2010

Hlášení městského rozhlasu - 20. Červenec 2010

Hlášení městského rozhlasu 20 7. 2010

 

1. E.ON oznamuje, že 22. července v době od 8:00 do 16:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie v Předních Ptákovicích. Vypnutá oblast: ulice Nad školou, Na stráni, Hraniční, Strojařů, Václavská po křižovatku se Šumavskou, Havlasova od křižovatky s Václavskou ke křižovatce Českých lesů, Povážská, Chmelenského, Českých lesů, hospoda a prodejna moto Šumava, zubařská ordinace Václavská 282, ZŠ Povážská a celá stavba nové ZŠ.

Pavel Suchy

Otázka: 

Mohli by se občané Strakonic dozvědět celou pravdu o nové lávce přes Otavu za šíleně předimenzovanou cenu? Už i Čedská televize informuje o nějakých "nekalých praktikách" ze strany města a hovoří o kompletním auditu ohledně této nesmyslné zakázky. Děkuji za odpověď Pavel

Odpověď: 

Dobrý den,

vedení města uvádí na pravou míru zkreslené informace, které o stavbě lávky u strakonického hradu kolují i v některých médiích. Vyjádření najdete na těchto webových stránkách v sekci občan - rubrika Na pravou míru.

Mgr. Irena Malotová (PR)

Tesárek

Otázka: 

s dovolením se připojuji ke stížnosti pani Sekyrové ohledně dikotéky Hvězda kdy problém s hlukem není pouze v letních měsících ale i v zimě. Hluk odcházejících lidí z diskotéky mi přijde jako když odchází zvěř. Nejednou jsem měl nutkání volat MP jenže než policie dorazí ožralové jsou pryč a myslím že nejen já mám přetržené spaní. Při nejmenším by neškodilo aby městská policie v dobu diskoték obcházela a v blízkosti diskotéky udržovala pořádek a "nespala". Ostatně auta jezdící kolem hvězdy (nejen v době diskoték) ne vždy jezdí podle pravidel! A to že diskoteky najednou nejsou jen ve st, pa a so mě taky dost nakrklo! S pozdravem Tesárek

Odpověď: 

Vážený pane Tesárku,

Vaši připomínku jsem zaslala veliteli městské policie. Vaše rozhořčení je pochopitelné a doufám, že výjezdy strážníků do této oblasti situaci zklidní. V současnosti by mělo provozování diskoték odpovídat povolení Rady města dle vyhlášky, což znamená : ve středu - 1 diskotéka, v pátek a v sobotu - obě diskotéky. Provozovatelé diskoték jsou povinni dodržovat hlukové normy, takže v rámci protihlukových opatření mít například v době hudebních produkcí zavřená okna.

Mgr. Irena Malotová(PR)

Hlášení městského rozhlasu - 15. Červenec 2010

1.

E.ON oznamuje, že 20. července v době od 8:00 do 16:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie v Předních Ptákovicích. Vypnutá oblast: v ulici nad školou řadovka č.p. 305, 306, 307, 308, 309, 310.

 

2.

Lucie Chaloupková

Otázka: 

Dobrý den, mam dotaz ohledně cesty do ze Strakonice od hřbitova směrem po modré do Hajské. Zajímalo by mě, kdo se o tuto trasu stará? Tato cesta je totiž velmi složitě průjezdná na kole a i pro pěší je to v období vlhka velmi velký problém projít, neboť se zde tvoří skoro močály. A křoví a kopřivy kolem též zasahují do cesty. Jelikož zde vede turistická trasa, myslím, že by se mělo o tuto cestu trochu víc pečovat. Děkuji za uvážení mé připomínky. S pozdravem Lucie Chaloupková

Odpověď: 

Vážená paní Chaloupková,

trasa bude  ještě v tomto týdnu posekána. Co se týká podmáčení cesty, v jednom místě je pramen, takže cesta bývá podmáčená i v sušším období. Případnou možnost zpevnění stezky budeme konzultovat s kolegy na majetkovém odboru. Děkujeme za námět a připomínku.

Ing. Ondřej Feit, odbor životního prostředí

Hlášení městského rozhlasu - 13. Červenec 2010

1. E.ON oznamuje, že 15. července v době od 8:00 do 16:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích I. Vypnutá oblast: v ulici Radomyšlská tělocvična ZŠ Lidická a kiosek pod nemocnicí.

