2011

Lada

Otázka: 

Dobrý den, zajímalo by mě z jakého důvodu město Strakonice, resp. stavební úřad, neuděluje evidenční čísla rekreačním objektum když podle z. č. 128/2000 Sb. na to občané mají nárok. Jak teda řešit, problém který vyvstane, když mi stavební úřad dovolí stavět na svém pozemku mimo územní plán RD. Předem děkuji a přeji hezký den. S pozdravem Chaloupková

Odpověď: 

Dobrý den,

domnívám se, že Vámi popisovaný problém nemůže nastat, neboť stavět RD mimo územní plán je nepřípustné a stavební úřad povolení nevydá.

Ing. Jaromír Zeman, stavební úřad

 

více v rubrice Co vás zajímá

Jitka

Otázka: 

Dobrý den, zajímalo by mě,zda bude v příštím roce 2012 na zastávce Jezárky stavět také MHD.Myslím, že vzhledem k nynější obydlenosti sídliště by to bylo vhodné a my bychom to uvítali pro nás dospělé a hlavně pro naše děti.Hlavně ráno okolo šesté hodiny. Děkuji za odpověď. Jitka

Odpověď: 

Dobrý den,

v lokalitě Jezárky bude i nadále jezdit MHD ve stejném rozsahu jako letos, t.j. dva páry spojů. V ulici Švandy dudáka je další autobusová zastávka s větší četností spojů.

Ing. Václav Býček, odbor dopravy

Hlášení městského rozhlasu - 1. Prosinec 2011

1.

" Základní umělecká škola ve Strakonicích zve na svůj Adventní koncert, který proběhne v Městském domě kultury ve čtvrtek 1.12. od 17 hodin. Na koncertě se představí žáci hudebního a tanečního oboru. Vystoupí pěvecký sbor školy Fere Angeli, keltský soubor, dudácká muzika, Malá muzika ZUŠ i řada sólistů"

1.

Hlášení městského rozhlasu - 29. Listopad 2011

1.

" Základní umělecká škola ve Strakonicích zve na svůj Adventní koncert, který proběhne v Městském domě kultury ve čtvrtek 1.12. od 17 hodin. Na koncertě se představí žáci hudebního a tanečního oboru. Vystoupí pěvecký sbor školy Fere Angeli, keltský soubor, dudácká muzika, Malá muzika ZUŠ i řada sólistů"

 

Hlášení městského rozhlasu - 28. Listopad 2011

V úterý 29.11.2011 od 8 do 16 hodin bude probíhat na sídlišti 1. Máje vodorovné dopravní značení parkovacích stání. Žádáme proto majitele zde parkujících vozů, aby v této době využili k parkování některé z okolních parkovišť.

Radek Chvosta

Otázka: 

Dobrý den. Níže čtu, že je již znám termín zasedání zastupitelstva. Nebylo by tedy vhodné o tomto informovat také zastupitele? Je neskutečné, že o termínu je informován občan, novinář, ale zastupitel nikoliv. Jako většina pracujících lidí si i zastupitel musí plánovat svůj čas. Nyní nás s největší pravděpodobností čeká zastupitelstvo na 2 dny takže o to více by bylo vhodné včas informovat. Stejně tak by bylo vhodné všechny, tedy i zastupitele informovat o setkání s občany nad tématem doprava na Velkém náměstí. Termín je již stanoven. O setkání jsem písemně žádal, ale odpověď není ani pro mě, ani pro občany (tedy podle nulové informace na webu). Za rok v zastupitelstvu jsem si již mohl zvyknout, že? Hezký den Radek Chvosta - zastupitel města Strakonice

Odpověď: 

Vážený pane Chvosto,

termín konání příštího zastupitelstva je orientační a lze ho získat dotazem na sekretariátu starosty. Tento termín však může být změněn. Svolávání zastupitelstva se řídí Zákonem č. 128/2000 Sb. Zákonem o obcích (§92 a §93).

( - Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva obce svolává a zpravidla řídí starosta. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce, nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva obce se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu

 - Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým.)

Městský úřad Strakonice samozřejmě bude respektovat, pokud se zastupitelé města domluví na jiné lhůtě k uveřejňování této informace.

Setkání Rady města Strakonice s občany se uskuteční ve čtvrtek v 17.00 hodin ve velké zasedací místnosti. Informace o tomto setkání byla zaslána sekretariátem starosty i místním médiím.

Mgr. Irena Malotová, PR

Hlášení městského rozhlasu - 24. Listopad 2011

1.

V úterý 29.11.2011 od 8 do 16 hodin bude probíhat na sídlišti 1. Máje vodorovné dopravní značení parkovacích stání. Žádáme proto majitele zde parkujících vozů, aby v této době využili k parkování některé z okolních parkovišť.

