Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Jan Klas

Otázka: 

V ulici Písecká, naproti čerpací stanici OMV, je okolo vozovky ochranný plot,který by mel bránit přecházení silnice.Tento plot je na několika místech sešlapaný nebo úplně odstranený.Městská policie v těchto místech občas řešila chodce, většinou mládež nebo starší osoby ,kteří přecházeli vozovku.Nyní, ve všední dny v čase 10-13 hodin na silnici, kde je souvislá plná čára - zakaz zastavení, parkuje vice jak 10 vozidel a všichni řidiči a spolujezdci přelézaji plot a nikomu to nevadí. Navrhují nechat opravit plot,který hyzdi město a řešit řidiče, kteří zde parkují a chodce,kteří přelézaji plot,nebo pokud je to v pořádku, tak nechat plot odstranit aby si mohli všichni, kdož jdou z nádraží krátit cestu.

Odpověď: 

Dobrý den,

zmiňovaný plot není ve vlastnictví města, ale je soukromým majetkem, tudíž není možné vyžadovat Vámi navržená opatření ke zlepšení stavu.

Městská policie v této lokalitě namátkové kontroly provádí a v případě porušení bezpečnosti silničního provozu jsou udělovány pokuty. 

Markéta Bučoková, PR

Jan Klas

Otázka: 

Na Podskalí se v tomto období opět začaly konat hudební večery.Prosím Vás zda by mohl ten kdo tyto akce povoluje udělat kontrolu míry hluku v Drazejove a na Míru. Obyvatelé těchto lokalit se jinak budou muset těšit až přijde opět podzim a nevlidne počasí aby se mohli opět v klidu vyspat.Myslím, že není normální aby někteří lidé měli strach z každého hezké ho víkendu,že se opět nevyspi.

Odpověď: 

Dobrý den,

udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006 - o veřejném pořádku, ochraně životního prostředí a vzhledu města a obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 1/2001 o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, vždy uděluje rada města a to na doporučení městské policie, která každou akci průběžně monituruje. Pokud bys se při akci prokázalo nedodržení podmínek, příště již takovému subjektu nebude vyjímka povolena a akce se nebude konat.

Měření hluku se na místě neprovádí, neboť k tomu město nemá potřebná zařízení a povolení.

Léto je doba, kdy jsou venkovní akce vyhledávanou aktrakcí, na druhou stranu nesmí omezovat a musí se vždy najít kompromisní řešení. 

Markéta Bučoková, PR

Jan Bartoš

Otázka: 

Dobrý den, v sobotu 11.7.2015 dopoledne byla z důvodu pádu stromů při vichřici zcela neprůchodná stezka od pomníku F.L.Čelakovského ke kempu. Nevím, jak dlouho může trvat odstranění a zprůchodnění cesty, ale mnozí návštěvníci kempu se snaží tudy projít do města. Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den, pane Bartoši,

věřte, že všichni zaměstnanci technických služeb nepřetržitě pracují na odstranění následků středeční vichřice. Pokud jste si pozorně prošel celé město, jeho drtivá část dopadla velmi špatně. Není v lidských silách tuto spoušť odklidit ze dne na den. Proto Vás a všechny ostatní žádáme o maximální trpělivost a toleranci. Odklízecí práce mají svůj jasně daný harmonogram, který je v rámci podobných krizových situací nutné dodržet především z toho důvodu, aby vám občanům nevznikaly další škody a újmy.

Pevně doufám, že se situace každým dnem přibližuje normálu běžného života města.

Přeji Vám příjemné dny.

Markéta Bučoková, PR

Jan

Otázka: 

Dobrý den. Předešlé zastupitelstvo plánovalo osadit v parčíku nad hradem pamětní desku Josefu Režnému (kromě sochy, kteá je již instalovaná). Nyní se o této záležitosti mlčí. Tak by mě zajímalo, zda je toto zrušeno, či se dále s instalací počítá. Děkji.

Odpověď: 

Dobrý den,

zhruba před třemi měsíci byla deska s popisem kdo byl pan Josef Režný instalována v těsné blízkosti bysty v parčíku nad hradem.

Bohužel do složky dotazů nelze vložit fotodokumentaci, proto si prosím vyhledejte tiskovou zprávu č. 22, kde je popis instalace společně s fotodokumentací.
                                                                                                                                        Markéta Bučoková, PR

J. Ouředník

Otázka: 

Dobrý den, na rozdíl od udání občanem Strakonic, já nemám problém se pod svůj příspěvek podepsat. Pakliže chce dopravní odbor prostřednictvím zákazových či příkazových značek likvidovat poslední volná místa k parkování na sídlišti Stavbařů, mělo by taky urychleně přijít s řešením akutního nedostatku parkovacích míst v této lokalitě!