2. dále 20. července v době od 8:00 do 16:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie v Předních Ptákovicích. Vypnutá oblast: v ulici nad školou řadovka č.p. 305, 306, 307, 308, 309, 310.

Břetislav Hrdlička.

Otázka: 

Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, zda už město obdrželo dotace na lávku u Hradu. Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

hned na počátku si dovolím trošku termínů, pro přehlednost: městu Strakonice byla schválena dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad dne 11.11.2008 (žádost předložena v rámci III. výzvy ROP NUTS II Jihozápad), následně v dubnu roku 2009 dodavatel stavebního díla zahájil stavební práce na realizaci projektu, který kromě lávky zahrnoval též vybudování cca 1,5 km cyklostezky vedoucí k mutěnickému jezu. Projekt byl dokončen dne 30.10.2009 a následně dne 20.11.2009 město Strakonice předalo na Úřad Regionální rady (dále jen ÚRR) Závěrečnou monitorovací zprávu spolu se Žádostí o platbu (u projektů, které jsou financovány z ROP NUTS II Jihozápad platí 100% předfinancování ze strany příjemce dotace, dotace je uhrazena následně pro provedení administrativní a fyzické kontroly projektu). Dle Příručky pro příjemce dotace mělo město Strakonice obdržet dotaci do 10.2.2010 na účet. Nicméně zde se již dostáváme do časového nesouladu - v tu stejnou dobu došlo na ÚRR ke zjištění nesrovnalostí v hodnocení projektů 5. a 6. výzvy. Na ÚRR byly pozastaveny všechny činnosti, tedy i kontrola projektů, které již byly zrealizovány a čekaly na proplacení financí. V květnu 2010 se na ÚRR již činnost týkající se kontroly projektu Lávky daly opět do běhu, protože město bylo vyzváno k doplnění podkladů. A nyní stále čekáme, na další činnost na ÚRR.

Ing. Věra Samková, odbor rozvoje

Hlášení městského rozhlasu - 8. Červenec 2010

1.

E.ON oznamuje, že 15. července v době od 8:00 do 16:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích I. Vypnutá oblast: v ulici Radomyšlská tělocvična ZŠ Lidická a kiosek pod nemocnicí.

 

2.

dále 20. července v době od 8:00 do 16:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie v Předních Ptákovicích. Vypnutá oblast: v ulici nad školou řadovka č.p. 305, 306, 307, 308, 309, 310.

Juraj Štefančík

Otázka: 

Dobrý den, ve městském Zpravodaji jsem se dočetl o plánované stavbě sochy Švandy Dudáka na Velkém náměstí, zajímal by mě především důvod umístění zrovna této osoby. Myslím, že na hlavním náměstí by měla být socha nějaké opravdu významné osoby z historie města. Ve městě Strakonice jsem se narodil, ale za tu sochy bych se opravdu styděl, postava Švandy Dudáka, podle mého, neměla pro město žádný přínos a investice téměř půl milionu by se měla zvážit lépe. Juraj Štefančík

Odpověď: 

Vážený pane Štefančíku,

o nápad ozdobit Velkém náměstí sochou Švandy dudáka se zasloužilo Dětské zastupitelstvo ve Strakonicích, jehož letošní kampaň Stopy z minulosti – mosty k budoucnosti se mimo jiné zaměřila na téma slavné osobnosti Strakonic a jejich plastiky. Výstupem pak bylo právě umístění bronzové sochy Švandy na nově zrekonstruovaném náměstí. Tato myšlenka byla jednoznačně podpořena na V. zasedání  DZ v únoru 2010. Projekty Dětského zastupitelstva fungují v řadě měst České republiky. Cílem je zapojení žáků základních škol do veřejného dění a taktéž jejich seznámení se systémem fungování samosprávy města i státní správy. Nejdůležitějším výsledkem práce dětského zastupitelstva je však vytváření a vybudování aktivního občanského postoje dětí a mládeže k věcem veřejným. Rada města na svém 142. zasedání souhlasila s uzavřením Smlouvy o dílo na vytvoření sochy s Akademickým malíř Jiřím Kubelkou. Dílo je součástí realizovaného projektu „Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor ve Strakonicích – I. etapa“.

