Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Karel

Otázka: 

Dobrý den. Zajímalo by mě proč chaty ve Strakonicích nemají evidenční čísla jako jinde v okolí. Chtěl bych si sem v létě nechat posílat poštu, ale na poště mi sdělili, že nemám evidenční číslo, které je k tomuto třeba. Kde jej mohu získat?

Odpověď: 

Dobrý den,

chatám se ve městě Strakonice evidenční čísla nepřidělují, a proto ho získat nelze.

Ing. Jaromír Zeman, stavební úřad

karel

Otázka: 

Prosím o odpověď na dotaz. Musí mít můj soused u dvojdomku mé svolení postavit si pergolu přímo na hranici jednotlivých domků a tím mě omezit vstup světla do mé místnosti. Děkuji. Jaké jsou podmínky.,m Karel.

Odpověď: 

Dobrý den,

jelikož je dotaz poměrně obecný, lze bez znalosti situace na místě odpovědět taktéž víceméně v obecné rovině.

Dle stavebního zákona (č.183/2006 Sb.) je možné stavby související s bydlením (za což je pergola považována) umisťovat s ohledem na charakter zástavby až na hranici pozemku, v ostatních běžných případech je předepsán odstup 2 m a max. zastavěná plocha této stavby 25 m2. Z těchto regulativů lze udělit v odůvodněných případech výjimku. V případě, že stavebník předloží souhlas souseda, může stavbu realizovat na základě tzv. územního souhlasu. Pokud souhlas nedoloží, stavba je projednána v územním řízení, ve kterém jako účastník budete stavebním úřadem vyzván k vyjádření. To znamená, že v každém případě budete mít možnost hájit své zájmy a svá práva.

Ing. Jaromír Zeman, odbor stavební úřad

Karel

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli se počítá s úpravou cyklostezky od letního kina na odbočku k Blatskému rybníku. Jedná se sotva o padesátimetrový úsek, který by mohl vést na protilehlém chodníku okolo stavebnin. Je velice nebezpečné v nepřehledné zatáčce odbočit směrem z města k Blatskému rybníku (takto je cyklostezka označena) zvláště ještě s malými dětmi. Z hlediska bezpečnosti a tak krátké vzdálenosti by se snad nejednalo o nějak závratnou sumu. Touto cestou bych chtěl požádat i o kontrolu měření rychlosti vozidel v úseku kolem lipové aleje. Je tady rekreační oblast, ale s dětmi je to někdy o strach přejít silnici. Řidiči tady jezdí s prominutím jako hovada!

Odpověď: 

Dobrý den,

město Strakonice zadalo vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na cyklostezku vedoucí od mostu Jana Palacha až po odbočku k Blatskému rybníku, kde bude navazovat na stávající cyklostezku. Realizace je závislá na dostatku finančních prostředků v rozpočtu města a na případném získání dotací.

Ing. Jan Blahout, odbor majetkový

Karel

Otázka: 

Dobrý den. Zajímalo by mne, jestli v letošním roce bude realizováno veřejné osvětlení od železničního mostu nad hradem k vojenskému útvaru. Při velké frekvenci chodců v ranních hodinách by se konečně po tolika letech hodilo. Nebo bohužel zase nejsou peníze? Na toto téma se ptám již několik let - vždy se zápornou odpovědí. Poté mě velice mrzí, že v parcích jsou osvětlené sochy a dokonce i stromy, ale my zde neustále chodíme potmě..... Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

vzhledem ke schválenému rozpočtu pro rok 2011 se stavbou veřejného osvětlení v Lipkách ve Strakonicích se v letošním roce nepočítá. V loňském roce bylo alespoň zřízeno nové odběrné místo ze zajištěným příkonem pro tuto stavbu a postaveny dva sadové stožáry pro osvětlení místa u železničního mostu.

Michal Bezpalec, majetkový odbor

Kamila Kontríková

Otázka: 

Dobrý den, Už půl hodiny hledám na těchto nepřehledných webovkách jednoduchou informaci - kdy se bude konat další zasedání městského zastupitelstva? Jednoduše by stačilo, kdyby pan admin vždy s alespoň týdenním předstihem umístil do sekce "Aktuality" informaci o konání městského zastupitelstva, aby to všichni návštěvníci těchto stránek mohli rychle a jednoduše přečíst. Děkuji za nápravu a jsem s pozdravem Kamča

Odpověď: 

Dobrý den,

jednání zastupitelstva bude 14. 12. 2011. Protože je na městském webu velké množství informací, doporučujeme zadávat požadované přímo do vyhledávače. O dalším jednání Zastupitelstva města Strakonice budeme v předstihu informovat.

