Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Informaci o záměrech města na prodej, pronájem, směnu, výpůjčku pozemků, nebytových prostorů, budov a bytů zveřejňuje městský úřad na úřední desce v kategorii "Majetkové záměry"

 

Záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 80 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1536/2021 ze dne 7.4.2021

 

Záměr   

 

na výpůjčku části pozemku p.č. 80 o výměře cca 25 m2 v katastrálním území Strakonice, za účelem umístění mobilního venkovního posezení.

  • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze č. 1

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1169/2020 ze dne 9.12.2020

 

Záměr   

 

na pronájem části pozemku p.č. 1371/168 v k.ú. Strakonice o  výměře cca 25 m2 za účelem zřízení tzv. předzahrádky.

  • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze č. 1

 

Záměr na prodej části pozemku v .k.ú. Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 217/2020 ze dne 16. září 2020

 

Záměr

 

na prodej části pozemku parc. č. 591/1 o výměře cca 1.020 m2, části pozemku parc. č. 591/6 o výměře cca 505 m2, části pozemku parc. č. 595/12 o výměře cca 255 m2 a části pozemku parc. č. 595/1 o výměře cca 170 m2,  vše v kat. území Strakonice, za účelem výstavby polyfunkčního objektu, který v sobě bude zahrnovat hromadné parkování, bydlení a občanskou vybavenost.

Záměr na prodej nemovitých věcí v areálu Bažantnice v k.ú. Nové Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona

č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

v souladu s usnesením ZM č. 31/2020 ze dne 29. 1. 2020

 

Z á m ě r

 

na prodej níže uvedených nemovitých věcí v areálu Bažantnice v k.ú. Nové Strakonice, obci a okrese Strakonice:

- pozemek parc.č. st. 1100 o výměře 40 m2,  na němž se nachází objekt čističky odpadních vod (v příloze označen jako objekt č. 1)

Záměr na prodej pozemku v k.ú. Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 44/2020 ze dne 29. 1. 2020

 

Záměr

 

na prodej pozemku p.č. st.  3361 o výměře 929 m2 v k.ú. Strakonice, nacházející se v ulici  Čelakovského, na němž se nachází stavba čp. 254, občanská vybavenost ve vlastnictví jiného subjektu.