Odpověď: 

Dobrý den,

v rámci projektu „Regenerace sídliště Stavbařů“ jsou řešena i parkovací stání v této lokalitě. Při realizaci I. a části II. etapy Regenerace sídliště Stavbařů v roce 2014, za využití dotací z MMR ČR, bylo nově provedeno 7 kolmých parkovacích stání a 1 vyhrazené kolmé parkovací stání pro občany se sníženou pohyblivostí. V rámci dokončení II. etapy výše uvedeného projektu bude nově realizováno 18 šikmých parkovacích stání, 6 kolmých stání a 1 vyhrazené kolmé parkovací stání pro občany se sníženou pohyblivostí. Tato realizace je však závislá na dostatku finančních prostředků v rozpočtu města Strakonice a na zajištění vhodné dotace. V současné době je podaná žádost z programu MMR ČR Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2015.

Ing. Oldřich Švehla, majetkový odbor

Iveta Gruzovská

Otázka: 

Dobrý den, začala jsem zjišťovat(díky procházkám s kočárkem s vnučkou)v jakém strašidelném stavu jsou chodníky v naší horní části - Mírová, Dubského, ... nejhorší Sídliště a chybějící chodníky na Jezárkách. A taky mi začínají hodně vadit velcí psi bez košíků a venčení psů bez úklidu. Nedávno jsem vyslechla hovor, že zvíře je teď víc než člověk a že děti nemají žádné bezpečné hřiště. A taky si vzpomínám na porevoluční článek ve strakonickém tisku, jak naše delegace ve Švýcarsku obdivovala psí záchody a pořádek. Pořádku se naučili pokutami. Škoda, že jsme nezačali taky a možná by byli i psí toalety... A poslední připomínka nechci benzínovou pumpu vedle gymnázia a nemůže ji chtít nikdo se zdravým rozumem!!! Iveta Gruzovská

Odpověď: 

Vážená paní Gruzovská,

děkujeme za Vaše postřehy a připomínky.

Problematika technického stavu chodníků je v řešení majetkovým odborem, kterému bylo doporučeno připravit seznam chodníků a vozovek, které jsou ve zpracovaném pasportu komunikací označeny stupněm 5 (nejhorší stav). Postupně se budou nejkritičtější místa rekonstruovat.

Volně pobíhající psi jsou věčnou nemocí na kterou se jen velmi obtížně hledá lék. Momentálně se uvažuje o tvrdších sankcích pro neukázněné majitele psů. Dále by měly být vytipovány lokality (mimo město, avšak v jeho dostatečné vzdálenosti), kde by mohli psi volně pobíhat a nerušit okolí. Každopádně je to hlavně na vás občanech, všímejte si a informujete městskou policii, protože jen tak je možné, sice pomalu, ale s kladným výsledkem dosáhnout nápravy.

Výstavba benzinové pumpy bylo jen představením záměru, který není konečným řešením. Je opět na občanech, aby vyjádřili svůj postoj.

Markéta Bučoková, PR   

Ivana

Otázka: 

Dobrý den Chtěla bych se zeptat ,zda vrátíte zpět spoj v 6,25 od zastávky 5,května.Jezdilo nás s ním hodně lidí do nemocnice a dále na Zvolenskou k doktorce Novákové k odběrů krve. Husovkou také jenom projíždí další spoj po 7 hod.Odběry se berou jen do 7.45 hod.Cukrovku mají starší lidé a bereme si taxíky od nového jízdního řádu.Už jsem to připomínkovala,ale nevím zda můj návrh vrátit spoj zpět, prošel.Denně u paní doktorky sedí až 30 lidí.Ne všichni jezdí autem nebo je někdo vozí. Děkuji za odpověď Email na pana Byčka je neplatný?Nevzalo to

Odpověď: 

Dobrý den,

další připomínkování jízdních řádů proběhne do konce dubna 2016. Doporučuji tedy poznatek zaslat přímo k rukám vedoucího odboru dopravy Ing. Václava Býčka na adresu vaclav.bycek@mu-st.cz.

Markéta Bučoková, PR

Ivana

Otázka: 

Dobrý den Potřebovala jsem spoj MHD 1- 6.28hod.kterým jezdíme na odběr krve do ulice Boženy Němcové.Zrušen a spoj v 7,11 staví až na Jezárkách.Je sice pěkné,že máme průkazku za 50 Kč,kterou nemůžeme vůbec využít.Přitom autobus byl vždy plně obsazen.MHD 1 má vůbec nejhorší spoje.Ne každý jezdí autem.

Odpověď: 

Dobrý den,

v jarních měsících letošního roku došlo k rozsáhlé úpravě jízdních řádů MHD ve Strakonicích, při které bylo maximálně přihlédnuto k požadavkům vás občanů, žádný z nich nebyl opomenut.