Mgr. Irena Malotová, PR

Kamila Kontríková

Otázka: 

Dobrý den, Před více než půl rokem mi bylo slíbeno, že do ulice Heydukova blízko pekáren budou umístěny kontejnery na tříděný odpad. Stále se tak nestalo a já nechápu proč. V okolí se najde plno lidí, kteří chtějí třídit a určitě to má smysl je tam umístit, když tam jsou obytné jednotky. V čem je problém? Prosím o řešení a splnění slibu. Jsem s pozdravem Kamča

Odpověď: 

Vážená paní Kontriková,

již 30.7.2010 jsme odpovídali paní Novákové na tento stejný dotaz, odpovědi se však vracely jako nedoručitelné. Je tedy na Vás, zda se nám pro vyřešení dané situace ozvete.

Na místě jsme se byli s pracovníkem technických služeb podívat, v Heydukově ulici je jeden bytový dům. Máme snahu vyjít Vám vstříc, abyste mohli i Vy třídit komunální odpad v místě bydliště. V dané lokalitě není místo ve vlastnictví města, kam by se umístily kontejnery na tříděný odpad. Přesto pro Vás máme řešení, po domluvě Vám přistavíme kontejner na papír a plast, který si umístíte do areálu zahrady např. proti popelnicím. Bude však třeba, aby někdo kontejner v den svozu přemístil před vrata stejným způsobem, jako vyndaváte popelnice. V pondělí se vyváží plast a ve středu papír, v tyto dny by se tedy musely kontejnery postavit před vrata a po svozu zase zandat za vrata. Pokud s navrženým řešením souhlasíte, spojte se prosím s panem Bryndou z technických služeb a on si s Vámi domluví termín dodání kontejnerů - tel.724606336.

Ing. Lucie Klimešová, odbor životního prostředí

Kamil Mareš

Otázka: 

Dobrý den,máme možnost zakoupit výhledově chalupu v obci Mladějovice.Obáváme se ale, jestli výhledově nepovede v blízkosti plánovaná rychlostní silnice R4.Sdělte nám, prosím, jestli jsou naše obavy zbytečné.Hledáme klid a pohodu,hluku a kamionů máme v Praze víc než dost. Děkujeme. Marešovi

Odpověď: 

Dobrý den,

dle Územního plánu Čejetice není v Mladějovicích navrhována žádná nová silnice I. třídy. Rovněž v návrhu Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje není navrhována v katastrálním území Mladějovice žádná nová komunikace nadmístního významu. Komunikace I/4 (Praha - Strážný) je v návrhu Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje navrhována ve stávající trase kromě úseku, který prochází Strakonicemi, kde je navrhováno odklonění komunikace východním směrem, avšak stále z velké části ve správním území města Strakonice. Do územně plánovací dokumentace obce Čejetice je možné nahlédnout na internetových stránkách Města Strakonice v sekci podnikatel - Územní plánování - ÚPD obcí - územně plánovací dokumentace obce Čejetice (koordinační výkres C) nebo v kanceláři odboru rozvoje v nádvorní budově MěÚ Strakonice.

Mgr. Robert Flachs, odbor rozvoje

Kamča

Otázka: 

Dobrý den, z jakého důvodu byly pokáceny dřeviny před úřadem práce. Pokud vím, tak nebyly nemocné, jen částečně zasahovaly do chodníku, čímž by stačilo je jen ořezat. Beru to jako další nesmyslný zásah do zeleně v této oblasti (spolu z pokácením stromů u bývalé prodejny nábytku Jikos v Heydukově ulici) bez adekvátní náhrady. A jak se vyvíjí situace s umístěním kontejterů na třídění rovněž v ulici Heydukově blízko pekáren? Zatím ticho po pěšině

Odpověď: 

Dobrý den,

jednalo se o staré zákrsky jabloní, vysazené v zeleném pásu u chodníku. Vzhledem k jejich častému ořezávání a místu růstu ve špatných podmínkách byly tyto jabloně oslabené a byly každoročně napadány velkým množstvím mšic a dalších savých škůdců. Stromy musely být ošetřovány velkým množstvím chemických postřiků, což je ve veřejných prostorech vždy problematické. Z těchto důvodů byly jabloně pokáceny.

