Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Vít Lelek

Otázka: 

Zajímá mě, kdo objednal a kdo provedl odstranění zeleně na okrajích cesty od Křemelného rybníka do Sousedovic (p. p. č. 478/4, k. ú. Nové Strakonice). Proč se toto provádělo na cestě, kde se pohybuje pouze zemědělská technika, chodci a cyklisté? Proč přitom byly výrazně poškozeny keře, některé až do poloviny, když provozu nebránily? Proč se tento zásah prováděl uprostřed vegetačního období?

Odpověď: 

Dobrý den,

město Strakonice odstranění zeleně neobjednalo. Šetřením na místě bylo zjištěno poškození části porostů, kdo je způsobil, nám zatím není známo.

Ing. Ondřej Feit, odbor životního prostředí

vadlejchová

Otázka: 

dobrý den,včera jsem shlédla na tv NOVA reportáž ze Strakonic-co se týče výskytu hlodavců, na kterém se velkou měrou podepsalo odkrytí kanalizace na náměstí. Ale když půjdete zkratkou kolem OTAVY-břeh,kde se nachází vjězd na dvůr zahradnictví Šípů a starší zástvby domů,tak tam je ráj divokých koček,které krmí zřejmě majitelka domu odpadky a mezi tím se živý krysy a potkani. Tak to si myslím,že je také dost aktuální díky

Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme Vám za podnět, který budeme v dohledné době řešit na území celého města celoplošnou dratizací. Po té budou řešeny i problémy s toulavými kočkami.

Ing. Jaroslav Brůžek, odbor životního prostředí

Václav Hokr

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, z jakého důvodu už nejsou kontejnery na plast a papír před domem číslo 1255. Na celou ulici Obránců Míru je pouze jeden kontejner na plast, který je neustále plný a spousta plastu se valí okolo na zemi. Není to trochu málo?Jak tedy máme potom třídit odpad? Děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

situace s umístěním kontejnerů u domu č. 1255 je problematická. Kontejnery na tříděný odpad jsme museli z těsné blízkosti paneláku přemístit, jelikož stály na nevhodném místě - přechodu přes komunikaci. Není ovšem pravda, že na celou ulici Obránců míru je jen jeden kontejner na plast, nacházejí se zde kontejnery čtyři. Z domu č. 1255 můžete odnášet odpad také do ulice Spojařů, kde jsou ve Vaší docházkové vzdálenosti další kontejnery na tříděný odpad. Z hlediska požadavků dopravy nelze umisťovat kontejnery na komunikace, kde by navíc ještě zabíraly další parkovací místa. V rámci regenerace sídliště bude řešen i nový prostor pro kontejnery. Doufáme, že Vás větší docházková vzdálenost neodradí a budete třídit odpad i nadále. Pochopte prosím, že nelze umisťovat kontejnery na tříděný odpad před každý bytový dům.  

Ing. Lucie Klimešová, odbor životního prostředí

Václav

Otázka: 

Dobrý den,náměstí vypadá velice pěkně,tak doufám ,že město bude dále pokračovat v rekonstrukci. A doufam ,že p.Oberfaltcer tomu konečně přestane bránit!!! K výjezdu o kterém se všude vede velká dizkuze bude podle mně stačit lépe nastavit světelnou signalizaci u Hvězdy a to snad TS Strakonice zvládnou v krátké době? Přeji krásný den

Odpověď: 

Dobrý den,

Váš podnět byl předám Radě města Strakonice. Více informací k dopravnímu řešení náměstí naleznete na http://www.strakonice.eu/co_vas_zajima nebo v novinkách v menu občan.

Mgr. Irena Malotová, PR

václav

Otázka: 

Dobrý den,před MŠ Holečkova 413 je už několik měsíců poškozen zpomalovací pruh.

Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme za upozornění, Váš podnět bude předán Technickým službám Strakonice k nápravě.

Ing. Václav Býček, odbor dopravy

Tomáš

Otázka: 

Dobrý den, kdy a kde bude zveřejněn zvukový záznam z veřejného projedání územního plánu města Strakonice. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

ze stavebního zákona ani z jeho prováděcích vyhlášek nevyplývá povinnost pořizovat zvukový záznam z veřejného projednání územně plánovací dokumentace. V některých případech je zvukový záznam pořizován z důvodu možných pozdějších sporů. Zveřejnění zvukového záznamu z veřejných projednání není praktikováno ani na úrovni krajů a velkých měst. Samozřejmostí je možnost nahlížení do dokumentace vztahující se k pořizování územně plánovací dokumentace. Dokumentace i s písemným záznamem z veřejného projednání je k dispozici v kanceláři odboru rozvoje (přízemí nádvorní budovy MěÚ Strakonice).

Mgr. Robert Flachs, odbor rozvoje

Tomáš

Otázka: 

Dobrý den, chci se zeptat, zda se počítá v letošním roce s opravou komunikace u garáží za hřbitovem ???? Loni prý to nebylo v rozpočtu na opravy tak se ptám zda se na to letos myslelo. Děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

níže uvedená odpověď vedoucí majetkového odboru Ing. Narovcové se týká také této komunikace.

