2011

Hlášení městského rozhlasu - 1. Září 2011

1.

Humanitární organizace ADRA ve spolupráci se Šmidingerovou knihovnou, městem Strakonice a Městským kulturním střediskem Strakonice Vás zvou na ADRAden pro děti, který se uskuteční v neděli 4.9. 2011 od 14:00 hodin v Rennerových sadech ve Strakonicích. Děti se mohou zúčastnit deseti sportovních disciplín. Každé dítě čeká odměna. Vstupné je 10 Kč. Získané peníze půjdou na Dětské centrum Jihočeského kraje ve Strakonicích. Od 16:00 hodin bude tombola a loutková pohádka v sále U Mravenčí skály.

Hlášení městského rozhlasu - 30. Srpen 2011

1.

Skupina historického šermu Markýz ze Strakonic srdečně zve na netradiční noční prohlídku strakonického hradu tuto středu 31.8.2011 od 21 hodin. Rezervace vstupenek je možná v Muzeu středního Pootaví nebo lze zakoupit vstupenky před zahájením prohlídky v kapitulní síni strakonického hradu.Více informací naleznete na stránkách skupiny historického šermu Markýz nebo v Muzeu středního Pootaví.

 

2.

Zdeněk Nikodem

Otázka: 

Vážení, vzhledem k tomu, že bydlím v blízkosti ZŠ Poděbradova, zaznamenal jsem stavební práce na zateplení pláště budovy školy a tělocvičny. Zajímalo by mě, jaká firma provádí výše uvedené práce - nikde na staveništi nevisí cedule o údajích, jak je to dnes zcela běžné a češtinu jsem zatím od pracovníků neslyšel. A to vůbec nechci hodnotit jejich pokřikování z lešení na procházející osoby ženského pohlaví. Pomíjím opožděnou výměnu oken, chápu, že se takové situace ve stavebnictví stávají. Bohužel jsem si všiml hrubého porušení technologického postupu při nalepování izolantu a tím pádem nedodržení ČSN 73 2901 - Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). Část takto špatně nalepeného izolantu je již pod stěrkou. Z tohoto důvodu bych chtěl vědět, zda někdo stavbu dozoruje externě a za jaký honorář, kdo za ni zodpovídá za město, zda funguje autorský dozor a kdy měly být práce ukončeny. Předem děkuji za odpověď na všechny dotazy. S pozdravem Zdeněk Nikodem

Odpověď: 

Vážený pane Nikodeme,
na Váš podnět ohledně porušování technologických postupů byla  provedena kontrola zástupcem firmy Terranova. Můžeme vás ujistit, že práce jsou prováděny v souladu s ČSN 732901 a dle technologického předpisu výrobce. Stavbu  provádí Sdružení JIHOSPOL - KUČERA. Představitelem sdružení je společnost JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s. Stavbu dozoruje externě p. Jiří Urbánek, za město za ni zodpovídá ing. Blahout a ing. Haiser, autorský dozor na stavbě funguje, termín dokončení je 30.10.2011. Stavba je řádně označena (bilboard, resp. trasparent je umístěn na budově 1. stupně). K chování zedníků můžeme jen konstatovat, že není v silách města Strakonice dávat lekce etikety pracovníkům dodavatelských firem ani si vybírat firmy podle toho, zda a jak jejich zedníci umí česky.

Mgr. Irena Malotová, PR

Andrea Kolingerová

Otázka: 

Dobrý den, bydlíme v ulici Máchova ve Strakonicích, kde nám jako vlastníkům panelového domu patří i kousek pozemku, kde je zchátralé a poničené pískoviště. Měla bych zájem ho opravit, protože v blízkosti domu žádné není a nás mladých rodin s dětmi je tam celkem dost. Proto se ptám, co všechno musím udělat. Určitě by to chtělo nějak vybagrovat, navozit nový písek, atd. Pak bych chtěla i část pozemku s pískovištěm oplotit, kvůli psům.Udělat nějaké posezení pod deštníkem. Pak jestli je možné na pozemku grilovat, jestli můžu mít gril na dřevěné uhlí, nebo musí být elektrický? Myslím si dobře, že k tomu musím mít souhlas většiny nájemníků? Jak k tomu pískovišti, oplocení, posezení, grilování? A musím mít nějaké souhlasy od úřadů? Jestli ano, tak od kterých? (abych věděla, kam mám zajít) Může třeba město přispět na opravu nějakou částkou? Děkuji Andrea Kolingerová

Odpověď: 

Vážená paní Kolingerová,

oprava stávajícího pískoviště je udržovací prací dle § 103 zák.č.183/2006 Sb. (stavební zákon)  a nevyžaduje žádné schválení stavebním úřadem. Vzhledem k tomu, že se nejedná o zařízení v majetku města, nelze náklady hradit z městského rozpočtu. O případné dodání nového písku lze požádat majetkový odbor.

