2011

Josef N.

Otázka: 

Dobrý den, dnes jsem si po zimě opět vyjel na kole po Strakonicích a hlavně po chodnících...jejich stav je na některých místech opravdu strašný (Mír - ulice Kosmonautů, kolem MŠ,...a mnohá jiná místa), neplánujete také udělat nějaký projekt ("Zdravé nohy"), který by je opravil a zkrášlil tak nejen pohledem na oko, ale i pro chůzi chodců, či jízdu cyklistů, zdejší chodníky? Myslím, že ne jen já, ale většina obyvatel by to uvítala. Co se týče Podskalí, nechystáte opravu zdejších mostů, či lávek, které spojují Ostrov s pevninou? Nejen že nájezd na ně je velice drsný, ale někdy dochází i ke zničení planěk a nátěr by potřeboval také natřít, třeba zeleně. Ve stanici Strakonické televize jsem nedávno slyšel, že by mělo konečně dojít k realizaci stavby - oprava a renovace víceúčelového hřiště u ZŠ Dukelské, odsouhlasilo ho město? A kdy se to spustí? Děkuji za odpovědi.

Odpověď: 

Dobrý den,

město Strakonice má připravený projekt Revitalizace sídliště Mír, který kromě jiného řeší i úpravu zpevněných ploch. V současné době je na tuto akci vydáno pravomocné územní rozhodnutí a bylo zažádáno o stavební povolení. V případě, že bude vydáno pravomocné stavební povolení, dojde ještě v letošním roce k zahájení realizace stavby.

Víme o špatném technického stavu lávek na Podskalí, a proto máme zpracovanou projektovou dokumentaci na jejich opravu. Z této PD vyplývají náklady na jejich opravu, přičemž v případě lávky na Podskalí přes řeku Otavu se jedná o částku cca 4,8 mil. Kč včetně DPH a u lávky přes rameno řeky Otavy jsou náklady cca 3,2 mil. Kč včetně DPH.

Realizace těchto oprav je závislá na dostatku finančních prostředků v rozpočtu města.

Na II. etapu rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Dukelská je zpracována projektová dokumentace a vydáno pravomocné stavební povolení. Vzhledem k tomu, že se jedná o finančně velice náročnou stavbu, hledá město Strakonice i jiné možnosti financování než z městského rozpočtu. V současné době ale zatím nebyla zveřejněna výzva pro podání žádosti o spolufinancování příslušných staveb z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Po zveřejnění této výzvy bude Město Strakonice  žádat o obdržení dotace na II. etapu rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Dukelská.

V případě získání dotačního titulu a v závislosti na rozpočtu města bude stavba realizována.

Ing. Jana Narovcová, majetkový odbor

 

 

Jan

Otázka: 

Dobrý den, v odůvodnění k Územnímu plánu Strakonic z listopadu 2009 je v kapitole zásobování pitnou vodou u kvality dodávané vody v obci Modlešovice uvedeno: zvýšený obsah nitrátů a radonu (bohužel bez uvedení konkrétních parametrů a související normy). Tato voda je však dosud v obci dodávána jako pitná - tzn. za cenu pitné vody a je i jako pitná voda používána. Je to tak v pořádku? Děkuji za odpověď

Odpověď: 

Dobrý den,

podle sdělení ředitele Technických služeb Strakonice Ing. Ludvíka Němejce je díky osazené technologii voda dodávaná do sítě v obci Modlešovice samozřejmě pitná. Komentován byl obsah v surové vodě.

Mgr. Irena Malotová,PR

Honza

Otázka: 

Chtěl bych něco říci a na něco se zeptat. Zrůdná železobetonová lávka přes silnici vedoucí na sídliště Mír je určitě výtvorem nějakého silně nervově postiženého člověka a její realizaci musel schválit nějaký předešlému člověku podobný lidský typ. No, takovýchto "rarit" mají Strakonice větší množství, ale budiž. Chtěl bych se jenom zeptat, co brání městu v odstranění oné téměř 200 metrů dlouhé hrůzy? Vždyť všichni víme, že přes ni nikdo normální nechodí, skleněné výplně bočnic jsou s pravidelnotí rozbíjeny, většinou ožralci z diskotéky, jsou z této lávky házeny kameny na projíždějící auta. Navíc takovýto odporný železobetonový netvor kazí lidem, kteří navštíví naše město, dojem, protože tento vstup do Strakonic ze směru od Katovic spíš v lidech evokuje vstupní monstra při vstupech do koncentračních táborů. Je to skutečný architektonický klenot tohoto města. Prčosím odvážného o odpověď na otázku: "Kdy bude tato hrůza odstraněna"? Děkuji za odpověď. Honza

