Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Jarda

Otázka: 

Dobrý den,v jaké fázi je plánovaná výstavba TESCO dík Jarda

Odpověď: 
Dobrý den,
dne 9. 7. 2012 obdržel stavební úřad žádost o vydání územního rozhodnutí na nákupní centrum Tesco. V příštích dnech bude zahájeno územní řízení.
Ing. Jaromír Zeman, stavební úřad

Jana Bartošová

Otázka: 

Dobrý den,chtěla sem se zeptat zdali by bylo možné u domů v ulici Leknínová 1391,1392 umístit lavičky,nebo nějaký herní prvek pro děti,letost už to bude šest let co tu bydlíme a místo zatím ze slibovaného parčíku a lanové prolézačky co se dočtem v novinách si tu dětí v létě hrají v louži bláta.Děkuji za odpověd Bartošová

Odpověď: 

Dobrý den,

v letošním roce bude na volné ploše mezi DPS a ul. Vodní zrealizováno nové dětské hřiště.

Herní prvky jsou již zakoupeny a realizaci budou na jaře provádět TS Strakonice.

Na hřišti budou umístěny následující herní prvky: kovová dvojhoupačka, kolotoč nízkopodlažní, skluzavka, pružinové houpačky a lezecká sestava.

Dle finančních možností plánujeme v budoucnu doplnění dalších herních prvků.

Ing.arch. David Andrlík, architekt města

Jana

Otázka: 

Dobrý den, zajímalo by mě proč byla odstraněna skluzavka z hřiště v ulici Ellerova? Jestli to bylo z bezpečnosti, tak proč je stejná a ještě méně bezpečnější na hřišti v ulici Heydukova? Nebylo by možné umístit na jedno z těchto hřišť bezpečnou klouzačku? Když už jste na hřiště v Ellerově ulici umístili tak hezké lavičky tak, aby bylo hřiště účinné a né jen péráky a nebezpečná prolézačka. Takto to vypadá, že lavičky byly umístěny pro důchodkyně ze soudního baráku. :-( :-(

Odpověď: 
Dobrý den,
předmětná skluzavka byla ve velmi špatném stavu a pro hru dětí již naprosto nevhodná a značně nebezpečná.
Konstrukce skluzavky na hřišti v ulici Heydukova byla v podstatně lepším stavu. Tato skluzavka po úpravě byla dočasně ponechána a výhledově bude nahrazena novým herním prvkem. V předmětné lokalitě se do budoucna počítá s odstraněním i původní prolézačky, další herní prvky zde již nebudou instalovány. Dále bude rozvíjeno lépe umístěné hřiště v ulici Heydukova, které je vzdáleno cca 60 m od tohoto prostoru. Na využívání laviček seniory ze sousedních domů nevidím nic špatného. 
Ing. arch. David Andrlík, architekt města

Jana

Otázka: 

Dobry den.Právě skončila oprava silnice ze sidliště 1.máje kolem jatek.silnice je pěkná, ale z estetického hlediska je strašný chodník vedle.Kus chodníku je nový - udělaný při revitalizaci v roce 2010, asi 20m zůstal chodník původní a teď zbytek vylili asfaltem!To už takhle zůstane? Připadá mi, že se tu pracuje stylem : "..to nevadí, to je za posledním barákem a nebude to vidět." Při revitalizaci se tu zakopával bordel, tráva se tu taky nevysévala jako na zbytku sídliště. díky za odpověď

Odpověď: 
Dobrý den,
tento chodník bude dokončen v rámci III. etapy regenerace sídliště 1. Máje, která začne v září 2012.
Ing. Jan Blahout, majetkový odbor 

Jana

Otázka: 

Dobrý den,chtěla bych se zeptat zdali se do budoucna plánuje na Jezárkách s dětským hřištěm.

Odpověď: 

Dobrý den,

dětské hřiště v lokalitě Jezárka bude zřízeno ještě letos na jaře v proluce za DPS.

Mgr. Irena Malotová, PR

Jan.H

Otázka: 

dobrý den , chtěl by jsem se zeptat jak je to s vystavbou severního puloblouku, kdy se začne stavět?

Odpověď: 

Dobrý den,

informaci o tom, kdy začne stavba zatím nemáme. V současnousti stále probíhají výkupy pozemků, z nichž většina je již vykoupena.

Mgr. Irena Malotová, PR

Jan P.

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat z jakého důvodu je celou noc zaplé osvětlení parkoviště Kauflandu. Děkuji, s pozdravem Jan P.

Odpověď: 

Dobrý den,

toto je záležitost vlastníka parkoviště, kterým není město Strakonice.

