. 1420 v katastrálním území Strakonice o výměře cca 300 m2

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1754/2021 ze dne 09.06.2021

 

Záměr   

 

na pronájem části pozemku p. č. 1420 v katastrálním území Strakonice o výměře cca 300 m2, za účelem užívání pozemku jako zahrádky, a to na dobu určitou do 30. září 2021.

 • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze číslo 1

 

Záměr na pronájem části pozemku p. č. 1145/3 v katastrálním území Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1690/2021 ze dne 26.05.2021

 

Záměr

 

na pronájem části pozemku p. č. 1145/3 v katastrálním území Strakonice o výměře cca 200 m2, za účelem umístění včelstev.

 • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze číslo 1

Pages

Od dnešního dne můžete podepisovat petici za zajištění dodávek tepla pro sídliště...
Petice za urychlení práce ERÚ a okamžité uplatnění Energetického zákona k zajištění...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
V přiložených souborech jsou uvedeny informace jak postupovat při podezření na...
Výzva občanům, žádáme o respektování opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19...
Jihočeský kraj zřídil kvůli šíření nákazy koronavirem Bezplatnou linku seniorů. Začne...
Vážení občané, žádáme o respektování vládou ČR vydaných opatření. město Strakonice
Rada města Strakonice na své schůzi dne 16.10.2019 schválila pravidla pro umisťování...
Město Strakonice vyhlásilo nový dotační program na podporu tělovýchovy, sportu a...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...