2011

J. Hrdlička

Otázka: 

Chtěl bych vědět, jakou celkovou částkou přispělo Město Strakonice zdejší Římskokatolické církvi v roce 2010 a v roce 2009. Dále bych chtěl vědět, jakou částkou přispělo Město Strakonice jednotlivě každé další církvi v roce 2010 a v roce 2009. Děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

v roce 2009 přispělo město Římskokatolické církvi částkou 300 000,- Kč. Z toho 250 000,- Kč bylo použito na projektovou dokumentaci oprav kostela sv. Václava a kostela Panny Marie Bolestné na Podsrpu a částka 50 000,- Kč na opravu krovu kostela Panny Marie Bolestné. V roce 2010 přispělo město částkou 100 000,- Kč na opravu elektroinstalací v kostele Panny Marie Bolestné. Je to především proto, že tato církev vlastní ve městě objekty významné kulturní hodnoty. Příspěvky jiným církvím, resp. občanským sdružením a společnostem, které jsou s církvemi provázány se uskutečňovaly v rovině finanční podpory obecně prospěšných kulturních či sportovních aktivit. Příspěvky poskytnuté v roce 2009 a 2010 na činnost či konkrétní akce naleznete na www.strakonice.eu/menu občan/samospráva/usnesení RM nebo ve Zpravodaji města.

Mgr. Irena Malotová, PR

Hlášení městského rozhlasu - 4. Únor 2011

1.

E-on oznamuje, že dne 8. února v době od 8:00 do 14:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie v Novém Dražejově, ulici Virtova od trafostanice u č.p. 24, směr Starý Dražejov k č.p. 1.

 

2.

Městské kulturní středisko všechny srdečne zve dne 8.února od 19.30 hodin na koncert skupiny Inflagranti. Uslyšíte slavné melodie z klasiky i rocku v moderních úpravách pro elektrické smyčce.

 

Rudolf

Otázka: 

Dobrý den, ač jsem studoval studii o rekonstrukci Velkého náměstí, tak stále nevím, kde přesně bude stát socha bronzového dudáka. Bude v místech, kde dříve stával morový sloup? Pokud ano, chtěl jsem se zeptat, zda bude obohacena socha nějakým vodotryskem, či kašnou, nebo něčím, čím by už tak omdlelé centrum města alespoň trochu oživilo. Určitě by nebylo od věci, aby tam v těchto místech byla tekoucí voda, protože voda je přece život a všude kde toto zařízení je, tak tato část ( města, parku apod.) opravdu ožívá daleko příjemněji. Věřím, že tento návrh nepřichází pozdě, ale pokud ho nemáte v plánu, tak si to určitě zdůvodníte. Nákladné to opravdu není - stříkající voda od května do října není zase nic nákladného. To zde stavíme daleko dražší a neefektivní díla. Zkuste se zamyslet a oživit centrum pro nás pro občany, co vás volí. Děkuji za odpověď. Rudolf

Odpověď: 

Dobrý den,

bronzová socha bude stát na kruhovém objezdu v místech současného křížení Velkého náměstí a ulic U Sv. Markéty a Na Stráži. S fontánou počítá třetí etapa rekonstrukce. Více naleznete na www.strakonice.eu, menu občan/co vás zajímá.

Mgr. Irena Malotová, PR

Hlášení městského rozhlasu - 2. Únor 2011

1.

E-on oznamuje, že dne 2.2. 2011v době od 8:00 do 16:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie  v Modlešovicích ve směru Hajská a dolní část návsi.

 

2.

dále 8. února v době od 8:00 do 14:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie v Novém Dražejově, ulici Virtova od trafostanice u č.p. 24, směr Starý Dražejov k č.p. 1.

3.

Hlášení městského rozhlasu - 2. Únor 2011

1.

E-on oznamuje, že dne 2.2. 2011v době od 8:00 do 16:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie  v Modlešovicích ve směru Hajská a dolní část návsi.

 

2.

dále 8. února v době od 8:00 do 14:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie v Novém Dražejově, ulici Virtova od trafostanice u č.p. 24, směr Starý Dražejov k č.p. 1.

3.