D. Moravec

Otázka: 

Dobrý den, 1) velice si cením snahy radnice o vybudování Zdravého města a z toho vyplývajících úprav zeleně, avšak při procházce městem a pohledu pod sebe se nestačím divit jaký neskutečný nepořádek se na některých místech nachází. Dnes mi bylo nevolno při pohledu na blízké okolí cyklostezky a chodníku v ulici Katovická. Myslím si, že by si město mělo především zakládat na pořádku, který občané města i turisté jistě více ocení. Pravidelný úklid TS v zmíněné lokalitě, případně odpadkový koš navíc by nebyl jistě na škodu. 2) rád bych se zeptal, zda li si už někdo z radnice vyzkoušel sezení na nových lavičkách na "Velkém náměstí", jelikož je to opravdu k poukání co my ve Strakonicích máme. Jste namáčknutí a schovaní(lavička je totiž téměř na dlažbě) mezi dvěma vozidly ve vzdálenosti nejvýše půl metru, tudíž se jen modlíte, aby někdo neotevřel dveře když se zrovna budete dívat jiným směrem nebo nevyjížděl a vám zároveň nepřejel nohy. Skutečně idilické posezení, doporučuji. 3) chtěl bych požádat o bližší informace ohledně regenerace lokality Ostrov, budoucího možného srdce Strakonic, o které se mluví řadu let, avšak zatím jsme se dočkali jen rekonstrukce jedné budovy, což mi přijde po tolika letech smutné když město stále postrádá skutečné živé centrum. 4) chválím radnici za aktuální značení "Velkého náměstí" a musím říct, že jsem konečně téměř spokojen(uvítal bych úplný zákaz vjezdu vozidel mimo DO) s řešením dopravní situace. Konečně je zde méně vozidel a ulice neslouží pouze jako zkratka středem města. Nespokojeným podnikatelům vzkazuji, aby oživili své obchody, vytlačili vietnamské obchodníky kteří zahltili město a odradili kupující, a především přizpůsobili ceny platům v regionu. Předem děkuji za zodpovězené dotazy, zveřejnění příspěvku a přeji příjemný den!

Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme za Váš názor i připomínky. Bohužel uklizené město se nedá udržet ani při největší snaze, pokud nebudou dostatečně postihováni ti, kteří si pletou veřejné plochy se smetištěm. Je i na nás, obyvatelích města, abychom na tyto své spoluobčany dokázali včas a bez pocitu výčitek či trapnosti upozornit.

Posezení na lavičkách mezi parkujícími vozy vnímají podobně jako vy i další lidé. Vedení města také z tohoto důvodu vyslyšelo hlasy volající po zákazu parkování na Velkém náměstí a část parkovacích míst byla zrušena a místo aut by zde měla být květinová výzdoba. Současně se ovšem ozývají jiné kritické hlasy, které chtějí vrátit parkování zpět. Doufáme, že současný stav bude rozumným kompromisem.

Regenerace lokality Ostrov nemůže ze strany města nastat dříve, než se podaří dořešit majetkové vztahy mezi městem a dalšími vlastníky pozemků.

Mgr. Irena Malotová, PR

Strakoničák

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych zde pouze pochválit podobu zrekonstruovaného náměstí. Podle mého názoru se rekonstrukce velmi povedla a socha dudáka (která je již nyní mezi lidmi populární, protože množství lidí, kteří se s ní fotí, je veliké) a vánoční stromeček na kruháči je takový krásný bonbónek navíc. Konečně naše náměstí už není pouze ulice, ale reprezentativní místo klidu, kde se mohou lidé v poklidu scházet. Dále bych chtěl vyjádřit víru v to, že nepodlehnete nátlaku drobné skupiny podnikatelů, kteří se snaží o obnovu parkování na části náměstí a o zrušení jednosměrných ulic vedoucích od kruhového objezdu. Poté by se stalo náměstí opět pouze průjezdným parkovištěm a celá rekonstrukce by ztratila smysl. Nemohu se dočkat, až se vyřeší spor s p. Oberfalcerem a bude hotové kompletně celé náměstí až k malému kruhovému objezdu. Zřejmě sem tento příspěvek moc nezapadá, přesto doufám, že bude uveřejněn. Měl jsem velkou potřebu Vám za stávající podobu náměstí velmi poděkovat a myslím, že nejsem jediný. Spokojený občan

Odpověď: 

Dobrý den,

narozdíl od nespokojenosti lidé obvykle nemají potřebu spokojenost vyjadřovat veřejně a hlasitě. Proto je váš ohlas opravdu v menšině. Děkujeme za něj.

Irena Malotová, PR

Bazalová Marie

Otázka: 

Dobré odpoledne, sdělte mi prosím laskavě, v jakém stadiu rozpracování je Volyňská cyklotrasa, informace z tisku jsou neúplné, ráda bych též věděla, zda je možné případný projekt nalézt na webových stránkách. Děkuji, Bazalová Marie

Odpověď: 

Dobrý den,

město Strakonice podalo v srpnu 2010 žádost o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, Oblast podpory 3.1 - Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu na realizaci projektu Volyňská cyklocesta. Záměrem předkládaného projektu bylo vyznačení volyňské cyklocesty od pramene řeky Volyňky až po soutok s řekou Otavou. Jednalo se tedy zejména o dopravní značení, vytvoření odpočívadel, která měla být doplněna mobiliářem (celkem 6) a ve Strunkovicích nad Volyňkou měla být v rámci projektu zrekonstruována lávka přes řeku. Projekt byl připravován ve spolupráci s městy a obcemi, které na toku řeky leží. Předložený projekt však dle sdělení z května 2011 nebyl Výborem regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad schválen.
Pro projekt byla Nadací Jihočeské cyklostezky zpracována vyhledávací studie.
Projekt na webových stránkách města nenaleznete, podklady jsou k dispozici na odboru rozvoje, oddělení rozvoje. V případě zájmu je možné do podkladů nahlédnout.
Ing. Věra Samková, odbor rozvoje
 

