Prodej, pronájem a výpujčka majetku města

Záměr na pronájem části pozemku p. č. 1120/2 v katastrálním území Strakonice o výměře cca 21 m2

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1756/2021 ze dne 09.06.2021

 

Záměr   

 

na pronájem části pozemku p. č. 1120/2 v katastrálním území Strakonice o výměře cca 21 m2 za účelem umístění plechové garáže.

  • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze číslo 1

Záměr na pronájem části pozemku p. č. 106/62 v k.ú. Přední Ptákovice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1991/2021 ze dne 18.08.2021

 

Záměr   

 

na pronájem části pozemku p. č. 106/62 v katastrálním území Přední Ptákovice o výměře cca 200 m2, za účelem jeho užívání v souvislosti s chatou umístěnou  na sousední parcele p. č. 106/51  v katastrálním území Přední Ptákovice. 

  • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze číslo 1

 

Záměr na pronájem části pozemku p. č. 106/62 v k.ú. Přední Ptákovice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1992/2021 ze dne 18.08.2021

 

Záměr   

 

na pronájem části pozemku p. č. 106/62 v katastrálním území Přední Ptákovice o výměře cca 200 m2, za účelem jeho užívání v souvislosti s chatou umístěnou na sousední parcele p. č. 106/49  v katastrálním území Přední Ptákovice. 

  • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze číslo 1

 

Záměr na pronájem areálu nazývaného "Přádelna Strakonice"

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1600/2021 ze dne 28.04.2021

 

Záměr

 

Záměr na pronájem 1 místnosti o výměře 19,81 m2 v I. poschodí objektu Sportovní haly

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1783/2021 ze dne 09.06.2021

 

Záměr   

 

na pronájem 1 místnosti o výměře 19,81 m2 v I. poschodí objektu Sportovní haly, Máchova 1113 ve Strakonicích, na pozemku p. č. st. 1903 v k.ú. Strakonice. 

Záměr na prodej v k.ú. Strakonice celého pozemku p. č. st. 374 (s č.p 72), části pozemku p. č. 245/1 a části pozemku p. č. 1606

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 365/2021 ze dne 23. června 2021

 

Záměr

 

Záměr na prodej pozemků ve vlasnictví města - Jezárky

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 725/2020 ze dne 19.8.2020

 

Záměr

 

Záměr na prodej pozemků u fotbalového hřiště Na Křemelce

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 371/2021 ze dne 23. června 2021

 

Záměr

 

na prodej pozemků u fotbalového hřiště Na Křemelce, konktrétně se jedná o celý pozemek parc. č. st. 3272 o výměře 459 m2, jehož součástí je stavba bez čp./če, jiná stavba (objekt řadových garáží s tribunou), část pozemku parc. č. 1224/5 o výměře 45 m2 a část pozemku parc. č. 1311/2 o výměře cca 4 m2, vše v kat. území Strakonice.

 

Záměr na prodej pozemku p. č. 36/1 v katastrálním území Modlešovice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 367/2021 ze dne 23. června 2021

 

Záměr

 

na prodej celého pozemku p. č. 36/1 o výměře 366 m2 v katastrálním území Modlešovice.

  • zákres umístění předmětného pozemku je uveden v příloze číslo 1

Záměr na prodej nemovitých věcí v areálu Bažantnice v k.ú. Nové Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona

č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

v souladu s usnesením ZM č. 31/2020 ze dne 29. 1. 2020

 

Z á m ě r

 

na prodej níže uvedených nemovitých věcí v areálu Bažantnice v k.ú. Nové Strakonice, obci a okrese Strakonice:

- pozemek parc.č. st. 1100 o výměře 40 m2,  na němž se nachází objekt čističky odpadních vod (v příloze označen jako objekt č. 1)

Záměr na prodej následující pozemků ve vlastnictví města Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1718/2021 ze dne 26.05.2021

 

Záměr

 

na prodej následující pozemků ve vlastnictví města Strakonice:

Záměr na prodej celého pozemku p. č. 6/2 v katastrálním území Hajská

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 369/2021 ze dne 23. června 2021

 

Záměr

 

na prodej celého pozemku p. č. 6/2 o výměře 173 m2 v katastrálním území Hajská.

  • zákres umístění předmětného pozemku je uveden v příloze číslo 1

Záměr na prodej části pozemku v .k.ú. Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 217/2020 ze dne 16. září 2020

 

Záměr

 

na prodej části pozemku parc. č. 591/1 o výměře cca 1.020 m2, části pozemku parc. č. 591/6 o výměře cca 505 m2, části pozemku parc. č. 595/12 o výměře cca 255 m2 a části pozemku parc. č. 595/1 o výměře cca 170 m2,  vše v kat. území Strakonice, za účelem výstavby polyfunkčního objektu, který v sobě bude zahrnovat hromadné parkování, bydlení a občanskou vybavenost.

Záměr na prodej části pozemku p. č. 951/8 v katastrálním území Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 373/2021 ze dne 23. června 2021

 

Záměr

 

na prodej části pozemku p. č. 951/8 o výměře cca 150 m2 v katastrálním území Strakonice. Přesná výměra prodávané části pozemku bude určena na základě geometrického plánu. 

  • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze číslo 1

Záměr na prodej části pozemku p. č. 1269/145 o výměře cca 25 m2 v katastrálním území Dražejov u Strakonic

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 364/2021 ze dne 23. června 2021

 

Záměr

 

na prodej části pozemku p. č. 1269/145 o výměře cca 25 m2 v katastrálním území Dražejov u Strakonic, jež se nachází za plotem žadatele. Přesná výměra předmětné části pozemku bude určena na základě geometrického plánu.

  • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze číslo 1

Pages

Od dnešního dne můžete podepisovat petici za zajištění dodávek tepla pro sídliště...
Petice za urychlení práce ERÚ a okamžité uplatnění Energetického zákona k zajištění...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
V přiložených souborech jsou uvedeny informace jak postupovat při podezření na...
Výzva občanům, žádáme o respektování opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19...
Jihočeský kraj zřídil kvůli šíření nákazy koronavirem Bezplatnou linku seniorů. Začne...
Vážení občané, žádáme o respektování vládou ČR vydaných opatření. město Strakonice
Rada města Strakonice na své schůzi dne 16.10.2019 schválila pravidla pro umisťování...
Město Strakonice vyhlásilo nový dotační program na podporu tělovýchovy, sportu a...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...