I když jde o postavu z lidové báchorky, přesto s Vámi nemohu souhlasit, že by pro Strakonice neměla žádný význam.

Mgr. Irena Malotová (PR)

František

Otázka: 

Bylo by prosím možné umístit na stránkách města vizualizaci nové školy Povážská? Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

3D vizualizaci nové školy Povážská nemáme k dispozici. Pro Vaši představu, jak bude stavba vypadat, je na webových stránkách fotografie modelu budoucí ZŠ  Povážská v článku Školy ve Strakonicích o prázdninách. Sekce občan - hledám informace - co vás zajímá.

Mgr. Irena Malotová (PR)

Zdeněk Nikodem

Otázka: 

Vážení, chtěl jsem se zeptat, z jakého důvodu jsou v rekonstruované ulici U Sv. Markéty umístěny příčné prahy s výškovými rozdíly v kamenné dlažbě zúžené vozovky? Pokud jsou pouze zpomalovací, tak to vzhledem k délce a charakteru ulice považuji za nešťastné řešení. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

příčné prahy jsou skutečně určeny pro zpomalení dopravy a také kvůli tomu, aby odradily řidiče od pouhého tranzitu centrem bez zastavení. Jsou udělány po celé délce rekonstruované komunikace (mimo prostor křižovatky s ulicí Kochana z Prachové). Další budou umístěny na Velkém náměstí.

Ing. Václav Býček, vedoucí odboru dopravy

Bronislav Černý

Otázka: 

Vážení ! Náhoda tomu chtěla, abych se takřka v 50-ti letech chtěl blýsknout svojí pamětí. Od ranného dětství si pamatuji text na slunečních hodinách na hradním nádvoří, i odříkal jsem ho bez jediného zaškobrtnutí. Abych měl důkaz, že se nemýlím, vyhledal jsem na internetu současnou fotografii těchto hodin a ZDĚSIL JSEM SE !!!!!!!!!!!!!! Na hodinách je totiž v současnosti odlišný, naprosto nesmyslný text, který ten původní pouze připomíná, jehož smysl úplně převrací !!! Snad jen ta nejkřiklavější hrůza: Původně: "....Nás spravuje Ten, bez něhož hyne každý květ a až Ten pokyne, pak nebude víc už žádný svět." Dnes: "....Nás spravuje ten, bez něhož hyne každý květ a až ten pomine, pak nebude už žádný svět." Chápu, že tento architektonický prvek z roku 1834 jistě není památkou prvního řádu, ale takovéto ZPRZNĚNÍ si nezaslouží. Mám k dispozici fotografii původního nápisu, kterou rád dám k dispozici. Žádám Vás proto o sdělení, kdo je za tuto "rekonstrukci" zodpovědný a kdy bude vše uvedeno do původního stavu. Děkuji, Černý.

Odpověď: 

Vážený pane Černý,

děkujeme Vám za důležitou informaci. Podle našich zjištění byl uvedený nápis poprvé v této podobě přepsán již v polovině 70. let, kdy se rekonstruoval obvodový plášť dnešní Šmidingerovy knihovny. Za opravu bylo zodpovědné tehdejší Jihočeské krajské středisko památkové péče a ochrany přírody. Když v roce 2000 stavební firma Prima dělala střechy budov, byla v rámci těchto prací obtažena písmena stávajícího, avšak, jak vy dokládáte, chybného nápisu. Taktéž při rekonstrukci v roce 2006 firmou Jihospol, byl tento nápis znovu zvýrazněn. Oprava nápisu, respektive změna, znamená vyřízení řady administrativních náležitostí. To je také důvod, proč v rámci současné rekonstrukce již nebude přemalován.

Při údržbě, opravě, rekonstrukci či jiných úpravách národní kulturní památky nebo jejího prostředí jsme podle památkového zákona povinni si předem vyžádat závazné stanovisko odboru kultury a památkové péče krajského úřadu. Ten rozhodne, zda navrhované práce jsou z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné a stanoví základní podmínky, za kterých lze tyto práce připravovat a provést. Vaši informaci vedeme v patrnosti a je předpoklad, že po vyřízení všech náležitostí, by mohl být nápis přemalován již v příštím roce.