Oplocení, venkovní posezení, gril apod. podléhají územnímu souhlasu dle § 96 stav. zákona. Potřebné doklady a přílohy jsou specifikovány přímo na formuláři žádosti, kterou lze získat na www. stránkách města, příp. vyzvednout na stavebním úřadě. Záměr doporučuji konzultovat s architektem města (ing. arch. Andrlík, tel. 383 700 751).

Ing. Jaromír Zeman, stavební úřad

Hlášení městského rozhlasu - 25. Srpen 2011

1.

E.ON oznamuje, že 26. srpna v době od 11:30 do 14:30 bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích II. Vypnutá oblast: celá ulice Jeronýmova, Zeyerovo nábřeží, Prácheňská včetně celé zahrádkářské osady a tabáku u viaduktu, U Blatenského rybníka, zahrádkářská osada u Blaťáku a u letiště, MVE (malá vodní elektrárna) na Volyňce.

2.

Karel

Otázka: 

Dobrý den, mám dotaz, zda by bylo možno vysvětlit cyklistům jedoucím podél zdi ČZ a.s.směrem na Radošovice, že pokud tam byla vybudována cyklostezka, tak jsou ze zákona povinni použít cyklostezku a ne silnici.Každý den tudy projíždím a pokaždé potkám 2-3 kola.Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

Vaši připomínku jsem předala Městské policii ve Strakonicích. Strážníci MP se právě v uplynulém týdnu zaměřili na cyklisty, kteří nedodržují pravidla silničního provozu. Udělili 16 blokových pokut s tím, že lehčí provinění se snaží řešit domluvou. Žijeme v době, kdy řada lidí, bohužel, sdílí názor, že nařízení a pravidla jsou od toho, aby se porušovala.

Mgr. Irena Malotová, PR

Havlenová hana

Otázka: 

Mám dotaz k údržbě chodníků v létě. V zimě nás MÚ žádá o spolupráci při údržbě chodníků, což většina z nás dělá ,ikdyž nemusí,vlastně i kvůli naší bezpečnosti.V létě je situace jiná. U paty chodníků nikdo neprovádí postřiky a tak na chodnících patřících městu, vesele roste plevel do metrové výšky. A to mluvím jen o centru města. Což takhle zaměstnat nezaměstnané, nebo studenty na brigádu. Nejen cyklostezky jsou chloubou města.Kdy se začne město starat o svůj majetek?

Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme Vám za Váš námět. Budeme rádi, když blíže určíte místo, kde v centru roste metrový plevel na chodnících, abychom mohli zjednat nápravu. Město Strakonice se snaží o svůj majetek starat, jak nejlépe může. A jen málokdo si nevšimne, jak jsou Strakonice krásně rozkvetlé město. Základem všeho jsou ovšem finace. V loňském roce bylo jen na úklid a údržbu města, včetně sečení trávy, vydáno 12 600 000 Kč.

Mgr. Irena Malotová, PR

Hlášení městského rozhlasu - 23. Srpen 2011

1.

E.ON oznamuje, že 26. srpna v době od 11:30 do 14:30 bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích II. Vypnutá oblast: celá ulice Jeronýmova, Zeyerovo nábřeží, Prácheňská včetně celé zahrádkářské osady a tabáku u viaduktu, U Blatenského rybníka, zahrádkářská osada u Blaťáku a u letiště, MVE (malá vodní elektrárna) na Volyňce.

2.

Vladimír Zdychynec

Otázka: 

Dobrý den, chtěli bychom se zeptat zda a za jakých podmínek bychom si mohli pronajmout místo pro stánek s hračkami na václavské pouti. Předem děkujeme

Odpověď: 

Dobrý den,

termín podání přihlášky byl do 31.5.2011, v současné době máme všechna místa obsazena, můžete se ale zkusit zeptat v polovině září, jestli se nějaké místo uvolnilo.  Na požádání zasílám přihlášku a pokyny pro prodej. Vyplněnou a podepsanou přihlášku s kopií živnostenského oprávnění mi zašlete zpět na adresu MÚ Strakonice nebo naskenovanou na e-mailovou adresu Petra.Smolikova@mu-st.cz , vyplňte všechny údaje a telefonní kontakt. Pokud požadujete auto u stánku, uveďte ho v přihlášce, auto je zpoplatněno stejně jako stánek / 100Kč /m2/den, maximální délka stánku je 6m. .

Petra Šmolíková, finanční odbor


Karel

Otázka: 

Dobrý den. Když se před ZŠ Dukelská zasypal ten důlek, odvezou se taky ty barevné kuličky? Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

ne, neodvezou.

Ing. arch. David Andrlík, architekt města

Hlášení městského rozhlasu - 18. Srpen 2011

1.

Městské kulturní středisko srdečně zve na koncert skupiny Čechomor dnes 18. srpna od 20,00 hodin do areálu letního kina. Jako host vystoupí kytarista Davida Bowieho Gerry Leonard a Olda Veselý se skupinou E-Band.

2.

Hlášení městského rozhlasu - 16. Srpen 2011

1.

