2011

Míra

Otázka: 

Dobrý den.Část pěší zóny od Lentilky po masnu p.Šťastného je pro chodce dost nebezpečná i když zde platí snížená rychlost.Navrhoval bych zbudovat chodník od přechodu k masně.Místa je zde dost a ani náklady by nebyly velké.Za úvahu by stálo také rozšíření parkovací plochy mezi vchody 995a996 v Bavorově ulici a to odstraněním jedné řady sušáků prádla které se stejně nepoužívají.Toto jste udělali i mezi vchody993a994.Je zde málo parkovacích míst,protože jsou z velké části využívány pro opravnu automobilů.Zauvažujte.Děkuji Míra.

Odpověď: 

Dobrý den,

celá nádvorní komunikace mezi ul. Bavorova a mezi ul. Katovická je řešena jako obytná zóna. Nejlepší řešení z hlediska bezpečnosti je dodržování pravidel silničního provozu, kde je stanoveno, že v obytné zóně smí jet řidič  nejvýše 20 km/hod., přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit. V případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Dalším, ale dražším řešením je vybudování samostatného chodníku, který se v obytné zóně nemá stavět, nejlépe s oddělením od provozu vozidel svodidlem. Navíc ve vámi zmiňovaném úseku v místě, kde by chodník eventuálně přicházel v úvahu, se nachází kabel vysokého napětí.

Parkoviště mezi č.p. 995-996 není možné rozšířit, neboť v uvažovaném místě se nachází vodovodní řad.

Ing. Oldřich Švehla, majetkový odbor

Hlášení městského rozhlasu - 25. Říjen 2011

1.

Městské kulturní středisko srdečně zve na koncert oblíbené dechovky Babouci dne 26.10. od 19,30 hodin a dále pak na koncert dívčí skupiny 5Angels dne 27.10. od 17,00 hodin, oba koncerty se konají v domě kultury.

2.

V úterý 25. října 2011 sehraje v Městské domě kultury ve Strakonicích Divadelní soubor Čelakovský komedii Rene Falleta Zelňačka. Začátek je v 19. 30 hodin a činí vstupné 60,-Kč.

3.

Hlášení městského rozhlasu - 20. Říjen 2011

1.

E-on oznamuje, že dne 21.10. 2011 v době od 7:30 do 11:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Starém Dražejově. Vypnutá oblast: Starý Dražejov – náves, bytovky, ul. od trafostanice k návsi a směr Strakonice včetně všech podnikatelských odběrů v této části obce

2.

dále dne 21.10. 2011 v době od 12:30 do 16:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Starém Dražejově. Vypnutá oblast: Starý Dražejov 219, 243 a 588

Vít Lelek

Otázka: 

Zajímá mě, kdo objednal a kdo provedl odstranění zeleně na okrajích cesty od Křemelného rybníka do Sousedovic (p. p. č. 478/4, k. ú. Nové Strakonice). Proč se toto provádělo na cestě, kde se pohybuje pouze zemědělská technika, chodci a cyklisté? Proč přitom byly výrazně poškozeny keře, některé až do poloviny, když provozu nebránily? Proč se tento zásah prováděl uprostřed vegetačního období?

Odpověď: 

Dobrý den,

město Strakonice odstranění zeleně neobjednalo. Šetřením na místě bylo zjištěno poškození části porostů, kdo je způsobil, nám zatím není známo.

Ing. Ondřej Feit, odbor životního prostředí

Hlášení městského rozhlasu - 18. Říjen 2011

1.

E-on oznamuje, že dne 21.10. 2011 v době od 7:30 do 11:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Starém Dražejově. Vypnutá oblast: Starý Dražejov – náves, bytovky, ul. od trafostanice k návsi a směr Strakonice včetně všech podnikatelských odběrů v této části obce

2.

dále dne 21.10. 2011 v době od 12:30 do 16:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Starém Dražejově. Vypnutá oblast: Starý Dražejov 219, 243 a 588

Hana Bažatová

Otázka: 

Dobrý den, 1) už jsou to dva roky, co jsem vám psala ohledně chodníku u MŠ Šumavská, prosím vás, dojděte se tam někdo podívat, jak to tam vypadá, je to o zlomení nohy, kolik může stát udělat takový malý chodníček? 2) v ulici Bučkova není vůbec slyšet hlášení městského rozhlasu, jsme zřejmě v zóně, kde se překrývají zvuky zde dvou hlásičů, takže díky ozvěně neslyšíme vůbec nic, co se týká důležitých informací jako přerušení dodávky energie, vody, nebylo by lepší roznést do schránek informační lístečky? Nebo to prosím opravte, ať jsme tu taky v obraze... 3) pro získání přehlednosti a urychlení provozu si myslím, že by ulice Bučkova byla lepší jednosměrná. Děkuji za vyřízení, hezký den.