Odpověď: 

Dobrý den,

v květnu roku 2008 byla městem Strakonice provedena zjišťovací anketa, v níž občané mohli vyjádřit svůj názor,  zda lávku zachovat či zbourat. Ankety se zúčastnilo 319 občanů, z nichž pro zachování lávky bylo 122 občanů a  pro odstranění 197 občanů.

Současně se v minulém volebním období touto problematikou zabývalo Zastupitelstvo města Strakonice, ale ke konečnému rozhodnutí bohužel nedošlo.

Pro informaci uvádím, že město Strakonice má vypracovanou projektovou dokumentaci na opravu předmětné lávky (předpokládané náklady na provedení opravy jsou dle PD cca 11,2 mil Kč + DPH) a má k dispozici i projektovou dokumentaci na její odstranění (předpokládané náklady na její odstranění jsou dle projektové dokumentace 6,5 mil Kč + DPH).

Ing. Jana Narovcová, majetkový odbor

Rudolf

Otázka: 

Dobrý den, paní Mgr. Ireno Malotová, minule jsem se Vás ptal, kde bude stát socha bronzového dudáka a zda zde bude nějaký vodotrysk. Odpověděla jste kde bude stát a odkázala na stránky, kde je zobrazena budoucí studije města, kterou známe asi již všichni. Tam je vidět tekoucí voda, něco jako kaskáda, ale to není odpověď na můj dotaz. Já měl na mysli, zda by nebylo dobré, aby ta tekoucí voda byla přímo na sochu, u sochy, jako kašna..., jak by se to pojalo. Viz třeba Samson na náměstí v Č. Budějovicích. To byla moje představa a zároveň zamyšlení.To je to oživení, ten život ve středu města. A další dotaz ještě pro Vás: zaslechl jsem, že socha dudáka bude bez dud ?To jsem zvědav, co případný návštěvník našeho města bude v této soše spatřovat? Když dudák, tak s dudama. Rudolf.

Odpověď: 

Dobrý den,

v prostoru kruhového objezdu se s fontánou, kašnou ani jiným vodním prvkem nepočítá.  Dudák bude mít dudy, ale nebude na ně hrát. Socha by gestem ruky měla vítat ve Strakonicích.

Mgr. Irena Malotová, PR

Jirka

Otázka: 

Dobrý den, rád bych věděl, kdo je vlastníkem parkovací plochy pod kostelem Sv. Markéty (předpokládám, že město) a přilehlých pozemků, které navazují na záď domů Palackého náměstí. Nešlo by v budoucnu upravit tuto plochu. Případně dostavba domů na blízkých pozemcích. Strakoničtí neustále postrádají klasický tvar náměstí. Myslím, že odstranění asfaltu, vydláždění, jinak koncipované parkování,"fontána" ve středu, osvětlení, případná dostavba domů by z této neupravené části města rázem vytvořila pěkné náměstí. Totéž se týká i plochy před obchodním domem Prior. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

vlastníkem parkovací plochy pod kostelem Sv. Markéty je Město Strakonice.

Funkční využití tohoto pozemku řeší regulační plán zóny Ostrov - Centrum, který byl zpracován v roce 2005 ateliérem A 32, s.r.o. Praha. V místě stávajícího parkoviště je zde navrženo dlážděné náměstíčko vč. vodních prvků a zeleně. Počítá se zde i s dostavbou zadních traktů domů na Palackého náměstí a celkovou revitalizací celého území. Úprava daného území bude realizována po etapách, přičemž jako první by měla být řešena ulice Kochana z Prachové a přemostění v ul. Tržní.

Území v okolí Prioru je řešeno urbanistickou studií - Úpravy parteru ul. na Ohradě a Bezděkovské, zpracované Ing. arch Rampichem, která navrhuje úpravy území od křižovatky s ul. Bezděkovská až po křižovatku s ul. Ellerova. Pro první etapu řešení tohoto území již bylo vydáno územní rozhodnutí.