Karel Jonáš

Otázka: 

Dobrý den, rád bych znal odpověď na následující dotaz: V současné době je obtížné se dostat s kočárkem a jízdním kolem z náměstí (ul.Bavorova)do podchodu pro pěší- směr Otava-Podskalí, pod silnicí Katovická.Tento podchod je z hlediska bezpečnosti pro chodce vyhovující,ale nevyhovuje příjezdová cesta pro kočárky a cyklisty, z ul.Bavorova do ul.Lázeňská. Prosím proto o sdělení,zda je počítáno v rámci rekonstrukce Vel.náměstí také s úpravou přístupu k tomuto podchodu a tím i k napojení z Centra na cyklostezku Podskalí-N.Dražejov. V současné době je možno bezpečně použít k přechodu na Podskalí pouze přechody u býv.Telekomu a u mostu J.Palacha, které jsou dosti vzdáleny a dá se říci "z ruky". Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

v úseku od spořitelny k Bavorově ulici bude již v letošním roce v rámci stavby „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice“ realizován nový kanalizační řad, úprava stávajícího veřejného vodovodu a provedena nová kruhová křižovatka s ulicí U Sv. Markéty, včetně úpravy části stávající rampy. Budou zde zrekonstruovány i příslušné inženýrské rozvody.Tyto rekonstrukce a stavební úpravy jsou přípravou pro následnou III. etapu, čímž by byla celková rekonstrukce Velkého náměstí dokončena. A právě součástí této připravované části rekonstrukce Velkého náměstí je i bezbariérový přístup z Velkého náměstí do ulice Lázeňská (určený i pro kočárky, případně kola).

Ing. Oldřich Švehla, majetkový odbor

Jana

Otázka: 

Dobrý den, zajímalo by mě jaká je lhůta vyřešení přestupku, či jiného problému, který byl přeposlán policií na přestupkovou komisi. Zvláště jednáli se o napadení jinou osobou. Děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

na řízení o přestupcích se vztahují obecné předpisy o správním řízení - zákon č.500/2004 Sb., není -li stanoveno jinak, tj. platí zde ustanovení § 71 o lhůtách pro vydání rozhodnutí a dále § 20 přestupkového zákona č.200/1990 Sb. podle kterého jednoroční lhůta k projednání přestupku běží od spáchání přestupku.

JUDr. Eva Dlouhá, odbor vnitřních věcí

Hlášení městského rozhlasu - 27. Leden 2011

1.

E-on oznamuje, že dne 2.2. 2011v době od 8:00 do 16:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie  v Modlešovicích ve směru Hajská a dolní část návsi.

 

2.

dále 8. února v době od 8:00 do 14:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie v Novém Dražejově, ulici Virtova od trafostanice u č.p. 24, směr Starý Dražejov k č.p. 1.

3.

jip

Otázka: 

Kde seženu informace, kteří nově zvolení zastupitelé se dostali do jakých funkcí firem a zařízení, které patří městu. Včetně těch, kteří se stali členy rady či místostarosty. Současně mě zajímá, zda jsou tito zastupitelé honorováni a pokud ano, kolik každý z nich dostává. Rád bych, abyste to uveřejnili zde, protože se jedná o veřejné peníze.

Odpověď: 

Dobrý den,

pokud jde o předsednictví či členství v dozorčích radách a představenstvech organizací  s majetkovou účastí nebo ve vlastnictví města, starosta a místostarostové v těchto funkcích pracují bez nároku na odměnu. Odměňování zastupitelů a neuvolněných radních se řídí vnitřními předpisy jednotlivých firem a je nákladovou položkou konkrétní organizace. Bližší informace můžete vyhledat v obchodním rejstříku www.justice.cz.

Mgr. Irena Malotová, PR

Hlášení městského rozhlasu - 25. Leden 2011

E-on oznamuje, že dne 2.2. 2011v době od 8:00 do 16:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie  v Modlešovicích ve směru Hajská a dolní část návsi.

 

Igor

Otázka: 

Dobrý den, dočetl jsem se na úření desce, že město bude prodávat pozemky pro stavbu dalších řadových garáží v ulici Bavorova. Jak to v tomto případě funguje? Budou prodány již danému zájemci, který o ně projevil zájem, nebo se budou prodávat například obálkovou metodou za nejvyšší cenu? Pokud platí první varianta, kolik je prodejní cena za 1m2. Děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

k Vašemu dotazu, týkající se prodeje části pozemku p.č. 217/2 a části pozemku p.č. 1267/2 v k.ú. Strakonice, Bavorova ulice, Vám sděluji, že na základě žádosti, kterou obdržel majetkový odbor MěÚ Strakonice, byl v Zastupitelstvu města Strakonice odsouhlasen záměr na prodej výše uvedených pozemků, který byl následně zveřejněn na úřední desce. Tento záměr je veřejný a může se do něj přihlásit kdokoliv, kdo má zájem.