Odpověď: 

Dobrý den,

chodník u MŠ Šumavská bohužel není na pozemku v majetku města, z toho důvodu na něm nemůžeme provádět žádné úpravy. Majitele pozemku však na stav chodníku znovu upozorníme. Při nejbližší revizi budou zkontolovány hlásiče ve Vámi zmíněné lokalitě a nastavena jejich optimální hlasitost. I když je území města Strakonice nadstandardně pokryto hlásiči, může docházet k tomu, že v některých místech hlášení městského rozhlasu slyšet není. Na webových stránkách města najdete veškerá hlášení MR  - http://www.strakonice.eu/mestsky_rozhlas.

V případě, že Vaši žádost na zjednosměrnění Bučkovy ulice v úseku mezi ul. Karla Dvořáka a ul. Trachtova podpoří většina obyvatel ulice a dojde rovněž ke shodě jakým směrem, bude značení osazeno v nejbližším možném termínu. Odbor dopravy nedávno vyznačil na základě obdobné žádosti jednosměrku v jiné části Strakonic. S odstupem času přišla petice proti zavedení jednosměrného provozu od sousedů původního žadatele. Po dohodě se sousedy kontaktujte, prosím, přímo odbor dopravy MěÚ Strakonice.

Mgr. Irena Malotová, PR a Ing. Václav Býček, odbor dopravy

Kamila Kontríková

Otázka: 

Dobrý den, Před více než půl rokem mi bylo slíbeno, že do ulice Heydukova blízko pekáren budou umístěny kontejnery na tříděný odpad. Stále se tak nestalo a já nechápu proč. V okolí se najde plno lidí, kteří chtějí třídit a určitě to má smysl je tam umístit, když tam jsou obytné jednotky. V čem je problém? Prosím o řešení a splnění slibu. Jsem s pozdravem Kamča

Odpověď: 

Vážená paní Kontriková,

již 30.7.2010 jsme odpovídali paní Novákové na tento stejný dotaz, odpovědi se však vracely jako nedoručitelné. Je tedy na Vás, zda se nám pro vyřešení dané situace ozvete.

Na místě jsme se byli s pracovníkem technických služeb podívat, v Heydukově ulici je jeden bytový dům. Máme snahu vyjít Vám vstříc, abyste mohli i Vy třídit komunální odpad v místě bydliště. V dané lokalitě není místo ve vlastnictví města, kam by se umístily kontejnery na tříděný odpad. Přesto pro Vás máme řešení, po domluvě Vám přistavíme kontejner na papír a plast, který si umístíte do areálu zahrady např. proti popelnicím. Bude však třeba, aby někdo kontejner v den svozu přemístil před vrata stejným způsobem, jako vyndaváte popelnice. V pondělí se vyváží plast a ve středu papír, v tyto dny by se tedy musely kontejnery postavit před vrata a po svozu zase zandat za vrata. Pokud s navrženým řešením souhlasíte, spojte se prosím s panem Bryndou z technických služeb a on si s Vámi domluví termín dodání kontejnerů - tel.724606336.

Ing. Lucie Klimešová, odbor životního prostředí

Hlášení městského rozhlasu - 13. Říjen 2011

1.

V době od 17.10. do 27.10.2011 budou v  rámci stavby „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice“ prováděny stavební práce ve vjezdu z  ulice Na Stráži do areálu MěÚ Strakonice. Vjezd bude pro vozidla zcela uzavřen a tudíž nebude možné využívat parkoviště v  areálu MěÚ.

Po tuto dobu bude umožněno bezplatné parkování na parkovišti „Pod Baťou“ (naproti kostelu Sv. Markéty).

Hlášení městského rozhlasu - 13. Říjen 2011

1.

MěÚSS Strakonice  všechny srdečně zve ve dnech        10.10. - 16.10. 2011  na "DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ", který se uskuteční v těchto dnech na jednotlivých provozech :

 

13.10. 2011 od 13:00 – 16:00 hod.

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, Rybniční 1282,  

 

13.10.2011 od 13:00 – 16:00 hod.

Azylový dům, Budovatelská 613

 

Karel

Otázka: 

Dobrý den, zajímalo by mě, jestli nálet trávy a křovin na chodníku od železničního mostu ke kasárnám bude odstraněn. V případě mokrého počasí se nálety pod vlastní vahou ohnou do chodníku a člověk má kalhoty mokré až po kolena. V okolí železničního mostu jsou již dva měsíce pokácené dřeviny a ponechány svému osudu. Totéž platí nejen pro vzrostlý strom na odbočce k Blatskému rybníku, který lehnul asi pod náporem větru, ale tady to vypadá spíš na založení nového pralesa...

Odpověď: 

Dobrý den,

pořezané nálety a prasklá vrba jsou součástí pozemku, který patří Správě železniční dopravní cesty. Kontaktoval jsem správce pozemku ( p. Brázda SŽDC Praha) a ten přislíbil okamžitou nápravu.

Tráva u stěny bude posečena pracovníky TS Strakonice.

Abychom předešli špatné interpretaci Vašich požadavků a Vašemu rozladění, navrhuji osobní schůzku na místě samém, kde vše můžeme upřesnit. Kontaktujte mě, prosím, na tel. č. 606 669 918. Tento telefon je pak možné využít pro další přímou komunikaci se mnou, která je rychlejší než mailová.