Nicméně velmi děkujeme za Vaši podnětnou připomínku, která bude zařazena do následné úpravy jízdních řádů, jenž proběhne v závěru roku 2015. 

V případě, že objevíte další nedostatky, či budete potřebovat cokoliv konzultovat, obraťte se s důvěrou na vedoucího odboru dopravy Ing. Václava Býčka na e-mailovou adresu: vaclav.bycek@mu-st.cz.

Markéta Bučoková, PR

Ing, Lenka Matoušková

Otázka: 

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, na kdy město plánuje slibované opravy chodníků na Sídlišti? Bydlím v ulici prof. Skupy a dojít k vlastnímu domu bez podvrknutého kotníku či vyhybání se jedoucím vozidlům v případě, že chci jít po rovném povrchu po sinici nelze. Kdy město sjedná nápravu? Budeme zase čekat na sliby před volbami, nebo se bude muset občan obrátit v případě ošetření v nemocnici na soud a žádat náhradu???? Chodníky v ostatních ulicích na Sídlišti jsou na to stejně. Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

opravy chodníků jsou dlouhodobou záležitostí,  která je bohužel dědictvím minulých let. Investice města směřovaly v minulosti do jiných akcí. Komunikace a chodníky zůstávaly jaksi na okraji zájmu. V současné chvíli je situace následující: jelikož na základě smlouvy je město povinno vázat nemalé finanční prostředky do vodohospodářského fondu, z něhož je následně možno zpět čerpat pouze na opravy kanalizací a vodohospodářských zařízení a s tím související opravy komunikací, nezbývají finanční prostředky na generální opravy chodníků. Město se snaží alespoň o jejich havarijní a udržovací opravy, což chápeme, že je málo. 

Nicméně není možné zajistit nápravu ihned a pokud se vedení města chce chovat jako řádný hospodář, není přijatelné další zadlužování. Naopak, musí se hledat cesty jak i tyto nedostatky se ctí a především pro občany Strakonic, co možná nejpřijatelněji, vyřešit. Vedení města si váží zájmu o vzhled města, a o to více je znepokojeno stavem, který nelze vyřešit ihned. Věřte, že možnosti se intenzivně hledají.

Markéta Bučoková, PR

I.L.

Otázka: 

Dobrý den, na sociální síti padl návrh na postavení promítacího plátna, kde by občané mohli sledovat mistrovství světa v hokeji. Myslíte že by to bylo možné?

Odpověď: 

Dobrý den,

možné je téměř všechno, nicméně Město Strakonice v tuto chvíli neuvažuje o podobné akci, která by vyžadovala adekvátní technické zázemí a vybavení, kterým ovšem Město Strakonice nedisponuje. Akce podobného duchu by byla vhodná spíše pro soukromý subjekt.

Markéta Bučoková, PR

Hlášení městského rozhlasu - 9. Červen 2015

Strakonické muzeum zve na přednášku Jan Hus, utrakvismus a nalézání střední cesty dnes 9. 6. od 17 hodin do Kapitulní síně strakonického hradu a ve středu 10. 6. také od 17 hodin na vernisáž nové výstavy Představuje se SUPŠ Bechyně, která představí práce studentů a kantorů Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni.

Hlášení městského rozhlasu - 8. Září 2015

Kancelář tajemníka Městského úřadu Strakonice oznamuje, že v pátek 11. září 2015 od 16.00 do 19:00 hodin proběhne ve venkovním areálu Zimního stadionu STARZ Strakonice a na levém břehu řeky Otavy na jezu u Křemelky cvičení jednotek sboru dobrovolných hasičů města Strakonice.

Hlášení městského rozhlasu - 7. Květen 2015

1.
E-on oznamuje, že dne 14.5. a 19.5. 2015 v době od 7:30 do 12:30 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích. Vypnutá oblast : Nádražní železniční stanice čp. 12 a čp. 319

2.
Šmidingerova knihovna vás srdečně zve k návštěvě dalších farmářských trhů, které se uskuteční zítra (v pátek 8. května) od 13 do 17 hodin na prvním nádvoří strakonického hradu a na prostranství před Základní uměleckou školou. Přijďte si vybrat z široké nabídky farmářských potravin a rukodělných výrobků cestou z práce nebo před odjezdem na víkend.

Hlášení městského rozhlasu - 7. Červenec 2015

1.
E.ON oznamuje, že 8. července 2015 v době od 8:00 do 14:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie v Modlešovicích. Vypnutá oblast: Modlešovice část směr Hajská a dolní část návsi včetně všech podnikatelských odběrů v této části obce.
2.
SDH Dražejov Vás srdečně zve na hasičský víkend, který se koná ve dnech 18. a 19.7.2015 na fotbalovém hřišti TJ Dražejov