2011

Vlasta Trávníčková

Otázka: 

Dobrý den. Také já se domnívám, že počet kontejnerů na tříděný odpad v ulici Obránců míru je nedostačující a hlavně jsou nerovnoměrně rozestavěné.Kontejnery na tříděný odpad jsou převážně přeplněné, před jednou dvojicí kontejnerů neustále parkuje auto, takže se k nim nelze vůbec dostat.Nedomnívám se, že zmińované odstraněné kontejnery překážely,stály sice těsně, ale MIMO přechod přes ulici. Tyto kontejnery navíc využívali i obyvatelé z rohu ulice Spojařů.Přestávám momentálně třidit odpad, protože mě nebaví z vchodu u křižovatky cestovat celou ulicí a těšit se, že budu mít odpad kam vysypat. Vlasta Trávníčková, Obránců míru 1263

Odpověď: 

Vážená paní Trávníčková,

vzhledem k tomu, že žádostí o umístění kontejneru na plasty je od obyvatel z domu č. 1263 v ulici Obránců míru více, opakovaně jsme jednali s odborem dopravy a domluvili jsme se na kompromisním řešení. K horní straně chodníku umístíme jeden kontejner na plast s tím, že budeme důsledně kontrolovat, zda je kontejner umístěný tak, aby nezasahoval do rozhledového pohledu u silnice. Mohlo by dojít k ohrožení malých chodců při přecházení. Nejsou totiž za kontejnerem vidět a řidič nemůže včas reagovat zastavením při přecházení přes přechod. Pokud lidé nebudou kontejner přemisťovat k silnici, je odbor dopravy ochoten s umístěním kontejneru souhlasit. Technické služby jsou poučeny a budou kontejner po vyprázdnění vracet na správné místo.

Lucie Klimešová, odbor životního prostředí  

Hlášení městského rozhlasu - 21. Duben 2011

1.

Hudební škola Yamaha spolu s Volnočasovým klubem ToLeDo si Vás dovolují pozvat tento pátek 22.4. 2011 na Velikonoční akci s názvem „Velikonoční pomlázka“. Čeká Vás  pestrý program v podobě maňáskového divadélka Dráček a hudebně – výtvarné velikonoční dílničky. Hudební školu Yamaha a klub Toledo najdete v Bavorově ulici – bývalý dárkový obchod MC Variace.

 

2.

Hlášení městského rozhlasu - 20. Duben 2011

Technické služby Strakonice s.r.o. oznamují, že z důvodu výměny vodovodních šoupat bude ve čtvrtek 21. 4. 2011 od 8:00 do 12:00 v části ul. Na Ohradě, Ellerova, Klostermanova a Heydukova přerušena dodávka vody. Žádáme odběratele, aby se na uvedenou vodu předzásobili pitnou vodou.

Provozovatel vodovodu děkuje za pochopení.

Josef

Otázka: 

Dobry den chtel bych se zeptat kde si na urade mohu nechat ověřit podpis díky za odpoved.

Odpověď: 

Dobrý den,

ověření podpisu je možné na matrice (Velké náměstí 2, přízemí vpravo) nebo na odboru vnitřních věcí, evidence obyvatel (Smetanova 533).

Mgr. Irena Malotová, PR

Edita

Otázka: 

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat zda se platí školné v mateřské školce Lidická 625 na sídl.1Máje.Dcera by mela od září tam nastoupit pokud ji vezmou a já bych rada věděla s čím počítat a na co se připravit.Děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

se svým dotazem se, prosím, obraťte na ředitelku MŠ Lidická, kontaktní údaje zasílám níže.

ředitelka: Miloslava Vozábalová
tel.: 380 422 820
e-mail: reditel@ms-lidicka.strakonice.eu

Hlášení městského rozhlasu - 19. Duben 2011

1.

Městské kulturní středisko srdečně zve na přednášku Ing. Arch. Jana Rampicha na téma 21 let svobody a rodinný dům dnes 19. dubna od 19,30 hod. do rytířského sálu strakonického hradu.

2.