V Heydukově ulici je jen jeden bytový dům. Máme snahu vyjít Vám vstříc, abyste mohli i Vy třídit komunální odpad v místě bydliště. V dané lokalitě není místo ve vlastnictví města, kam by se umístily kontejnery na tříděný odpad. Máme pro Vás jedno řešení, po domluvě Vám přistavíme kontejner na papír a plast, který si umístíte do areálu zahrady např. proti popelnicím. Bude však třeba, aby někdo kontejner v den svozu přemístil před vrata stejným způsobem, jako vyndaváte popelnice. V pondělí se vyváží plast a ve středu papír, v tyto dny by se tedy musely kontejnery postavit před vrata a po svozu zase zandat za vrata. Pokud s navrženým řešením souhlasíte, spojte se prosím s panem Bryndou – technické služby, a on si s Vámi domluví termín dodání kontejnerů – tel.724606336.

Ing. Ondřej Feit, Ing. Lucie Klimešová, OŽP

Josef Pražák

Otázka: 

Dobrý den, regenerace sídliště 1.máje pozapomněla na ochranu majetku majitelů motorových vodidel na novém parkovišti a na bezpečnost zdejších občanů při chůzi v nočních hodinách.. Celé sídliště ke směru vjezdu z ulice Písecká je monitorováno kamerou městské policie z domu 1147. Potíž je v tom, že uvedenou trasu zakrývá velký strom na parkovišti před domem 1146. Výsledkem je žádný efekt ? Je možné strom nahradit nižším keřem ? Josef.

Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme za upozornění. Zdravý vzrostlý javor, který máte pravděpodobně na mysli, kácet určitě nebudeme. Společně s městskou policií zkusíme dohodnout jiné umístění zmíněné kamery.

Mgr. Irena Malotová, PR

Josef N.

Otázka: 

Dobrý den, dnes jsem si po zimě opět vyjel na kole po Strakonicích a hlavně po chodnících...jejich stav je na některých místech opravdu strašný (Mír - ulice Kosmonautů, kolem MŠ,...a mnohá jiná místa), neplánujete také udělat nějaký projekt ("Zdravé nohy"), který by je opravil a zkrášlil tak nejen pohledem na oko, ale i pro chůzi chodců, či jízdu cyklistů, zdejší chodníky? Myslím, že ne jen já, ale většina obyvatel by to uvítala. Co se týče Podskalí, nechystáte opravu zdejších mostů, či lávek, které spojují Ostrov s pevninou? Nejen že nájezd na ně je velice drsný, ale někdy dochází i ke zničení planěk a nátěr by potřeboval také natřít, třeba zeleně. Ve stanici Strakonické televize jsem nedávno slyšel, že by mělo konečně dojít k realizaci stavby - oprava a renovace víceúčelového hřiště u ZŠ Dukelské, odsouhlasilo ho město? A kdy se to spustí? Děkuji za odpovědi.

Odpověď: 

Dobrý den,

město Strakonice má připravený projekt Revitalizace sídliště Mír, který kromě jiného řeší i úpravu zpevněných ploch. V současné době je na tuto akci vydáno pravomocné územní rozhodnutí a bylo zažádáno o stavební povolení. V případě, že bude vydáno pravomocné stavební povolení, dojde ještě v letošním roce k zahájení realizace stavby.

Víme o špatném technického stavu lávek na Podskalí, a proto máme zpracovanou projektovou dokumentaci na jejich opravu. Z této PD vyplývají náklady na jejich opravu, přičemž v případě lávky na Podskalí přes řeku Otavu se jedná o částku cca 4,8 mil. Kč včetně DPH a u lávky přes rameno řeky Otavy jsou náklady cca 3,2 mil. Kč včetně DPH.

Realizace těchto oprav je závislá na dostatku finančních prostředků v rozpočtu města.

Na II. etapu rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Dukelská je zpracována projektová dokumentace a vydáno pravomocné stavební povolení. Vzhledem k tomu, že se jedná o finančně velice náročnou stavbu, hledá město Strakonice i jiné možnosti financování než z městského rozpočtu. V současné době ale zatím nebyla zveřejněna výzva pro podání žádosti o spolufinancování příslušných staveb z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Po zveřejnění této výzvy bude Město Strakonice  žádat o obdržení dotace na II. etapu rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Dukelská.

V případě získání dotačního titulu a v závislosti na rozpočtu města bude stavba realizována.