Ing. Ondřej Feit, odbor životního prostředí

L. Peleška

Otázka: 

Dobrý den,můj dotaz se týká rekonstrukce ulice Na stráži. Před domem č.p. 258 - 260 město před léty vysázelo "okrasné keře" o které se nikdo nestará. Tyto svou výškou dosahují již přízemních bytů. V keřích je nepořádek, zabydlely se v nich divoké kočky. Týká se rekonstrukce i těchto keřů, nebo budou i nadále hyzdit naší jistě nakladně přestavěnou ulici.

Odpověď: 

Dobrý den,

v rámci rekonstrukce ul. Na Stráži se s výměnou keřů zatím nepočítá. Tato etapizace je nutná z důvodu zachování části původní zeleně, než doroste zeleň nová, která nahradí vykácené keře na svahu. V jarních měsících budou ale tyto keře zmlazeny a jejich okolí bude začištěno ( pro upřesnění se můžeme sejít na místě samém, kontaktujte mě prosím na tel. 606 669 918). V blízké budoucnosti pak plánujeme výměnu zbývajících keřů v ul. na Stráži a vytvoření extenzivních trvalkových záhonů.

Ing. Ondřej Feit, odbor životního prostředí

Hlášení městského rozhlasu - 11. Říjen 2011

1.

MěÚSS Strakonice  všechny srdečně zve ve dnech        10.10. - 16.10. 2011  na "DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ", který se uskuteční v těchto dnech na jednotlivých provozech :

 

12.10. 2011 od 10:00 do 16:00 hod.

Pečovatelská služba  - Dům s pečovatelskou službou, Rybniční 1283

Dům s pečovatelskou službou, Jezerní 1281

Klub seniorů, Ellerova ul. 160

 

12.10. 2011 od 8.00 - 16.00 hod.

ÚSP - Denní stacionář  - Ellerova ul.160

 

13.10. 2011 od 13:00 – 16:00 hod.

Josef

Otázka: 

Dobrý den, mezi ulicí Na Ohradě a hřištěm Základní školy Dukelské ve Strakonicích není vůbec žádná lampa, úsek je v noci docela nebezpečný. Kromě toho povrch chodníku by potřeboval taky opravit.

Odpověď: 

Dobrý den,

součástí projektové dokumentace Rozšíření veřejného osvětlení  mezi ul. Školní a Klostermannova, na kterou je vydáno platné stavební povolení, je umístění čtyř sadových lamp V.O. napojených novým kabelem NN na stávající V.O. v ul. Klostermannova .

V průběhu tohoto měsíce budou instalovány dvě sadové lampy veřejného osvětlení  u pěší komunikace mezi domy č.p. 93 a 92 a mezi č.p. 93 a 520. II. etapa této stavby bude zařazena do návrhu rozpočtu pro rok 2012.

Předláždění chodníku je závislé na dostatku finančních prostředků v rozpočtu města Strakonice v roce 2012.

Michal Bezpalec, majetkový odbor

Hlášení městského rozhlasu - 6. Říjen 2011

1.

E-on oznamuje, že 7.10. 2011 v době od 8:00 do 9:30 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie na Podsrpu. Vypnutá oblast: Podsrpenská – Podsrp spodní část od čp. 138 a vodojemu směr České Budějovice po čp. 78 a 15, zahrádkářská osada za vodojemem, vodárna Podsrp. Dále Podsrpenská 14, 15, 17, 22, 25, 26, 36, 53, 62, 78, 138, 239, Podsrpenská vodárna, Podsrpenská zahrada p.č. 106/41, 191/21, 191/22, 191/23, 191/27, 191/30, 192, 193/5, 193/6, 193/7, 193/9, 20/1

2.

Stefan Tzvetkov

Otázka: 

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, kdy bude příští zasedání zastupitelstva, díky.

Odpověď: 

Dobrý den,

jednání zastupitelstva bude 14. 12. 2011.

Mgr. Irena Malotová, PR

Pages

Upozornění pro majitele loveckých a rybářských lístků, kterým končí platnost dokladů i...
ZVONKOHRA ROZEZNÍ STRAKONICE   Každý den, po dobu adventu a vánočního času,...
Vážení Strakoničtí, s politováním musíme, na základě včerejšího rozhodnutí...
Ve dnech 22. – 26. listopadu 2021 bude v Jihočeském kraji a okrese Pelhřimov...
Vedení města Strakonice srdečně zve k zítřejší pietní vzpomínce, při které si...
Oznámení o provádění prací na veřejném prostranství Na základě zjištění poruchy...
UZAVŘENÍ SPOLEČNOSTI TECHNICKÉ SLUŽBY STRAKONICE   Z důvodu...
Technické služby Strakonice oznamují přerušení dodávky pitné vody ve středu 10....
ZÁKAZ NÁVŠTĚV od 6.11.2021 V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace...
Nový stavební zákon počítá s rekodifikací stavebního práva včetně digitalizace stavebního...
15.November 2021
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...