Mgr. Irena Malotová, PR

Jan Mertlík

Otázka: 

Dobrý den, myslím, že je třeba důsledně dořešit problematiku dětského hřiště mezi ulicemi Čelakovského a Sokolovská. Stížnosti na hlučnost oplocení byly vyřešeny v květnu loňského roku mj. přidáním gumových hadiček na místa upevnění pletiva. K dnešnímu dni jsou tyto hadičky víceméně nefunkční, tabule pletiva drnčí víc než dříve. Tento postup se tedy ukázal jako poměrně neúčinný. Domnívám se, že byl vybrán nevhodný typ oplocení pro tento účel, hluk výrazně snižuje kvalitu bydlení v okolních domech. Navíc v exponovaných místech – za brankami – dochází k uvolňování pletiva v takové míře, že uvolněné dráty trčí směrem do hřiště, což je poškození ohrožující zdraví a bezpečnost dětí. Navrhuji všechna drnčící místa znehybnit (např. svařením) nebo za celé stěny s brankami umístit tlumící sítě. Děkuji Městské policii za zvýšenou kontrolu dodržování provozní doby hřiště a pověřeným pracovníkům za vyřešení tohoto problému. Pak už zbývá "jen" se smířit s hulvátským chováním některých sportovců. Ostatní občané, kteří prosazujete vybudování dětských hřišť v intravilánu, přijďte se podívat na uvedené hřiště. Ať víte, "jak to nedělat".

Odpověď: 

Dobrý den,
nejedná se o nově umístěné hřiště v dané lokalitě, ale o rekonstrukci stávajícího, které bylo zcela zdevastované. K oplocení byl použit certifikovaný systém, který splňuje veškeré požadavky na provoz hřiště, zejména z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví. Jde o pletivo nejvyšší kvality používané na oplocení víceúčelových hřišť u nás i v Evropě. Hřiště by však mělo být užíváno k tomu, k čemu je navrženo, tj. k běžné sportovní činnosti. (viz Provozní řád hřiště). Shodná hřiště, jako je toto strakonické, jsou i v dalších městech, a jsou provozována zcela bez problémů.
Bohužel se zde od samého počátku provozu setkáváme s nebývalým vandalismem a řešíme neustále následné opravy. Je poškozováno nejen oplocení, ale i sítě branek, dřevěné mantinely, vstupní vrátka (vyvrácená křídla dveří, ohnutá klika, odcizené šrouby…).
Vlivem vandalismu dochází k poškozování a uvolňování výpletu v rámech oplocení. Tím se zvyšuje hlučnost při provozu hřiště. Vzhledem k výše uvedené situaci a na základě  připomínek občanů byla večer zkrácena provozní doba hřiště o dvě hodiny. Městská policie zde navýšila provádění pravidelných kontrol. Provozovatel TS Strakonice s.r.o. průběžně opravuje poškozené části oplocení.V současné době hledáme další řešení ke zmírnění hlučnosti. Jedním z nich je přidání PP sítě z vnitřní strany oplocení pro utlumení nárazů od míče.

Ing. Oldřich Švehla, majetkový odbor

Jan

Otázka: 

V návaznosti na příspěvek anonyma bych také chtěl vyjádřit nespokojenost nad některými probíhajícími pracemi na sídlišti Mír. Bez adekvátní náhrady jsou rušeny prvky, které byly typické pro toto sídliště (ohrazení kontejnerových stání, sloupy s názvy ulic, dřevěné palisády, živé ploty). Vysoké uliční lampy jsou nahrazovány nízkými, které ale nedosvítí na protější chodník širokých ulic, kde není přes stíny parkujících aut vidět. 3 roky staré stožáry (před KZ U Mravenčí skály a na rohu domu č.p.1233) byly dokonce odstraněny úplně. Vstupní schodiště do kulturního zařízení je s "revitalizovaným" osvětlením skoro ve tmě a je jen otázkou času, kdy zde dojde k nějakému úrazu. Prostor mezi domy 1258 a 1259 nebo před č.p.1237 je nově také neosvětlen a takto je možné pokračovat dále. Neuspokojí mě odpověď, že projektová dokumentace byla projednána na Čaji o páté v roce 2010, neboť této akce jsem se zúčastnil a vím, co se zde řešilo. Předložené jednoduché situační plánky celkem nic neříkaly a nebyly podrobněji prezentovány.