Barbora Maroušková

Otázka: 

Dobrý den. Chtěla bych se zetpat, zda-li je možné získat nějaké oprvánění pro parkování na placeném parkovišti. Bydlíme na Velkém náměstí, před naším domem vyrostlo placené parkoviště a my musíme parkovat kde se dá. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

nařízením města Strakonice č. 4/2007 ze dne 1.12.2007 se vymezují oblasti města Strakonice, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou úplatu. Pro fyzické osoby s místem trvalého pobytu v oblasti parkoviště s parkovacími automaty je stanoven poplatek ve výši 3.000,- Kč/rok/automobil. Tato sazba se vztahuje i na parkoviště na Velkém náměstí. Držitelům průkazu ZTP a ZTP/P se umožňuje parkování ve vymezených  zónách s parkovacími automaty zdarma.

Ing. Jitka Šochmanová, finanční odbor

Josef Pražák

Otázka: 

Dobrý den, regenerace sídliště 1.máje pozapomněla na ochranu majetku majitelů motorových vodidel na novém parkovišti a na bezpečnost zdejších občanů při chůzi v nočních hodinách.. Celé sídliště ke směru vjezdu z ulice Písecká je monitorováno kamerou městské policie z domu 1147. Potíž je v tom, že uvedenou trasu zakrývá velký strom na parkovišti před domem 1146. Výsledkem je žádný efekt ? Je možné strom nahradit nižším keřem ? Josef.

Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme za upozornění. Zdravý vzrostlý javor, který máte pravděpodobně na mysli, kácet určitě nebudeme. Společně s městskou policií zkusíme dohodnout jiné umístění zmíněné kamery.

Mgr. Irena Malotová, PR

Kamila Kontríková

Otázka: 

Dobrý den, Už půl hodiny hledám na těchto nepřehledných webovkách jednoduchou informaci - kdy se bude konat další zasedání městského zastupitelstva? Jednoduše by stačilo, kdyby pan admin vždy s alespoň týdenním předstihem umístil do sekce "Aktuality" informaci o konání městského zastupitelstva, aby to všichni návštěvníci těchto stránek mohli rychle a jednoduše přečíst. Děkuji za nápravu a jsem s pozdravem Kamča

Odpověď: 

Dobrý den,

jednání zastupitelstva bude 14. 12. 2011. Protože je na městském webu velké množství informací, doporučujeme zadávat požadované přímo do vyhledávače. O dalším jednání Zastupitelstva města Strakonice budeme v předstihu informovat.

Mgr. Irena Malotová, PR

Stefan Tzvetkov

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda se bude řešit parkování na Velkém náměstí (místo s několika značkami se zákazem zastavení), kde v těchto místech opravdu neni kde zaparkovat (málo parkovacích míst) a kruhový objezd v těchto místech, kde nemáte ze směru od křižovatky u Hvězdy ani kam odbočit, poté když jedete nazpět, čeká Vás kolona někdy až 200 metrová, to je opravdu nedomyšlené. Nejsem jediný, koho to trápí. Když se někoho na tento problém zeptáte, kroutí hlavou, kdo vymyslel tento nesmysl. Díky za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

Váš podnět byl předám Radě města Strakonice. Více informací k dopravnímu řešení náměstí naleznete na http://www.strakonice.eu/co_vas_zajima nebo v novinkách v menu občan.

Mgr. Irena Malotová, PR

Hlášení městského rozhlasu - 15. Listopad 2011

 

 

Upozornění pro občany:

Hledá se  kříženec labradora a německého ovčáka, barva černá, slyší na jméno Romeo, věk 3 roky. Ztratil se mezi Strakonicemi a Slaníkem. Je čipovaný a měl by mít náhubek a stahovací řetízkový obojek. Volat lze na tel: 720 311 914 nebo na Městskou policii.

.

Pages

Prokázání totožnosti při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve...
Informace pro voliče, kteří se nemohou dostavit do volební místnosti ze zdravotních...
ODSTÁVKA PITNÉ VODY - SÍDLIŠTĚ MÍR Technické služby Strakonice oznamují, že...
V sobotu 4.9. se od 10:00 hodin na strakonickém letišti uskuteční již sedmý ročník...
O tom, že fotbal je nejen zábava, ale když je třeba, dokáže i pomoci, se budete moci...
Výzva ke smrtelné dopravní nehodě na cyklostezce Hajská Strakonice – Nehodu vyšetřují...
Rada města Strakonice vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Městského...
Technické služby Strakonice oznamují, že z důvodu výměny šoupat...
Trocha rad před prázdninami: Zloděj otevře obyčejné dveře do pěti vteřin  ...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...