Regulační plán Ostrov - centrum a urbanistická studie ulice Na Ohradě jsou k nahlédnutí na odboru rozvoje MÚ Strakonice.

Ing. Jaroslav Bašta, odbor rozvoje

Jirka

Otázka: 

Dobrý den,chtěl bych se zeptat, kdy bude odstraněno elektrické vedení mezi domy na Velkém náměstí, na kterém dříve viselo osvětlení? Ruší a kazí to celkový dojem při pohledu na rekonstruované náměstí.

Odpověď: 

Dobrý den,

převěsy, které před instalací nového osvětlení sloužili pro zavěšení veřejného osvětlení, byly dočasně ponechány pouze z důvodu instalace vánoční výzdoby. Odstranění převěsů je zadáno realizační firmě a proběhne co nejdříve. Na závěr letošního roku připravujeme instalaci nové vánoční výzdoby, která bude umístěna na nové stožáry veřejného osvětlení.

Ing.arch. David Andrlík, architekt města

 

 

Hlášení městského rozhlasu - 17. Únor 2011

1

Městské kulturní středisko srdečně zve na přednášku psychotronika Stanislava Brázdy v pondělí dne 21. února od 19,30 hodin do rytířského sálu strakonického hradu.

Pavel Smrkovský

Otázka: 

Můj dotaz se týká chodníků vybudovaných v obci Starý Dražejov. Chodníky jsou nevyhovující pro jízdu s kočárky,jsou neudržované jak v zimním tak v letním období.Díky jejich výstavbě je užší vozovka na které se nedá projet vozidlem současně s autobusem,teď v zimním období je na chodnících neodklizený sníh,který zasahuje do silnice a tím jí ještě více zužuje a chodníky se nedají používat. Kdo má na starost úklid chodníků v již zmiňované obci. Další dotaz je na autobusovou zastávku a prostor "návsi",který je v neutěšeném stavu. Točna autobusu je velice prašná nemá žádnou povrchovou úpravu.Proto můj druhý a poslední dotaz zní,zdali se plánuje úprava těchto mnou zmíněných lokalit. Velice děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

město Strakonice již při přípravě předmětné stavby zahrnulo do projektu požadavky občanů Starého Dražejova na chybějící části chodníků. Z tohoto důvodu byly vybudovány chodníky a dále provedena rekonstrukce komunikace. S ohledem na stávající objekty a dále na normové hodnoty stanovující šířkové poměry komunikace a chodníků, je šířka komunikace  místně navržena i na samé spodní hranici pro obousměrný provoz, nicméně při splnění požadavků na chodník. Úklid chodníků i komunikací zajišťuje společnost  Technické služby Strakonice, s.r.o. (Vámi uvedený podmět byl předán odpovědným  pracovníkům).

Na Váš další dotaz týkající se návsi Vám sdělujeme, že v součastné době je zpracovávána dokumentace pro územní řízení této příměstské části, která řeší rekonstrukci kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení a komunikací. Obsahem této dokumentace je i návrh uspořádání prostoru návsi včetně autobusové točny, dětského hříště, osvětlení kapličky apod.

Vzhledem k tomu, že se jedná o finančně velice náročnou stavbu, hledá město Strakonice i jiné možnosti financování než z městského rozpočtu. Městem jsou tudíž sledovány jednotlivé dotační tituly pro možné podání žádosti a získání dotace na realizaci výše  uvedeného projektu.

Ing. Lukáš Srb, odbor majetkový

Kamča

Otázka: 

Dobrý den, z jakého důvodu byly pokáceny dřeviny před úřadem práce. Pokud vím, tak nebyly nemocné, jen částečně zasahovaly do chodníku, čímž by stačilo je jen ořezat. Beru to jako další nesmyslný zásah do zeleně v této oblasti (spolu z pokácením stromů u bývalé prodejny nábytku Jikos v Heydukově ulici) bez adekvátní náhrady. A jak se vyvíjí situace s umístěním kontejterů na třídění rovněž v ulici Heydukově blízko pekáren? Zatím ticho po pěšině

Odpověď: 

Dobrý den,

jednalo se o staré zákrsky jabloní, vysazené v zeleném pásu u chodníku. Vzhledem k jejich častému ořezávání a místu růstu ve špatných podmínkách byly tyto jabloně oslabené a byly každoročně napadány velkým množstvím mšic a dalších savých škůdců. Stromy musely být ošetřovány velkým množstvím chemických postřiků, což je ve veřejných prostorech vždy problematické. Z těchto důvodů byly jabloně pokáceny.

