2011

Hlášení městského rozhlasu - 18. Leden 2011

1.

V souvislosti s obnovou katastrálního operátu v katastrálním území Hajská dochází od 1.1. 2011 ke změně určení poplatníka daně z pozemků. V katastrálním území Hajská se stává poplatníkem daně vlastník pozemku evidovaného v parcele katastru. Daňové přiznání je nutno podat nejpozději do 31.1.2011.

 

2.

Městské kulturní středisko Strakonice  všechny srdečně zve 21.ledna od 20.00 hodin na Reprezentační ples města Strakonice. K poslechu a tanci hraje Metroklub České Budějovice, host večera Kateřina Brožová.

Michala

Otázka: 

Dobrý den,mám dotaz ohleně upravy komunikací na Střele. tento problém je stále a stále horší a horší. Žádáme Vás už asi po několikáte o vytvoření lepšího povrchu na těchto komunikacích. je to letitý problém, přitom je to jedniné co opravdu požadujeme, aby jsme mohli okolo našich domů chodit jako lidi. Stačil by opravdu obyčejný asfalt, nikdo z Vás by netrpěl takové to cesty, po kterých musíte chodit v gumovkách, nebot v jiných botách za deštů a tajícícho sněhu prostě nemůžete přejít. děkuji za odpověd a pěvně doufám, že bude problém vyřešen.

Odpověď: 

Dobrý den,

schválený rozpočet na rok 2011 bohužel nezahrnuje náklady na výstavbu kanalizace a celkovou rekonstrukci komunikací v lokalitě Střela. Problematika schůdnosti a sjízdnosti předmětných komunikací bude řešena se správcem komunikací (Technické služby Strakonice, s.r.o.)  tak, aby došlo v jarních měsících k nápravě.

Dále Vám sdělujeme, že město Strakonice v souvislosti s lokalitou Střela připravuje realizaci těchto projektů:

 - ČOV  a kanalizace Střela

 - Komunikace, veřejné osvětlení lokalita Střela

 - Komunikační propojení Střela - Virt

 - Přístupový chodník k autobusovým zastávkám včetně veřejného osvětlení

Ing. Lukáš Srb, majetkový odbor

Petr

Otázka: 

Dobrý den. Sídliště Mír hlavně ulici Mládežnická a vnitřní stranu od mateřské školky i parkoviště před TO2 halí tma. Jedná se o poruchu a nebo úsporné opatření.

Odpověď: 

Dobrý den,

podle informací ředitele technických služeb Ing. Ludvíka Němejce se jedná o vleklejší problém, na jehož nápravě momentálně pracují. Po dokončení opravy by mělo být sídliště osvětleno tak, jak bylo zvykem.

Mgr. Irena Malotová, PR

Karel

Otázka: 

Dobrý den. Zajímalo by mne, jestli v letošním roce bude realizováno veřejné osvětlení od železničního mostu nad hradem k vojenskému útvaru. Při velké frekvenci chodců v ranních hodinách by se konečně po tolika letech hodilo. Nebo bohužel zase nejsou peníze? Na toto téma se ptám již několik let - vždy se zápornou odpovědí. Poté mě velice mrzí, že v parcích jsou osvětlené sochy a dokonce i stromy, ale my zde neustále chodíme potmě..... Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

vzhledem ke schválenému rozpočtu pro rok 2011 se stavbou veřejného osvětlení v Lipkách ve Strakonicích se v letošním roce nepočítá. V loňském roce bylo alespoň zřízeno nové odběrné místo ze zajištěným příkonem pro tuto stavbu a postaveny dva sadové stožáry pro osvětlení místa u železničního mostu.

