2015

Hlášení městského rozhlasu - 24. Únor 2015

1.
E-on oznamuje, že 27.2. 2015 v době od 8:00 do 14:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích. Vypnutá oblast: Strakonice – Vrchlického čp. 1193 - 1196
2.
Dále 5.3. 2015 v době od 8:00 do 12:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích. Vypnutá oblast: Strakonice – Krále Jiřího z Poděbrad čp. 201, 310, 612, 772, Plánkova 921, zadní objekt Krajského ředitelství Policie za hlavní budovou.
3.

občan Strakonic

Otázka: 

Dobrý den, rád bych upozornil na nebezpečné parkování vozidel na silnici v otáčce v ul. Stavbařů u domu č.211, kde dochází velmi často k krizovým situacím, kdy se musí jedno, mnohdy i více aut, objíždět v této zatáčce, kam není vidět a velmi se divím, že se tu ještě nestala nehoda. Určitě by tam stálo za posouzení o umístění značky zákaz stání. Děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

Vámi popsanou situací se ještě před Vaším podnětem zabývala dopravní komise na svém prvním setkání a rozhodla o osazení dopravního značení, které bude řešit problémovou situaci. V současné době běží legislativní proces povolování (opatření obecné povahy). Dopravní značení bude osazeno v měsíci dubnu.

Ing. Václav Býček, vedoucí odboru dopravy

E.Pekárek

Otázka: 

Město Strakonice v současné době rozesílá složenky k zaplacení místního poplatku za komunální odpad pro r. 2015. I když je tento poplatek splatný v r. 2015, jak se uvádí v přiložené informaci, na složence je v poznámce "účel platby" uvedeno "odpad spl. do 30.09.2014". Složenku se stejnou poznámkou jsem již zaplatil v r. 2014. Ptám se, jde o tiskovou chybu a jak budu prokazovat zaplacení poplatku stejnou složenkou. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

bohužel se skutečně stala tisková chyba a Česká pošta nám vytiskla složenky se starým datumem splatnosti. V dolní části textu jsou správné informace o výši poplatku a datech splatnosti. Poplatek byl na letošní rok stanoven ve výši 530 Kč, což je o 10 Kč méně než v roce 2014. Zaplacení poplatku se vždy prokazuje datem zaplacení (při placení na přepážce ČP je to datum na stvrzence, při placení v hotovosti na MěÚ datum příjmového dokladu, při bankovním převodu je to datum připsání částky na účet) to, že platíte poplatek na rok 2015 je zřejmé z výše poplatku, která byl v loňském roce jiná. Ještě jednou se omlouváme za vzniklé komplikace.

Ing. Zdeňka Paroubková, finanční odbor - místní poplatky

Veronika

Otázka: 

Dobrý den, trochu bych chtěla navázat na dotaz "občana" ohledně venčení psů ve Strakonicích. Neuvažujete o rozšíření zón, kde musí být pes na vodítku? Například v ulici Hraniční, která je poměrně frekventovaná tím, že vede od Terna, často chodí pán s německým ovčákem bez vodítka (podle vyhlášky mít vodítko nemusí). Je opravdu velice nepříjemné jít proti nim s dvěma dětmi, které mají obličej ve výši tlamy psa. Co si na něm pak vezmeme, když mi po dítěti skočí? Přijde mi nesmyslné soudit, zda je pes těžce zvladatelný nebo ne, to přece nepoznáme. Lidé se s dětmi přece pohybují i jinde, než jen na sídlištích, náměstí a Podskalí. Od sousedů často slýchám, že je psi bez vodítka často ohrozili na kole nebo jim napadli jejich psa na vodítku. Současná vyhláška mi přijde jako nedostatečná, proto bych ráda věděla, zda se neuvažuje o rozšíření zón, kde musí být pes na vodítku. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

uvažuje se o rozšíření zón, nikdy však nepokryjí všechny ulice, celé město, protože toto nepovoluje orgán schvalující obecně závazné vyhlášky. Je tu ještě jedna varianta, nad kterou se nyní zamýšlí vedení města, a to vytvoření zón, oplocených, které by byly určeny pro venčení volně pobíhajících psů. Problematiku psů však vyřeší jen a jen osobní odpovědnost každého jednotlivého majitele.