Radek Částka

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat co je naplánováno na příští dva roky na Střele. Zajímá mne obnova komunikací, výstavba ČOV a kanalizace, cyklostezky atd. Předem děkuji za odpověď. Radek Částka

Odpověď: 

Vážený pane Částko,

město Strakonice připravuje realizaci stavby: „Střela - kanalizace, komunikace a veřejné osvětlení", jakožto kompletní rekonstrukci a obnovu příměstské části Střela. Vzhledem k tomu, že se jedná o finančně velice náročnou stavbu, hledá město Strakonice i jiné možnosti financování než z městského rozpočtu, tzn. možnost čerpání externích zdrojů resp. dotací. Dále je připravována realizace stavby „Cyklostezka Střela – Virt“, kde dojde v 09/2011 k vytýčení stávající trasy propojující uvedené příměstské části a následně dle předpokladů v roce 2012 k obnově cesty. Dále je připravena realizace stavby chodníku a veřejného osvětlení, jakožto dílčího projektu celé obnovy v části kolem komunikace II. třídy, tedy propojení autobusových zastávek s příměstskou částí včetně osazení veřejného osvětlení. Tato realizace je plánována v letošním roce s předpokladem dokončení v termínu do 09/2011.

Případné dotazy k výše uvedeným projektům, prosím, směřujte na majetkový odbor MěÚ Strakonice.

Ing. Lukáš Srb, investiční technik

Karel Neuman

Otázka: 

Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, jestli se bude tento rok čistit koupaliště na Habeši. Děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

pozemek p.č. 945/7 se stavbou Vámi uváděné požární nádrže v katastrálním území Dražejov je předmětem nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Strakonice a Tělovýchovnou jednotou ČZ Strakonice. V nájemní smlouvě se nájemce mimo jiné zavazuje provádět veškerou celoroční údržbu pronajatých pozemků a požární nádrže a dodržovat všechny platné předpisy hygienické, bezpečností, požární a to i ve vztahu k požární nádrži.

Z výše uvedeného vyplývá, že čištění požární nádrže v  lokalitě Habeš je plně v kompetenci nájemce. Předpokládám však, že stejně jako v minulých letech dojde po dohodě s uživateli areálu a za pomoci Technických služeb Strakonice a města Strakonice opět k vyčištění nádrže.

Ing. Jana Narovcová, majetkový odbor

Hlášení městského rozhlasu - 14. Duben 2011

1.

" Základní umělecká škola ve Strakonicích zve všechny občany na  akci "Putování za tancem", která proběhne v úterý 19.4. v MěDk ve Strakonicích od 18 hodin.

Setkají se žáci tanečních oborů všech čtyř okresních základních uměleckých škol - Strakonic, Vodňan, Blatné a Volyně."

 

2.

Městské kulturní středisko srdečně zve na přednášku Ing. Arch. Jana Rampicha na téma 21 let svobody a rodinný dům dne 19.4. od 19,30 hodin do rytířského sálu strakonického hradu.

Hlášení městského rozhlasu - 13. Duben 2011

Technické služby Strakonice s.r.o. oznamují, že z důvodu přepojovaní vodovodního řadu bude ve středu 14. 4. 2011 od 8:00 do 12:00  v ul. Čelakovského, Hrnčířská a Na stráži přerušena dodávka vody. Žádáme odběratele, aby se na uvedenou vodu předzásobili  pitnou vodou.

Provozovatel vodovodu děkuje za pochopení.

Jarmila

Otázka: 

Dobrý den, Dost často chodím po chodníku od křižovatky před bývalým Penny po pravé straně Husovou ulicí nahoru směrem k parku. Dne jsem byla svědkem ošklivé události, kdy šlo možná i o život. Asi 50 metrů v tomto směru od bývalého Penny k chodníku přiléhá nezabezpečená zahrada, který je asi 4 metry hloubkově pod úrovní chodníku. Tato zahrada patří k rodinnému domu v Bavorově ulici č.122. Dnes jsem byla svědkem toho, že do jámy, která není nijak zabezpečena a má plošné rozměry cca 1 x 6 metrů a je v úrovni chodníku lemována ostrou betonovou obrubou, spadl asi desetiletý chlapec, jeho kamarád stál na chodníku.Když chlapec ze "Smrtonosné pasti" vylézal, tekla mu z hlavy krev, měl roztržené kalhoty a kulhal. Chtěla jsem mu pomoci, ale kluci, asi se báli, přede mnou utíkali, postižený odkulhával, asi směrem na sídliště Mír. Pořádně jsem si tuto betonovou past prohlédla a skutečně jsem se utvrdila v tom, že se jedná o nemírně zdraví a životu nebezpečnou záležitost. Prosím vás o co nejrychlejší odpověď ve smyslu, kdo je za tuto "past" odpovědný a jaké zabezpečení kdo a kdy provede. Policie má slogan:"Pomáhat a chránit". Jaký slogan v tomto případě bude mít strakonická radnice. Děkuji za rychlou odpověď a zajištění pasti. Jarmila

Odpověď: 

Dobrý den,

majitel pozemku p.č. 384/6 v k.ú. Strakonice, na němž se Vámi uváděná „past" nachází, byl již v souvislosti s tímto problémem osloven a přislíbil nápravu v podobě vybudování nového oplocení.