V Heydukově ulici je jen jeden bytový dům. Máme snahu vyjít Vám vstříc, abyste mohli i Vy třídit komunální odpad v místě bydliště. V dané lokalitě není místo ve vlastnictví města, kam by se umístily kontejnery na tříděný odpad. Máme pro Vás jedno řešení, po domluvě Vám přistavíme kontejner na papír a plast, který si umístíte do areálu zahrady např. proti popelnicím. Bude však třeba, aby někdo kontejner v den svozu přemístil před vrata stejným způsobem, jako vyndaváte popelnice. V pondělí se vyváží plast a ve středu papír, v tyto dny by se tedy musely kontejnery postavit před vrata a po svozu zase zandat za vrata. Pokud s navrženým řešením souhlasíte, spojte se prosím s panem Bryndou – technické služby, a on si s Vámi domluví termín dodání kontejnerů – tel.724606336.

Ing. Ondřej Feit, Ing. Lucie Klimešová, OŽP

Dasa

Otázka: 

Dobry den. Zajimalo by me,jak to bude ted ze skolkama kdyz se zrusil socialni prispevek,bude mesto platit skolku a jaky je treba potvrzeni, nebo pri zaniku soc. prispevku mesto doplaceni skolky uplne zrusilo? dekuji za vyrizeni.

Odpověď: 

Dobrý den,

platbu za předškolní vzdělávání v mateřské škole stanoví ředitelka mateřské školy v souladu s § 123 školského zákona a § 6 vyhlášky MŠMT o předškolním vzdělávání. Ředitelka MŠ zároveň rozhoduje o snížení nebo prominutí úplaty.

Dle odstavce (5) § 6 citované vyhlášky bude od úplaty osvobozen zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.

V rámci úsporných opatření byl sociální příplatek od ledna 2011 zrušen. Možnost jeho ponechání zůstala zachována pouze rodinám se zdravotně postiženým dítětem, případně zdravotně postiženým jedním z rodičů, prozatím do konce roku 2012. Pro případ osvobození od úplaty musí rodiče znovu žádat úřad práce a předložit ředitelce MŠ nové oznámení o přiznání sociálního příplatku, a to s datem r. 2011.

Ing. Miluše Vacková, odbor školství

Karel

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli se počítá s úpravou cyklostezky od letního kina na odbočku k Blatskému rybníku. Jedná se sotva o padesátimetrový úsek, který by mohl vést na protilehlém chodníku okolo stavebnin. Je velice nebezpečné v nepřehledné zatáčce odbočit směrem z města k Blatskému rybníku (takto je cyklostezka označena) zvláště ještě s malými dětmi. Z hlediska bezpečnosti a tak krátké vzdálenosti by se snad nejednalo o nějak závratnou sumu. Touto cestou bych chtěl požádat i o kontrolu měření rychlosti vozidel v úseku kolem lipové aleje. Je tady rekreační oblast, ale s dětmi je to někdy o strach přejít silnici. Řidiči tady jezdí s prominutím jako hovada!

Odpověď: 

Dobrý den,

město Strakonice zadalo vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na cyklostezku vedoucí od mostu Jana Palacha až po odbočku k Blatskému rybníku, kde bude navazovat na stávající cyklostezku. Realizace je závislá na dostatku finančních prostředků v rozpočtu města a na případném získání dotací.

Ing. Jan Blahout, odbor majetkový

Hlášení městského rozhlasu - 10. Únor 2011

1.

NEJLEPŠÍ ČESKÁ TRAVESTI SKUPINA HANKY PANKY PO PŘEDCHOZÍM ÚSPĚCHU OPĚT PŘIJÍŽDÍ DO STRAKONIC SE ZCELA NOVÝM POŘADEM Z POHÁDKY DO POHÁDKY. ZÁBAVNÝ POŘAD SE KONÁ V ÚTERÝ 15.2. OD 19:30  V SÁLE DOMU KULTURY. VSTUPENKY ZAKUPUJTE JIŽ NYNÍ V POKALDNĚ KD A KINA OKO.