V konkrétním případě je již přijato více žádostí. Samotný prodej bude probíhat tak, že majetkovým odborem bude vypracován dotazník, kde jsou uvedeny základní fakta o daném prodeji. Dotazník bude zaslán všem zájemcům o prodej, s přesným termínem odevzdání. Vyplněné dotazníky , v zalepené obálce, se poprvé všechny otevírají na jednání majetkové komise, která doporučí Radě města Strakonice prodej některému ze zájemců. Je pravděpodobné, že prodej bude určovat nejvyšší cenová nabídka. Na základě usnesení ZM je minimální cena za prodej pozemků v majetku města Strakonice 250,- Kč/m2. Pokud tedy máte zájem, stačí nyní zaslat poštou, případně e-mailem tuto informaci o Vašem zájmu s kontaktní adresou a posléze Vám bude zaslán dotazník.

Dana Jačková, majetkový odbor

 

Tomáš

Otázka: 

Dobrý den, chci se zeptat, zda se počítá v letošním roce s opravou komunikace u garáží za hřbitovem ???? Loni prý to nebylo v rozpočtu na opravy tak se ptám zda se na to letos myslelo. Děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

níže uvedená odpověď vedoucí majetkového odboru Ing. Narovcové se týká také této komunikace.

Mgr. Irena Malotová, PR

Hlášení městského rozhlasu - 20. Leden 2011

1.

V souvislosti s obnovou katastrálního operátu v katastrálním území Hajská dochází od 1.1. 2011 ke změně určení poplatníka daně z pozemků. V katastrálním území Hajská se stává poplatníkem daně vlastník pozemku evidovaného v parcele katastru. Daňové přiznání je nutno podat nejpozději do 31.1.2011.

 

2.

Městské kulturní středisko Strakonice  všechny srdečně zve 21.ledna od 20.00 hodin na Reprezentační ples města Strakonice. K poslechu a tanci hraje Metroklub České Budějovice, host večera Kateřina Brožová.

Mgr. Václav Buzín

Otázka: 

Rád bych upozornil na nevyhovující stav chodníku / či cesty ? /, který propojuje ul. Mírová se ZŠ Jezárky. Denně tu projde, ať již dětí do školy, či ostatních občanů, několik set a musí se při dešti brodit v kalužích, či je obcházet po trávě. Betonové panely jsou již propadlé a značně častým používání opotřebované. Tato situace již trvá řadu let a odpovědní o tom nevědí? Je sice hezké, že nám vznikají nové cyklostezky, okrasné květinové záhony apod., ale toto je myslím dost zásadní problém, který by se nechal vyřešit položení nového povrchu.

Odpověď: 

Dobrý den,

Město Strakonice si je vědomo špatného technického stavu komunikací nejen ve Vámi uváděné lokalitě a tudíž byly do rozpočtu města Strakonice na rok 2011 nárokovány zvýšené finanční prostředky na opravu vozovek a chodníků. Schválený rozpočet na rok 2011 bohužel  tyto zvýšené náklady na opravy prozatím nezahrnuje, a proto budou správcem komunikací - TS Strakonice s.r.o., provedeny pouze dílčí lokální opravy.

Ing. Jana Narovcová, majetkový odbor

Pavel

Otázka: 

Dobrý den, jak rychle město bude postupovat se schvalováním nového územního plánu? Nabytí účinnosti Zásad územního rozvoje JČK je plánováno na 1. 7. 2011. Bude mít město k 1.7.2011 schválený nový územní plán, nebo kdy? Díky.

Odpověď: 

Dobrý den,

nový územní plán Strakonice může být vydán až po vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. Pokud termín nabytí účinnosti Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje bude 1.7. 2011, územní plán Strakonice bude moci být vydán na nejbližším jednání Zastupitelstva města Strakonice, následujícím po uvedeném datu. Případné nové aktuální informace budou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách MěÚ Strakonice v sekci - územní plánování.

Mgr. Robert Flachs, odbor rozvoje

Pages

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 Informace pro voliče, kteří se...
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží, připomínáme důležitá fakta...
Vážení rodiče, narodilo se vám dítě v době, kdy neprobíhalo z důvodu...
Od dnešního dne můžete podepisovat petici za zajištění dodávek tepla pro sídliště...
Petice za urychlení práce ERÚ a okamžité uplatnění Energetického zákona k zajištění...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
V přiložených souborech jsou uvedeny informace jak postupovat při podezření na...
Výzva občanům, žádáme o respektování opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19...
Jihočeský kraj zřídil kvůli šíření nákazy koronavirem Bezplatnou linku seniorů. Začne...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Občané, kteří topí v těchto spalovacích zařízeních: kotel na pevná paliva teplovodní...
20.September 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...