Skupina historického šermu Markýz ze Strakonic v letošním roce opět pořádá noční prohlídky na strakonickém hradě. Srdečně všechny zveme na netradiční prohlídku tuto středu 17.8.2011 od 21 hodin. Rezervace vstupenek je možná v Muzeu středního Pootaví nebo lze zakoupit vstupenky před zahájením prohlídky v kapitulní síni strakonického hradu.Více informací naleznete na stránkách skupiny historického šermu Markýz nebo v Muzeu středního Pootaví."

 2.

Zdeněk

Otázka: 

Dobrý den, na křižovatce ulic Ptákovická a Strojařů blikají dvě lampy. Jedna u popelnic a druhá hned vedle směrem dolů z kopce. Bylo by možné s tím něco udělat? Je to velice nepříjemné, když to bliká do oken. Předem děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

Vaši informaci jsem předala pracovníkům technických služeb. Světla budou co nejdříve opravena.

Mgr. Irena Malotová, PR

Michaela Hovorková

Otázka: 

Dobrý den, nelíbí se mi, že cyklisté ve městě používají chodníky pro pěší i v místech, kde mají k dispozici cyklostezku - konkrétně v Podsrpenské ulici na úseku od křižovatky u nádraží ke kruhovému objezdu u Lidlu na pravé straně - kolem benzínové pumpy ÖMV. Na druhé straně ulice mají k dispozici obousměrnou cyklostezku a přesto jezdí po chodníku pro pěší a ohrožují tak bezpečnost chodců. Další věc, která mě v souvislosti s cyklisty štve, je že používají chodníky pro pěší k objíždění křižovatek - prostě před křižovatkou sjedou z ulice na chodník, objedou po něm křižovatku a za ní opět sjedou na ulici. Několikrát se stalo na křižovatce ulic Hraniční a Volyňská, že cyklista řítící se z kopce ze sídliště Šumavská sjel na chodník, profrčel velkou rychlostí kolem křižovatky a pak se vrátil zpět na ulici - lidé bydlící v Hraniční ulici jsou tak ohrožováni na zdraví a na životě bezohledností některých cyklistů. Dosud jsem si myslela, že pohyb na kole po chodníku je zakázán a pro cyklisty jsou určeny cyklostezky a pokud nejsou k dispozici, tak musí jezdit po silnici. Nebo se předpisy změnili a mně to nějak ušlo ? Pokud ne, zajímalo by mě, co s tím město, nebo orgán k tomu určený bude dělat a jak míní zajistit bezpečnost chodců na chodnícíh určených pouze pro pěší ?

Odpověď: 

Dobrý den,

pro Vaši informaci zasílám odkaz, kde najdete velmi přehledný seznam práv a povinností cyklistů http://www.cyklistikakrnov.com/Bezpecnost/prava-a-povinnosti-cyklistu.htm

Váš podnět jsem předala Městské policii ve Strakonicích. Bohužel Vaše zkušenosti nejsou ojedinělé a hovoří, jak píšete, o bezohlednosti. Podle sdělení Josefa Chmelaře z MP ve Strakonicích, strážníci prakticky denně kontrolují a pokutují neukázněné cyklisty, zvláště v místech, ve kterých dochází k opakovaným dopravním přestupkům. Odpověď  na Vaši otázku hledají prakticky všechna města, kde se střetávají řidiči motorových vozidel, cyklisti, bruslaři a chodci, z nichž některým jsou pravidla na obtíž. 

Mgr. Irena Malotová, PR

Hlášení městského rozhlasu - 11. Srpen 2011

1.

E.ON oznamuje, že 15.8.2011 v době od 8:00 do 16:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie v Blatenské vodárně, v ulici Prof. Skupy 61, 61 (bývalá pošta), 645, 646, 674, 675, 1120 (prodejna smíšené zboží Hradský), 1121, 1159, Zvolenská 383, 805 (internát + kuchyň), Zvolenská (stadion)

2.

dále 16.8. 2011 v době od 7:30 do 12:30 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie v Modlešovicích čp. 45,48, 49, 50, 51, 52 a 65

Pages

Milostivé léto = šance, jak se vymanit z některých dluhů Máte dluhy a chcete je...
Oznámení Technických služeb Strakonice o provádění prací na veřejném...
Den otevřených dveří k 90 výročí ZŠ FLČ (budovy v Chelčického ulici). Na...
BURZA ŠKOL Burza škol - 18. října 2021 od 8:30 do 15:00 hod. Kulturní dům...
Využíváte městskou hromadnou dopravu? Je-li vaše odpověď kladná a máte-...
Pojďme společně pečovat o strakonická dětská hřiště Maminky, tátové,...
Přesně před rokem koronavirová pandemie zastavila obvyklou šňůru vítání nových...
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 Informace pro voliče, kteří se...
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží, připomínáme důležitá fakta...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Občané, kteří topí v těchto spalovacích zařízeních: kotel na pevná paliva teplovodní...
20.September 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...