Mgr. Irena Malotová, PR

Toman Karel

Otázka: 

Podle Vašich odpovědí město nevlastní žádné pozenky v ulici arch.Dubského.Bude se tedy M.Ú.Strakonice snažit nějaké pozemky nutné pro řešení problému s nedostatkem parkovacích míst získat,nebo budeme dál číst stále stejnou výmluvu,jako už několik let?Pozemky by byly.Jsou ve vlastnictví českého státu.Vzhledem k tomu,že jde o prostory uzavřené domy,chodníky,komunikacemi a p.,je možné,že by státu přišlo vho,kdyby se jih mohl zbavit,protože jiné využití je problematické.Možná by bylo třeba trochu více snahy,než jen stále stejná odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den, 

město Strakonice se snaží již od r. 2004  získat od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)  pozemky v ul. arch. Dubského. V některých případech k dohodě došlo a pozemky byly již převedeny  na město Strakonice, ale v některých případech zatím k dohodě nedošlo. ÚZSVM přednostně převádí do majetku obcí pozemky, na nichž jsou vybudované  komunikace, chodníky a zpevněné plochy. Pozemky, na nichž je zeleň a  bezprostředně navazují na bytové domy, převádí ÚZSVM většinou do majetku společenství vlastníků bytových jednotek. Uživatelé bytových jednotek v uplynulých letech zeleň v okolí domů udržovali, a proto  i z tohoto důvodu  ÚZSVM převádí tyto pozemky do vlastnictví jednotlivých SVJ.

Ing. Tatiana Šamanková, majetkový odbor

Toman Karel

Otázka: 

Kdy míní město řešit situaci s kritickým nedostatkem parkovacích míst v ulici arch.Dubského a širším okolí?Celá oblast je beznadějně přeplněna a díky všímavým spoluobčanům je každý prohřešek postihován(částečné stání na chodníku a p.)Možná by pomohla hromadná blokáda parkovišť v místech bydliště představitelů města?

Odpověď: 

Dobrý den, 

město Strakonice vlastní v této lokalitě pouze pozemky pod komunikacemi a stávajícími  parkovišti, pozemky v areálu bývalé SUS, ZŠ a MŠ a dále pozemek u čp.985. Ostatní pozemky např. u bytových domů jsou v majetku jiných vlastníků, tzn. SBD, České republiky a jednotlivých SVJ. Město Strakonice tudíž nemá v této lokalitě k dispozici žádné pozemky, na kterých by bylo možné veřejné parkoviště vybudovat.

Ing. Jana Narovcová, majetkový odbor

Tim

Otázka: 

Dobrý den, zajímala by mne konečná suma peněz, která byla zaplacena městem Strakonice za lávku u hradu, dotace + podíl města. Před stavbou byl inzezerován podíl města 4,5 milionu (zdrojem byl oficiální portál města Strakonice). Odkud byli vzaty (který projekt jste zastavili) finanční prostředky na dofinancování stavby. (jistě exsistoval rozpočet stavby). Dále by mne zajímalo, kdy bude realizována lávka u Myslivny v Dražejově ? Byla by jistě využívána cykloturisty ( min. 40 000 lidí (občané Strakonic a turisti) za měsíc ). Poslední dotaz. Město Strakonice po podzimních volbách na podzim má "nové zastupitelstvo" ? Někteří tam již působí minimálně druhou pětiletku a rozhodně nepatří ke stínovým politikům. Chtěl bych Vás poprosit zda by jste mohla vypustit věty typu " to bylo schváleno minulým zastupitelstvem ". Samozřejmě tam jsou nový lidé, ale hlavní slovo zůstalo těm staronovým, tak ať se postavý čelem k tomu co budovali! Přeji příjemný den a těším se na odpověď. T.

Odpověď: 

Dobrý den,

celková cena za realizaci lávky u hradu je 63.172.644,08 Kč, přičemž podíl města byl 17.234.033,06 Kč a dotace činily 45.938.611,02 Kč. Uváděné náklady zahrnují náklady na vybudování, stavební dozor, autorský dozor, koordinátora BOZP atd. Zvýšené náklady byly vyčleněny z rozpočtu města a toto opatření neznamenalo zastavení jiného projektu.

Termín realizace lávky u Myslivny v Dražejově v současné době není znám.

Ing.Jan Blahout, majetkový odbor

Survivor

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zdali pořádáte nějaké soutěže nebo udělujete nějaká ocenění nejlepším občanům města, respektive těm, kteří ve městě vynikají, mají nějaké zásluhy a podobně. A zdali je možné někoho nominovat. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

informace k Vašemu dotazu naleznete na webových stránkách města: http://www.strakonice.eu/content/pravidla-pro-udelovani-oceneni-mesta-strakonice

Mgr. Irena Malotová, PR

Strakoničák

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych zde pouze pochválit podobu zrekonstruovaného náměstí. Podle mého názoru se rekonstrukce velmi povedla a socha dudáka (která je již nyní mezi lidmi populární, protože množství lidí, kteří se s ní fotí, je veliké) a vánoční stromeček na kruháči je takový krásný bonbónek navíc. Konečně naše náměstí už není pouze ulice, ale reprezentativní místo klidu, kde se mohou lidé v poklidu scházet. Dále bych chtěl vyjádřit víru v to, že nepodlehnete nátlaku drobné skupiny podnikatelů, kteří se snaží o obnovu parkování na části náměstí a o zrušení jednosměrných ulic vedoucích od kruhového objezdu. Poté by se stalo náměstí opět pouze průjezdným parkovištěm a celá rekonstrukce by ztratila smysl. Nemohu se dočkat, až se vyřeší spor s p. Oberfalcerem a bude hotové kompletně celé náměstí až k malému kruhovému objezdu. Zřejmě sem tento příspěvek moc nezapadá, přesto doufám, že bude uveřejněn. Měl jsem velkou potřebu Vám za stávající podobu náměstí velmi poděkovat a myslím, že nejsem jediný. Spokojený občan

Odpověď: 

Dobrý den,

narozdíl od nespokojenosti lidé obvykle nemají potřebu spokojenost vyjadřovat veřejně a hlasitě. Proto je váš ohlas opravdu v menšině. Děkujeme za něj.

Irena Malotová, PR