2015

Petr

Otázka: 

Dobrý den, chci se zeptat jak to vypadá s výstavbou obchodního domu Tesco, dále se chci zeptat zda je plánovaná rekonstrukce přesluhujících chodníků v ulici P. Skupy,mimochodem ty chodníky by taky chtěly občas uklidit,a kdy začne výstavba obchvatu města? Rád bych se už dozvěděl nějaké konkrétní informace a né pořád ,že je vše naplánované a město nemá peníze atd... S pozdravem Devera

Odpověď: 

Dobrý den,

na Vaši první otázku týkající se TESCA z pozice Městského úřadu Strakonice můžeme jen uvést, že pro stavebníka (firmu InterCora, spol. s r. o.), bylo na stavbu "Nákupní zařízení" naším stavebním úřadem vydáno územní rozhodnutí už v roce 2013. To je platné 2 roky od nabytí právní moci a to znamená, že žádost o stavební povolení by měla být podána nejpozději do 16. 8. 2015. Do této lhůty může stavebník podat také žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí a tím se pak prodlouží i lhůta pro podání stavebního povolení. Na stavební úřad NEBYLA dosud podána žádost o stavební povolení.

Eva Přechová, odbor stavební úřad

 

K druhé otázce - Město Strakonice má zpracovanou prováděcí projektovou dokumentaci, která řeší kompletní rekonstrukci vozovek, chodníků a parkovacích stání v dané lokalitě. Součástí tohoto projektu je i rekonstrukce inženýrských sítí – vodovod, kanalizace a veřejné osvětlení. V současné době bohužel v rozpočtu města Strakonice na tuto rekonstrukci finanční prostředky vyčleněny nejsou. Hlavním investorem stavby obchvatu – silnice „I/22 Strakonice“ je Ředitelství silnic a dálnic ČR, město Strakonice hradí doplňkové stavby, tzn. místní komunikace, parkoviště, chodníky, veřejné osvětlení apod. Termín realizace tudíž určuje Ředitelství silnic a dálnic ČR, přičemž v letošním roce bude v období od 1. 4. 2015 do 30. 5 .2015 vybudována I. část stavby, a to kruhový objezd v ulici Katovická. Realizace II. části této stavby je dle informací ŘSD předpokládána v letech 2015 a 2016, je však podmíněna dostatkem finančních prostředků ve státním rozpočtu.

Ing. Jana Narovcová, vedoucí majetkového odboru

Hlášení městského rozhlasu - 5. Únor 2015

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Na všech strakonických základních školách se tento čtvrtek 5.2. a pátek 6.2. uskuteční zápis do prvních tříd v čase od 14:00 do 18:00 hodin.

Hlášení městského rozhlasu - 4. Únor 2015

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Na všech strakonických základních školách se tento čtvrtek 5.2. a pátek 6.2. uskuteční zápis do prvních tříd v čase od 14:00 do 18:00 hodin.

Petra

Otázka: 

dobrý den, kde a jak si zažádat o byt od města eventuelně má město byty které je možné odkupovat formou nájmu? děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

o přidělení bytu v majetku města Strakonice je možno zažádat na majetkovém odboru Městského úřadu Strakonice, a to prostřednictvím "Žádosti o nájem bytu", kterou lze vyzvednout na majetkovém odboru, nebo vytisknout na http://www.strakonice.eu/formulare. Město Strakonice nenabízí byty, které je možné odkoupit formou nájmu. K prodeji jsou nabízeny pouze byty do osobního vlastnictví. Jedná se o uvolněné nájemní byty, které se nachází v bytových domech, kde byly ostatní byty již prodány.

Eva Charvátová, majetkový odbor, bytová agenda

Hlášení městského rozhlasu - 3. Únor 2015

Městské kulturní středisko Strakonice všechny srdečně zve dnes 3.února od 19.30 hodin do Rytířského sále na strakonickém hradě na koncert jihočeské bluegrassové skupiny SEM TAM. Vstupenky lze zakoupit na místě.

Hlášení městského rozhlasu - 3. Únor 2015

1.
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Na všech strakonických základních školách se tento čtvrtek 5.2. a pátek 6.2. uskuteční zápis do prvních tříd v čase od 14:00 do 18:00 hodin.

2.
E-on oznamuje, že 12.2. 2015 v době od 8:00 do 12:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie v Novém Dražejově. Vypnutá oblast : Nový Dražejov ulice Otavská od Myslivny od čp. 83 včetně směr Strakonice k čp. 193 křižovatka s Lipovou, Virtova od křižovatky s Otavskou nahoru ke křižovatce s Na hrázi k čp. 13, včetně podnikatelských odběrů v těchto ulicích

Monika Bílá

Otázka: 

Dobrý den, mám dotaz ohledně komunikace na okraji Strakonic. Jedná se o cestu v majetku města, parcelní číslo je 1282/1 v k. ú. Strakonice. Přístupové komunikace vede okolo chat nahoru k vysílači. V průběhu listopadu se zde objevilo přibližně v polovině stoupání několik asfaltových boulí či hrbů (nevím, jak to "odborně" nazvat). Jedná se o nakupené hromady asfaltu po celé šířce komunikace. Chtěla bych se zeptat, z jakého důvodu zde tyto bariéry na komunikaci vznikly. Cesta je celkově ve velmi špatném stavu, chápu, že jsou potřeba peníze na důležitější záležitosti. Nerozumím však tomu, proč místo oprav děravého povrchu se naopak na komunikaci vrší hroudy asfaltu. Tento použitý materiál by vystačil na opravu několika nejbolestivějších míst. Za podané vysvětlení Vám předem děkuji. Monika Bílá

Odpověď: 

Dobrý den,

Vámi zmiňované úpravy na této komunikaci, které provedly TS Strakonice, s. r. o., koncem roku 2014, zajišťují odklon povrchové srážkové vody, která se nemá kde zachytit při přívalovém dešti tak, aby nešla na oplocené pozemky zahrádek jako doposud. V současné době v rozpočtu města Strakonice nejsou vyčleněny finanční prostředky na celkovou rekonstrukci komunikace, včetně jejího odvodnění. Lokální opravy této komunikace budou průběžně probíhat jako doposud (TS Strakonice, s. r. o.).