Ing. Jan Blahout, investiční technik

Lenka

Otázka: 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda by se nedalo něco udělat s jehličnanem před domem v Tržní ulici 1151. Po zimě je jeho stav poněkud neutěšený, suché polámané větve nevypadají zrovna vábně. Navíc tak trošku překáží světlu, takže i ve dne musíme v bytě svítit. Děkuji Svachová

Odpověď: 

Dobrý den,

jedná se o borovici černou, která bohužel trpí sypavkou (houbový patogen). Ulomená větev však není důvodem pro kácení celého stromu v období vegetace. V dalším období vegetačního klidu bude rozhodnuto o dalším postupu, dle aktuálního vývoje stromu. Kontaktujte mne prosím na začátku listopadu na tel.č. 606 669 918 nebo přímo na odboru ŽP.

Děkuji.

Ing. Odřej Feit, odbor životního prostředí

Šárka M.

Otázka: 

Dobrý den, moc by mi zajímalo, kdy bude konečně dokončena oprava komunikace z Barvínkova do Radošovic - kolem ČZ a.s. Komunikace je ve strašném stavu a stále se na ní nepokračuje po zimě v opravě. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

v současné době probíhá pokládka silničních obrub a následně bude celá komunikace rekonstruována, a to v souvislosti se stavbou kanalizačního sběrače Radošovice - Strakonice.

Termín finální úpravy (nového asfaltového krytu) je stanoven termínem do 25.5.2011.

Ing. Lukáš Srb, investiční technik

Václav Hokr

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, z jakého důvodu už nejsou kontejnery na plast a papír před domem číslo 1255. Na celou ulici Obránců Míru je pouze jeden kontejner na plast, který je neustále plný a spousta plastu se valí okolo na zemi. Není to trochu málo?Jak tedy máme potom třídit odpad? Děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

situace s umístěním kontejnerů u domu č. 1255 je problematická. Kontejnery na tříděný odpad jsme museli z těsné blízkosti paneláku přemístit, jelikož stály na nevhodném místě - přechodu přes komunikaci. Není ovšem pravda, že na celou ulici Obránců míru je jen jeden kontejner na plast, nacházejí se zde kontejnery čtyři. Z domu č. 1255 můžete odnášet odpad také do ulice Spojařů, kde jsou ve Vaší docházkové vzdálenosti další kontejnery na tříděný odpad. Z hlediska požadavků dopravy nelze umisťovat kontejnery na komunikace, kde by navíc ještě zabíraly další parkovací místa. V rámci regenerace sídliště bude řešen i nový prostor pro kontejnery. Doufáme, že Vás větší docházková vzdálenost neodradí a budete třídit odpad i nadále. Pochopte prosím, že nelze umisťovat kontejnery na tříděný odpad před každý bytový dům.  

Ing. Lucie Klimešová, odbor životního prostředí

Hlášení městského rozhlasu - 7. Duben 2011

1.

Městské kulturní středisko srdečně zve na Večer s populárními skladbami Louise Armstronga dne 7.4. od 19,30 hodin do Rytířského sálu strakonického hradu.

Pages

ZVONKOHRA ROZEZNÍ STRAKONICE   Každý den, po dobu adventu a vánočního času,...
Vážení Strakoničtí, s politováním musíme, na základě včerejšího rozhodnutí...
Ve dnech 22. – 26. listopadu 2021 bude v Jihočeském kraji a okrese Pelhřimov...
Vedení města Strakonice srdečně zve k zítřejší pietní vzpomínce, při které si...
Oznámení o provádění prací na veřejném prostranství Na základě zjištění poruchy...
UZAVŘENÍ SPOLEČNOSTI TECHNICKÉ SLUŽBY STRAKONICE   Z důvodu...
Technické služby Strakonice oznamují přerušení dodávky pitné vody ve středu 10....
ZÁKAZ NÁVŠTĚV od 6.11.2021 V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace...
P O Z V Á N K A Infocentrum pro seniory Strakonice si vás dovoluje pozvat ve...
Nový stavební zákon počítá s rekodifikací stavebního práva včetně digitalizace stavebního...
15.November 2021
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...