Milan Michálek, velitel Městské policie Strakonice 

Hlášení městského rozhlasu - 19. Únor 2015

1.
Strakonické muzeum vyhlašuje soutěž „O nejkrásnější Pootavskou kraslici“, která probíhá do 27. února.
Do soutěže se může zapojit každý, kdo rád tvoří a vyrobí kraslici, kterou odnese nebo zašle na podatelnu muzea. Všechny shromážděné kraslice budou vystaveny na velikonoční výstavě v kapitulní síni.
Soutěží se o věcné ceny, které tři výherci obdrží na vernisáži dne 10. března od 16.00 hodin.

Hlášení městského rozhlasu - 17. Únor 2015

1.
Strakonické muzeum vyhlašuje soutěž „O nejkrásnější Pootavskou kraslici“, která probíhá do 27. února.
Do soutěže se může zapojit každý, kdo rád tvoří a vyrobí kraslici, kterou odnese nebo zašle na podatelnu muzea. Všechny shromážděné kraslice budou vystaveny na velikonoční výstavě v kapitulní síni.
Soutěží se o věcné ceny, které tři výherci obdrží na vernisáži dne 10. března od 16.00 hodin.

Hlášení městského rozhlasu - 10. Únor 2015

1.
E-on oznamuje, že 12.2. 2015 v době od 8:00 do 12:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie v Novém Dražejově. Vypnutá oblast : Nový Dražejov ulice Otavská od Myslivny od čp. 83 včetně směr Strakonice k čp. 193 křižovatka s Lipovou, Virtova od křižovatky s Otavskou nahoru ke křižovatce s Na hrázi k čp. 13, včetně podnikatelských odběrů v těchto ulicích

Jaromír Urban

Otázka: 

Dobrý den, velice rád bych touto cestou poděkoval všem pracovníkům správy hřbitova ve Strakonicích za jejich lidský a vysoce profesionální přístup, který projevili, jak při sjednávání smutečního obřadu konaného 29. ledna 2015, tak i během celého jeho průběhu. Ještě jednou velký dík, jak pracovnicím v kanceláři, tak paní řečnici v obřadní síni a v neposlední řadě i oběma pánům pracujícím v areálu správy hřbitova. S pozdravem Jaromír Urban

Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme Vám za slova uznání, která dále předáme řediteli Technických služeb Strakonice, s. r. o., Ing. Ludvíku Němejcovi.

Ing. Lucie Šnajdrová, odbor školství a CR 

Václav

Otázka: 

Dobrý den, měl bych dotaz ohledně zpomalovacího retardéru v ulici Václavská, zda by nemohl být odstraněn. Za 1)Retardér je zde ve vedlejší ulici do kopce. za 2)Zde parkují automobily od ranních do večerních hodin(zřejmě u paní Hálkové).Za odpověď předem děkuji a hezký den.

Odpověď: 

Dobrý den,
ponechání, případně odstranění, retardéru bude předloženo dopravní komisi, která zasedá dne 17. 2. 2015.
Ing. Václav Býček, vedoucí odboru dopravy

Lenka Pokorna

Otázka: 

Dobrý den, ráda by jsem se zeptala proč se má bourat hotel Bavor,spousta lidí nemá kde bydlet,určitě by se našlo jiné řešení a né zbytečně zvětšovat Hangár,už tak není kde parkovat.Děkuji Lenka

Odpověď: 

Dobrý den,

o demolici hotelu Bavor není stavebnímu úřadu nic známo. Jedná se o výškovou budovu, jejíž jakákoliv změna podléhá povolení stavebního úřadu. K vyjádření o způsobu využití budovy je příslušný její vlastník, rovněž o změně způsobu využití této stavby není stav. úřadu nic známo.