Leopold Hrudník

Otázka: 

Dobrý den. Po internetu e-mailem koluje krátké video, kde je zveřejňován záměr vedení města Strakonice umožnit stavbu mešity a příděl bytů pro muslimské imigranty. Na videu tento záměr prezentuje místostarostka pí. Říhová a krátký vstup tam má i starosta p. Vondrys. Na oficiálních stránkách města Strakonice jsem o tomto záměru nic nenalezl. Prosím o sdělení, zda tento záměr se zakládá na pravdě anebo je to jen tendenční video, které se snaží poškodit či zesměšnit Strakonice. Děkuji L.H.

Odpověď: 

Dobrý den,

uvedená reportáž je z předloňského silvestrovského vysílání Strakonické televize, která již pravidelně na konec roku připravuje nejrůznější mystifikace. Je to vtip, který se však na internetu objevil vytržený z humorného kontextu a možná, byť jsou skutečnosti v něm uvedené hodně absurdní, mohl působit věrohodně. Ve Strakonicích se stavba mešity nechystá!

Mgr. Irena Malotová,PR

Hlášení městského rozhlasu - 8. Únor 2011

NEJLEPŠÍ ČESKÁ TRAVESTI SKUPINA HANKY PANKY PO PŘEDCHOZÍM ÚSPĚCHU OPĚT PŘIJÍŽDÍ DO STRAKONIC SE ZCELA NOVÝM POŘADEM Z POHÁDKY DO POHÁDKY. ZÁBAVNÝ POŘAD SE KONÁ V ÚTERÝ 15.2. OD 19:30  V SÁLE DOMU KULTURY. VSTUPENKY ZAKUPUJTE JIŽ NYNÍ V POKALDNĚ KD A KINA OKO.

Honza

Otázka: 

Mohl bych prosím deostat odpověď na následující? 31.1.2011 se ptala Jana na dobu trvání řešení přestupku přeposlaného PČR. Odpověď JUDr. byla zcela zavádějící a v v jednom citovaném zákonu v odpovědi byl uveden paragraf, který s přestupkovým řízením v případě Jany vůbec nesouvisel a v podstatě, dle mého mínění, chtěl tazatelku oním jedním rokem zmásti. Odpověď měla znít zcela v souladu se zákonem č. 500/2004, paragraf 71, kde je tato doba jasně vymezena. Zajímalo by mne, zda ten, kdo odpovídal Janě, své práci rozumí nebo to je úmyslné klamání tázajícího se. Nevím, zda tento můj dotaz uveřejníte, což bych považoval za výrazný nárůst morální kultury oproti minulé radnici, pokud ho neuveřejníte, tak vás tímto žádám alespoň o správnou odpověď na Janou již položený dotaz, protože se to týká i mne, kdy PČR vám bylo přeposláno trestní oznámení změněné na přestupek již konce října 2010 a do dnešního dne z vašeho úřadu je stále "mrtvý brouk". Děkuji za odpověď. Honza

Odpověď: 

Dobrý den,

nevidím důvod, proč na Váš dotaz neodpovědět. Na citovaných ustanoveních, resp. v nich uvedených lhůtách důležitých pro vedení přestupkového řízení, trvám. Ve sdělení byl uveden odkaz na paragraf důležitý pro vydání rozhodnutí po zahájení řízení a zároveň nejzažší lhůta k projednání přestupku, po jejímž uplynutí dochází k zániku odpovědnosti za přestupek.

K Vašemu konkrétnímu případu je možné se informovat v kanceláři přestupkového oddělení.

JUDr. Eva Dlouhá, odbor vnitřních věcí

Pages

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 Informace pro voliče, kteří se...
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží, připomínáme důležitá fakta...
Vážení rodiče, narodilo se vám dítě v době, kdy neprobíhalo z důvodu...
Od dnešního dne můžete podepisovat petici za zajištění dodávek tepla pro sídliště...
Petice za urychlení práce ERÚ a okamžité uplatnění Energetického zákona k zajištění...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
V přiložených souborech jsou uvedeny informace jak postupovat při podezření na...
Výzva občanům, žádáme o respektování opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19...
Jihočeský kraj zřídil kvůli šíření nákazy koronavirem Bezplatnou linku seniorů. Začne...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Občané, kteří topí v těchto spalovacích zařízeních: kotel na pevná paliva teplovodní...
20.September 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...