Odpověď: 
Dobrý den,
v rámci revitalizace sídliště došlo k výměně dožitých svítidel veřejného osvětlení a malou účinností svítivosti za nové moderní svítidla s vysokou provozní a optickou účinností. Z tohoto důvodu byla snížena výška stožárů (dle technického výpočtu autorizovaného technika). V prostoru před domem č.p. 1237 se s výměnou svítidla veřejného osvětlení počítalo v další etapě revitalizace. Na základě Vaší připomínky a místního šetření dojde k této výměně v nejbližší době.
K rušení ohrazení kontejnerových stání došlo zejména z důvodu rozšíření kapacit pro umístění odpadových nádob a současně také z důvodu sjednocení jednotlivých stání na celém sídlišti.
V rámci sadových úprav byla na sídlišti odstraněna většina živých plotů z důvodu jejich špatného zdravotního stavu (letité proschlé keře). Tyto živé ploty byly nahrazeny solitérní keřovou výsadbou. V celkovém objemu došlo na sídlišti k navýšení zeleně.
Ing. Jan Blahout, majetkový odbor

Jan

Otázka: 

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jak je to s náhubkem pro psa, jestli jsou nějaká větší plemena, která náhubek nosit nemusí. Mám Německého boxera a někde jsem četl nějakou vyhlášku, že boxeři nemusí nosit náhubek kvůli dýchání, tak jsem se chtěl zeptat jak je to tady ve Strakonicích. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

stanovení pravidel pohybu psů na veřejném prostranství  tedy i nošení náhubku upravuje obecně závazní vyhláška  města Strakonice č. 9/2006, jejíž součástí je příloha, kde jsou vyjmenováni psi, kteří musí mít náhubek na veřejných prostranstvích. Vyhlášku naleznate na webových stránkách města Strakonice - zde.

JUDr. Eva Dlouhá, odbor vnitřních věcí

 

Jan

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda Strakonice nebo Jihočeský kraj usilují o zařazení komunikací R4 a I/4 (s napojením na B12 do Pasova, případně po A94 až do Mnichova) do mezinárodní sítě TEN-T. Zanesení alespoň do části "comprehensive", kde není podmínka budování dálnice v celé délce, by výrazně přiblížilo realizaci východního obchvatu města. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 
Dobrý den,
zkapacitnění silnice I/4 v úseku od Nové Hospody po Strakonice bylo na základě požadavku města Strakonice prověřováno za účasti Ministerstva dopravy ČR při projednávání územního plánu Jihočeského kraje. Bohužel s negativním výsledkem. Ministerstvo dopravy nepočítá se zařazením silnice R4, I/4 do mezinárodní silniční sítě.
Ing. Václav Býček, odbor dopravy

Jan

Otázka: 

Z dříve průmyslových Strakonic se stalo město s jednou z největších nezaměstnaností v Jihočeském kraji, odkud se nemalé množství lidí stěhuje za prací pryč (úbytek téměř 2000 obyvatel za posledních 15 let - data Českého statistického úřadu). O nechvalné prvenství se dělí s Táborem. Na rozdíl od Strakonic má však Tábor připravenou průmyslovou zónu a shání nové investory. Někdejší věhlas Strakonic je dnes zastíněn píseckou průmyslovou zónou a Strakonice svým přístupem a neschopností vybudovat novou lokalitu k výstavbě odradily nejméně jednoho velkého investora, který nyní zaměstnává 1300 lidí právě v Písku. Měl bych několik dotazů: - Co město Strakonice dělá pro svou propagaci a přilákání nových investorů (kromě značně neaktuálních informací prezentovaných na webových stránkách)? - Kdyby na radnici přišel potenciální investor se zájmem o stavbu výrobní haly mimo zátopové území, co mu nabídnete (za předpokladu, že pozemky Na Jelence prodáte firmě Denios)? Opakoval by se stejný scénář jako v případě Faurecie? - Pokud odpovědí na předchozí otázku je, že nic, tak kdy se tento stav změní? - Podle dostupných informací již 11 let neúspěšně vykupujete pozemky v plánované průmyslové zóně Hajská za cenu 55 Kč/m2. Byla tato cena stanovena znaleckým posudkem? Jak je možné, že město své pozemky prodává dráž? - Jste ochotní zvýšit výkupní cenu, pokud by příprava měla stát na mrtvém bodě jako dosud? - Kdo konkrétně je za jednání o výkupech v této lokalitě zodpovědný? - Jestliže se nyní nedaří připravit Hajskou, proč nevybudujete průmyslovou lokalitu jinde (např. Na Křtinách)? - Proč Strakonice investují kanalizační sběrač na Radošovice a Mutěnice, když tyto obce nejsou součástí města a některé místní části a rozvojové lokality Strakonic zůstávají bez inženýrských sítí? - Jakou částkou se na investici sběrače Radošovice a Mutěnice podílely a jaký procentní podíl to představuje? Děkuji za odpovědi na všechny otázky

Odpověď: 

Dobrý den,

není nám známo, že by město Strakonice mělo na svých webových stránkách neaktuální informace týkající se investičních příležitostí. Přivítáme, pokud nás na nedostatky upozorníte. Město Strakonice má k dispozici a využívá tištěných propagačních materiálů k nabídce volných pozemků ve městě, na webových stránkách budou zveřejněny v nejbližší době.