Ing. Jaromír Zeman, vedoucí stavebního úřadu

Karel

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli se konečně po 25 letech našly prostředky na dobudování veřejného osvětlení kolem letiště ke kasárnám. V roce 1990 tady svítily lampy na betonových sloupech u kynologického klubu na křižovatce na Mutěnice a poslední byly na plechovém hangáru. Od té doby tady chodíme potmě. Když nejsou prostředky na vybudování celé trasy, stačilo by alespoň pro začátek pár lamp od křižovatky k letištní věži. Myslím si, že ty čtyři lampičky by na tak velké peníze nepřišly. Vždyť v parcích se osvětlují i stromy. A tady zatím především děti "ze zadních konců" denně skládají bobříka odvahy. V rámci bezpečnosti by těch pár lamp snad nebyl tak drahý špás. Projektová dokumentace je také již několik let vypracovaná. Celý chodník je přece na území města a lidé tady také platí daně.

Odpověď: 

Dobrý den,

I. etapa vybudování V.O. Lipky byla zrealizovaná na základě souhlasu vlastníka teplovodního kolektoru s umístěním kabelového vedení uvnitř tohoto zařízení. Tímto způsobem provedení stavby v tomto úseku se ušetřily finanční prostředky za výkopové práce a zrealizovala se část stavby až k odbočce směrem Na Mutěnice. Do rozpočtu města Strakonice na rok 2015 nebyla II. etapa V.O. Lipky zahrnuta.

Michal Bezpalec, majetkový odbor

Jirka

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na toto: Ve Strakonicích už nějakou dobu nebydlím, ale mám hlášený pobyt na MÚ Strakonice, chtěl bych se zeptat jak je to s placením za svoz odpadu? Mám ho platit Strakonicím, nebo nemusím? Děkuji za odpověď

Odpověď: 

Dobrý den,

dle Obecně závazné vyhlášky města Strakonice platí za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů fyzická osoba,která má v obci trvalý pobyt. To znamená, že poplatek za komunální odpad platit musíte.

Monika Cinádrová, finanční odbor

Petr

Otázka: 

Dobrý den, chci se zeptat kdy a kde budou ve městě rozmístěny kontejnery na biomasu. děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

obce mají za povinnost od 1. dubna do 31. října kalendářního roku zajistit místa pro oddělené soustřeďování biologických odpadů rostlinného původu. Oddělené soustřeďování může obec provádět i prostřednictvím sběrných dvorů. Zákonnou povinnost tedy město Strakonice splňuje. Prozatím v rozpočtu města nejsou vyčleněny finanční prostředky na nákup nádob na sběr biologicky rozložitelných odpadů po městě. V současné době se odbor životního prostředí společně s vedením města zabývá možností vybudovat ve městě vhodné zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů. S vybudováním tohoto zařízení je pravděpodobné, že současně dojde i k rozmístění speciálních nádob na sběr biologicky rozložitelných odpadů po městě.

Ing. Lucie Klimešová, odbor životního prostředí

Pages

UPOZORNĚNÍ! Od pondělí 1. 11. 2021 začnou demoliční práce na objektu 767...
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků o odstranění nebo okleštění stromoví...
Milostivé léto = šance, jak se vymanit z některých dluhů Máte dluhy a chcete je...
Oznámení Technických služeb Strakonice o provádění prací na veřejném...
Den otevřených dveří k 90 výročí ZŠ FLČ (budovy v Chelčického ulici). Na...
BURZA ŠKOL Burza škol - 18. října 2021 od 8:30 do 15:00 hod. Kulturní dům...
Využíváte městskou hromadnou dopravu? Je-li vaše odpověď kladná a máte-...
Pojďme společně pečovat o strakonická dětská hřiště Maminky, tátové,...
Přesně před rokem koronavirová pandemie zastavila obvyklou šňůru vítání nových...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Občané, kteří topí v těchto spalovacích zařízeních: kotel na pevná paliva teplovodní...
20.September 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...