Ing. Jana Narovcová, majetkový odbor

 

 

Josef Kusík

Otázka: 

Zdravím, moje připomínka se týká prostoru křižovatky ulice Prácheňská a Zeyerovo nábřeží - Barvínkov. Na značené křižovatce Y zmíněných ulic,může řidič motorového vozidla, jedoucí po Prácheňské ze Strakonic na Radošovice, špatně vyhodnotit cyklistu jedoucího stejným směrem,který ukazuje do leva jako-by po silnici s předností v jízdě,ale ve skutečnosti odbočujícího na stezku pro cyklisky vedoucí podél zdi ohraničující ČZ.Pak může nastat,že řidič,zejména cizí,který o cyklostezce nemá ponětí, i když pojede pomalu,ohrozí před ním jedoucího a na cykloztezku odbočujícího cyklistu. Není to pustá teorie,neboť toto se v tomto týdnu skutečně stalo mému sousedovi jedoucímu na zahrádku do Mutěnic.Přestože auto jelo opravdu pomalu,došlo k jeho sražení a pádu na vozovku.Naštěstí nedošlo kromě oděrek k vážnějšímu zranění, nepočítáme-li odřený lak na kole.Nejsem příznivce přeznačkování,jestli tam dát značený přechod nevím, ale odborník z oboru dopravy by se nato měl podívat. S pozdravem, Kusík

Odpověď: 

Dobrý den,

do doby vybudování nového přejezdu na cyklostezku vedoucí podél Volyňky (asi 100 m před zatáčkou ve směru od Radošovic) bude ve směru od Strakonic před zatáčkou umístěna dopravní značka A19 Cyklisté doplněná E 13 - Text s nápisem Cyklisté odbočující vlevo.

Ing. Václav Býček, odbor dopravy
 

Josef

Otázka: 

Dobrý den, mezi ulicí Na Ohradě a hřištěm Základní školy Dukelské ve Strakonicích není vůbec žádná lampa, úsek je v noci docela nebezpečný. Kromě toho povrch chodníku by potřeboval taky opravit.

Odpověď: 

Dobrý den,

součástí projektové dokumentace Rozšíření veřejného osvětlení  mezi ul. Školní a Klostermannova, na kterou je vydáno platné stavební povolení, je umístění čtyř sadových lamp V.O. napojených novým kabelem NN na stávající V.O. v ul. Klostermannova .

V průběhu tohoto měsíce budou instalovány dvě sadové lampy veřejného osvětlení  u pěší komunikace mezi domy č.p. 93 a 92 a mezi č.p. 93 a 520. II. etapa této stavby bude zařazena do návrhu rozpočtu pro rok 2012.

Předláždění chodníku je závislé na dostatku finančních prostředků v rozpočtu města Strakonice v roce 2012.

Michal Bezpalec, majetkový odbor

Josef

Otázka: 

Dobry den chtel bych se zeptat kde si na urade mohu nechat ověřit podpis díky za odpoved.

Odpověď: 

Dobrý den,

ověření podpisu je možné na matrice (Velké náměstí 2, přízemí vpravo) nebo na odboru vnitřních věcí, evidence obyvatel (Smetanova 533).

Mgr. Irena Malotová, PR

Jitka Levá

Otázka: 

Dobrý den ,můžete mi prosím napsat kdy se uskuteční v září 2011 Den bez aut.Děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

ve Strakonicích podpoříme ve čtvrtek 22. 9. 2011 Evropský den bez aut akcí pod názvem Strakonicemi na dopravním prostředku poháněném vlastní silou.  Podrobný program Evropského týdne mobility v našem městě bude zveřejněn v zářijovém Zpravodaji i na webových stránkách města.

Mgr. Irena Malotová, PR

Jitka

Otázka: 

Dobrý den, zajímalo by mě,zda bude v příštím roce 2012 na zastávce Jezárky stavět také MHD.Myslím, že vzhledem k nynější obydlenosti sídliště by to bylo vhodné a my bychom to uvítali pro nás dospělé a hlavně pro naše děti.Hlavně ráno okolo šesté hodiny. Děkuji za odpověď. Jitka

Odpověď: 

Dobrý den,

v lokalitě Jezárky bude i nadále jezdit MHD ve stejném rozsahu jako letos, t.j. dva páry spojů. V ulici Švandy dudáka je další autobusová zastávka s větší četností spojů.

Ing. Václav Býček, odbor dopravy