Michal Bezpalec, majetkový odbor

Jan

Otázka: 

Dobrý den. Slyšel jsem v rozhlase rozhovor s p. Pavlem Pavlem o Velkém náměstí. V tomto se hovořilo o dalších etapách rekonstrukce, ale nebyla žádná zmínka o západní části mezi Českou spořitelnou a vjezdem z Bavorovy ulice (končilo se "Zlatým křížem"). Ptám se proto, zda dále uvažujete i o rekonstrukci této části. Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

v úseku od spořitelny k Bavorově ulici bude již v letošním roce v rámci stavby „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice“ realizován nový kanalizační řad, úprava stávajícího veřejného vodovodu a provedena nová kruhová křižovatka s ulicí U Sv. Markéty včetně úpravy části stávající rampy. V rámci stavby Teplárny Strakonice a.s. budou v tomto úseku zrekonstruovány i příslušné inženýrské rozvody. Tyto rekonstrukce a stavební úpravy jsou přípravou pro další etapu, jež by měla následovat, tj. pro stavbu „Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice – III. etapa“, čímž by byla celková rekonstrukce Velkého náměstí dokončena. Realizace této stavby je však podmíněna vydáním příslušného pravomocného územního rozhodnutí v předpokládaném termínu tak, aby mohla být podána včas žádost o dotaci, a dále získáním příslušných dotačních finančních prostředků. Vše je ze strany města připraveno tak, aby se mohlo na rekonstrukci Velkého náměstí v tomto úseku pokračovat již v roce 2012.

Ing. Oldřich Švehla, majetkový odbor

Hlášení městského rozhlasu - 13. Leden 2011

1.

V souvislosti s obnovou katastrálního operátu v katastrálním území Hajská dochází od 1.1. 2011 ke změně určení poplatníka daně z pozemků. V katastrálním území Hajská se stává poplatníkem daně vlastník pozemku evidovaného v parcele katastru. Daňové přiznání je nutno podat nejpozději do 31.1.2011.

 

2.

Městské kulturní středisko Strakonice  všechny srdečně zve dne 16.ledna 2011 od 14.30 hodin do domu kultury na  pohádku  nejen pro děti Strašidýlko z Metrwillu v podání Divadla Příbram.

Alena

Otázka: 

Dobrý den, ráda bych se zeptala na jesle pro děti do 3 let ve Strakonicích, někdy v roce 2009 jsem četla že město bude jesle zřizovat tak by mě zajímalo jestli se tento záměr uskutečnil a v případě že ano kde se jesle nacházejí. děkuji Alena

Odpověď: 

Dobrý den,

město Strakonice, tak jako většina dalších měst u nás, trvale řeší zvýšený zájem rodičů o umístění dětí ve strakonických mateřských školách. Pro porovnání s rokem 2006, kdy byla celková kapacita 706 dětí, došlo v průběhu let k jejímu navýšení o 147 dětí, tj. na 853 dětí. V některých mateřských školách jsou umístěny i děti mladší tří let.

Problematika zřízení jeslí ve Strakonicích byla prozatím odložena vzhledem k vysoké vstupní investici na rekonstrukci budovy, ve které by jesle mohly být. Další poměrně vysoké náklady spojené s jejich provozem by musel nést zřizovatel, tedy v našem případě město.

Ing. Libuše Řeřábková, odbor školství a CR

Tim

Otázka: 

Dobrý den, zajímala by mne konečná suma peněz, která byla zaplacena městem Strakonice za lávku u hradu, dotace + podíl města. Před stavbou byl inzezerován podíl města 4,5 milionu (zdrojem byl oficiální portál města Strakonice). Odkud byli vzaty (který projekt jste zastavili) finanční prostředky na dofinancování stavby. (jistě exsistoval rozpočet stavby). Dále by mne zajímalo, kdy bude realizována lávka u Myslivny v Dražejově ? Byla by jistě využívána cykloturisty ( min. 40 000 lidí (občané Strakonic a turisti) za měsíc ). Poslední dotaz. Město Strakonice po podzimních volbách na podzim má "nové zastupitelstvo" ? Někteří tam již působí minimálně druhou pětiletku a rozhodně nepatří ke stínovým politikům. Chtěl bych Vás poprosit zda by jste mohla vypustit věty typu " to bylo schváleno minulým zastupitelstvem ". Samozřejmě tam jsou nový lidé, ale hlavní slovo zůstalo těm staronovým, tak ať se postavý čelem k tomu co budovali! Přeji příjemný den a těším se na odpověď. T.