Územní plán Strakonic řeší čtyři velké průmyslové zóny – Na Písecké, U Hajské, v okolí ulic Heydukova a Tovární. V průmyslové zóně Hajská se jedná se o pozemky, které jsou v současné době bez komunikací a inženýrských sítí, od toho se odvíjí i výše výkupní ceny. Město Strakonice prodává pozemky zainvestované (s dopravním přístupem a inženýrskými sítěmi), tudíž jejich hodnota je vyšší. Město Strakonice má v současné době v lokalitě Hajská vykoupeno 60% pozemků.

Nakládání z obecním majetkem je dle Zákona o obcích v pravomocích zastupitelstva města. Tedy i zvyšování nebo snižování výkupních cen. Samotné výkupy provádí majetkový odbor MěÚ. Lokalita Na Křtinách je územním plánem Strakonic určena pro plochy výroby a skladování, tudíž se s ní počítá jako s průmyslovou zónou.

Realizaci projektu Intenzifikace čistírny odpadních vod a doplnění kanalizace významnou měrou pokryly prostředky z dotačního titulu. Uvedené obce by neměly možnost tyto dotační peníze na vybudování vlastních kanalizačních sběračů získat, pokud by jejich projekty nebyly součástí uvedené akce většího rozsahu. Podílely se například zpracováním dokumentace ke stavebnímu povolení. Z přivedené kanalizace se městu Strakonice platí stočné. Současně jde o rozvojovou investici pro katastrální území Nové Strakonice.

Ing. arch. Marta Slámová, odbor rozvoje

Mgr. Irena Malotová, PR

Jan

Otázka: 

zajímalo by mne, zda má město Strakonice přijatu platnou, obecně závaznou vyhlášku, o rušení nedělního klidu na území města. V případě, že ano, jedná se o celodenní zákaz používání např. pil, sekaček a pod.? Nebo by platilo omezení např. od 6,00 do 13,00 hod. a od 19,00 do 22,00 hod., jako je to v jiných městech, popř. obcích?

Odpověď: 
Dobrý den,
město Strakonice má přijatu vyhlášku č. 9/2006 o veřejném pořádku, kde je vymezena doba nočního klidu od 22 do 6 hodin. Vyhlášku o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku - tj. vyhlášku, která by např. omezovala užívání  sekaček, vrtaček, pil apod. v určitých dnech či čase,  město nemá přijatu.
JUDr. Eva Dlouhá, odbor vnitřních věcí

Jan

Otázka: 

V současnosti probíhá za podpory radnic a evropských dotací výstavba technologických center a parků - u nás v kraji například Písek, České Budějovice, Třeboň, Nové Hrady. Proč podobný projekt není i u nás? Staré Fezko u hradu chátrá a příležitost k vybudování také nemusí trvat věčně. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

město Strakonice se v rámci dotační politiky zatím zaměřuje na jiné projekty (např. rekonstrukce centra města, revitalizace sídlišť, rekonstrukce čistírny odpadních vod, obnova Strakonického hradu, výstavby nové lávky přes řeku Otavu a mnohé další). Není možné realizovat každý projekt, na který je vypsán nějaký dotační titul. Vámi uvedená „technologická centra“ jsou ve většině případů aktivitami soukromých popř. akademických subjektů, města tyto aktivity pouze tzv. „podporují“. Areál „starého Fezka“ u hradu, který zmiňujete, není v majetku města Strakonice, tudíž město nemůže s těmito objekty disponovat.

Ing. arch. Marta Slámová

Jan

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat k problematické světelné křižovatce u sídliště Mír. Není zde splněn požadavek na vložení mezičasu pro vyklizení křižovatky a při vyjíždění vozidel ze sídliště Mír směrem ke Kauflandu dochází ke kolizním situacím. Problém zde již zazněl několikrát, ale nelze argumentovat mírným snížením čekací doby za cenu nedodržení požadavků na světelná signalizační zařízení a ohrožení bezpečnosti provozu. Proto bych měl 3 dotazy: 1) Budete problém řešit? 2) Na koho se mohou občané obracet, jestliže problém budete i nadále ignorovat? 3) Protože nejsou splněny požadavky kladené na signální plán semaforů, nemůže se jednat o světelné signalizační zařízení sloužící k řízení dopravy ve smyslu zákona o pozemních komunikacích. Jednoduše řečeno, nejsou to semafory, ale sloupy na ozdobu. Pokutovala by městská policie řidiče, kteří by teoreticky toto "zařízení" nerespektovali jako zařízení pro řízení dopravy? Děkuji za odpověď

Odpověď: 
Dobrý den,
světelná signalizace je naprogramována podle technických předpisů vztahující se na SSZ. Vámi popsaná skutečnost byla předána k řešení projektantovi světelné signalizace s návrhem na úpravu.
Ing. Václav Býček