Mgr. Irena Malotová (PR)

Hlášení městského rozhlasu - 29. Červen 2010

Hlášení městského rozhlasu 29. 6. 2010

 

1. E.ON oznamuje, že 30. června v době od 8:00 do 14:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích I. Vypnutá oblast: část ulice Pod Kuřidlem pravá strana nových rodinných domů kruhové komunikace po č.p. 389 včetně.

 

2. dále 7. července v době od 8:00 do 12:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích I. Vypnutá oblast: ulice Baarova, Mánesova, Jiráskova, Vrchlického, horní část ulice Radomyšlské po křižovatku s ulicí Šmidingerovou.

Miloš

Otázka: 

Chtěl bych se zeptat, jak je to s údržbou dětských hřišť. Jedná se mi o hřiště na ulici Mikoláše Alše. Před čtyřmi léty bylo vybudováno, a od té doby spočívá veškerá údržba v posečení trávy, a to dvakrát do roka, takže měsíc v roce si děti užijí posečené trávy a po zbytek léta je pampelišky šlehají do očí. Při budování tohoto hřiště si maminky vymínily aby byly přidány lavičky. Nechci polemizovat o tom, kam byly tyto lavičky zabudovány (umístění prý určil architekt a tak u pískoviště nebylo to správné místo), ale byly přivezeny nějaké staré a po čtyřech letech jim zdárně shnily prkna, a ty se v současné době drolí. Kapitolou samou pro sebe je pískoviště. Po čtyřech letech je prostě písek pryč, asi by si zasloužil dosypat. Nevím, kdo to má na starosti, ale je to vystavěno na Vašem pozemku, předpokládám, že vlastníkem je město. Uvědomte si, že toto hřiště využívají děti nejen z blízkého okolí, ale chodí sem i maminky z Arch. Dubského a dokonce i z Mlýnské ulice, nehledě k tomu, že i v bytových domech na Jezárkách je zásobárna malého dorostu. Myslím si, že městský rozpočet není tak vypjatý (má-li například na účast při vybudování lávky k hradu), že by se v něm nějakých 30 000 nenašlo. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

o dětská hřiště se starají TS města Strakonice, které mají vyčleněného jednoho pracovníka pouze na údržbu dětských hřišť. Doplnění písku do předmětného pískoviště je objednáno. Lavičky se opraví nebo časem nahradí novými.

V případě konkrétních problémů s herními prvky a městským mobiliářem mne můžete kontaktovat přímo na tel. 383 700 751.

Ing.arch. David Andrlík, architekt města

Marcela

Otázka: 

 

Dobrý den, ve Strakonicích se přemnožily STRAKY OBECNÉ. Jejich hejna způsobují nemalé škody a to nejen na majetku, ale i na jiných druzích ptactva (zničené kytky v truhlících, pokálená okna, hluk a útoky hejn na jiné druhy ptáků, apod.)Za poslední měsíc jsem slyšela 3 obyvatele Strakonic, kteří si na přemnožení strak stěžují. Jak máme mít "rozkvetlá okna", když nám straky kytky likvidují? Bude město přemnožení řešit? Jak známo straka nemá přirozeného nepřítele: http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=31 Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den.

Na odboru životního prostředí nemáme zatím žádnou informaci ani podnět od veřejnosti, který by se týkal přemnožení straky obecné ve Strakonicích. Pokud se takové podněty objeví, určitě se jimi budeme zabývat.

Ing. Miroslav Šobr, odbor ŽP MěÚ Strakonice

Pages

Testování návštěv na onemocnění covid-19 V pondělí 18. 1. 2021 bylo na Domově pro...
Obnovení provozu Denního stacionáře Strakonice S potěšením oznamujeme, že po...
Nabídka volného pracovního místa v organizaci MěÚSS Strakonice - všeobecná zdravotní...
Ve dnech 12. - 14. ledna probíhá on-line Burza škol JHK, která je určená žákům 7. až 9....
Tříkálová sbírka 2021 bude jiná   Tříkálová sbírka 2021 bude jiná, než jak...
Vážení rodinní příslušníci a přátelé našich uživatelů, od 22.12.2020 upravila vláda...
Město Strakonice po necelých pěti měsících dokončilo investiční akci...
Úřední hodiny Městského úřadu Strakonice v závěru roku 2020   pondělí...
Technické služby Strakonice a Odbor životního prostředí informují občany, že plán sečení...
1.January 2021
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...