Odpověď: 

Dobrý den,

celková cena za realizaci lávky u hradu je 63.172.644,08 Kč, přičemž podíl města byl 17.234.033,06 Kč a dotace činily 45.938.611,02 Kč. Uváděné náklady zahrnují náklady na vybudování, stavební dozor, autorský dozor, koordinátora BOZP atd. Zvýšené náklady byly vyčleněny z rozpočtu města a toto opatření neznamenalo zastavení jiného projektu.

Termín realizace lávky u Myslivny v Dražejově v současné době není znám.

Ing.Jan Blahout, majetkový odbor

Hlášení městského rozhlasu - 6. Leden 2011

1.

Městské kulturní středisko Strakonice  všechny srdečně zve dne 16.ledna 2011 od 14.30 hodin do domu kultury na  pohádku  nejen pro děti Strašidýlko z Metrwillu v podání Divadla Příbram. Vstupenky lze zakoupit v předprodejích MěKS Strakonice.

M.

Otázka: 

Dobrý den, přečetl jsem si dotaz na lávku. Vámi uváděné číslo o využití je velice úsměvné a mohlo by kandidovat na vtip roku. Chtěl bych se zeptat kdo odpovídá za kvalitu provedení, popř. reklamuje nekvalitu provedení práce a použitého materiálu. Použité, ničím neošetřené dřevo v těchto podmínkách podléhá velice rychle zkáze. Asi po ročním provozu jsou zde vyhnilé části a trhliny a dlouhé třísky na madlech, které jsou dosti nebezpečné zejména u menších dětí, které se madel přidržují. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

Stavební dozor investora vykonávala na stavbě lávky u hradu firma PONTEX s.r.o. a ta tudíž odborně dohlížela na řádné provedení stavby. V současné době běží na dílo pětiletá záruční doba, během níž může město Strakonice nárokovat opravu zjištěných vad. Dřevěná madla již byla reklamována a v listopadu 2010 byla prováděcí firmou vyspravena (přebroušena a zatmelena). Případné další reklamace ohledně madel budou řešeny v jarním období.

Ing. Jan Blahout, majetkový odbor

Lucie

Otázka: 

Dobrý den četla jsem zde dotaz ohledně základní školy Dukelská a ještě bych chtěla upozornit na projíždějící kolaře na chodnících a hlavně u hlavního vchodu do budovi školy. Jedno období tam pravidelně byla Městská policie a u školy byl větší klid.

Odpověď: 

Dobrý den,

s velitelem městské policie bylo dohodnuto, že u přechodu bude v mezích možností alespoň obden přítomen strážník MP. Současně budeme jednat i s policií ČR na zajištění bezpečnosti přecházejících chodců v tomto úseku před začátkem školního vyučování. Bezpečnost dětí při cestě do školy by samozřejmě nejlépe zajistila ohleduplnost řidičů, na tu se však bohužel spoléhat nemůžeme. Je také možné v této věci se zapojit jako dobrovolník neboť podle zákona

o silničním provozu může dospělá osoba pověřená obecním úřadem s rozšířenou působností zastavovat vozidla k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci v blízkosti školního zařízení.

Mgr. Irena Malotová, PR

Pages

Prokázání totožnosti při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve...
Informace pro voliče, kteří se nemohou dostavit do volební místnosti ze zdravotních...
ODSTÁVKA PITNÉ VODY - SÍDLIŠTĚ MÍR Technické služby Strakonice oznamují, že...
V sobotu 4.9. se od 10:00 hodin na strakonickém letišti uskuteční již sedmý ročník...
O tom, že fotbal je nejen zábava, ale když je třeba, dokáže i pomoci, se budete moci...
Výzva ke smrtelné dopravní nehodě na cyklostezce Hajská Strakonice – Nehodu vyšetřují...
Rada města Strakonice vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Městského...
Technické služby Strakonice oznamují, že z důvodu výměny šoupat...
Trocha rad před prázdninami: Zloděj otevře obyčejné dveře do pěti vteřin  ...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...