Ing. Oldřich Švehla, majetkový odbor  

Hlášení městského rozhlasu - 2. Únor 2015

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Na všech strakonických základních školách se tento čtvrtek 5.2. a pátek 6.2. uskuteční zápis do prvních tříd v čase od 14:00 do 18:00 hodin.

Jirka

Otázka: 

Dobrý den, chci se zeptat kdy, nebo jestli vůbec, se v uvažuje o rekontrukci (vytvoření) asfaltového povrchu na komunikaci s parcelním číslem 1293/2 v Dražejově (majetkem města). Je možné nějakým způsobem iniciovat tuto záležitost? Před nedávnem jsme se nově nastěhovali a bydlí tu hodně lidí, kteří by to mnohokrát ocenili. Profil stávající cesty je o tlumiče automobilu.Děkuji Jirka.

Odpověď: 

Dobrý den,

pro letošní rok nejsou v rozpočtu města Strakonice vyčleněny finanční prostředky na celkovou rekonstrukci komunikace, včetně jejího odvodnění. Lokální opravy této komunikace budou průběžně zajišťovat TS Strakonice, s. r. o., tak jako doposud.

Ing. Oldřich Švehla, majetkový odbor

Pavel

Otázka: 

Můj podnět zde otištěný 7.11.2014 měl být spíše stížností na neřešení opakujících se problémů v okrajové části města - Předních Ptákovicích. Jak je vidět ze stížnosti z 14.1.2015 (Jiří K), není situace v této oblasti lhostejná více lidem. Z odpovědi ředitele TS ing. Němejce je patrné, že by byl nejraději, kdyby si občané vše uklízeli sami, včetně sečení trávy. Pro zlepšení vzhledu této části města jsem se nedávno bezúspěšně snažil přimět vedoucí ubytovny ČZ k zajištění úklidu odpadků alespoň pod schody ubytovny (již na pozemku města). Největší nepořádek zde dělají právě tito spoluobčané - stačí se projít od supermarketu COOP Terno směrem k ubytovně ČZ. Vychovat některé lidi k pořádku se asi jen tak brzy nepodaří, tak co kdyby technické služby alespoň občas (kromě centra kolem radnice) uklidily i jiné části města a nečekaly až na jarní generální úklid. Nevymlouvejte se pořád na vlastnické vztahy k pozemkům a situaci konečně řešte. Mírné zimy v posledních letech jistě ušetřily nemalé finanční prostředky, které by se mohly věnovat třeba na pravidelný úklid všech částí města, včetně častějšího sečení trávy či shrabání listí. Nebo technické služby nemají hrábě?

Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme Vám za Váš podnět, který předáme řediteli Technických služeb Strakonice, s. r. o., Ing. Ludvíku Němejcovi.

Ing. Lucie Šnajdrová, odbor školství a CR 

Simona

Otázka: 

Dobrý den, ráda bych se také vyjádřila k problematice zdejšího plaveckého stadionu. V první řadě souhlasím s tím, že by krytý plavecký stadion zasloužil rekonstrukci. Ale dál bych také chtěla poukázat na skutečnost, jak špatně se udržuje něco starého. Myslím si, že zdejší šatnářky se perfektně starají o zázemí plavečáku. Nikdy jsem nezažila, že by tam měla být vyloženě špína. Samozřejmě že když je venku deštivo nebo blátivo, není možné aby podlaha na hale byla stále vytřená. Já osobně si uvědomuji, že šatnářky nemají na práci jen stát a vytírat po každém kdo přijde. Dále si myslím, že si nelze pamatovat komu zrovna dá šatnářka jaký zámek, aby pak mohla dát jiné paní, nebo pánovi takový, aby byl co nejdále, nebo alespoň někde opodál.Toto je ale také problém starého vybavení, než jednotlivé šatnářky. Chodím s dcerou na baby plavání a nikdy se mi nestalo aby se jedna směna usmívala a druhá byla lehce arogantní,naopak, vždy když jsme něco vylily nebo vysypaly, šatnářky byly natolik ochotné, že to okamžitě uklidily. A o lektorce plavání ani nemluvím. Příjemnější paní jsem nezažila. Je tak moc hodná a příjemná až to není normální. I plavčíci dělají jen to co se po nich vyžaduje, dobře si uvědomuji jakou zodpovědnost za nás návštěvníky nesou. Myslím si že je nutné také chválit a ne jen hanit. Uvědomme si, že i zaměstnanci plaveckého stadionu jsou jen lidi. Děkuji Simona

Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme Vám za vyjádření k problematice místního plaveckého stadionu. Váš příspěvek předáme řediteli STARZu Ing. Pavlu Marešovi.

Ing. Lucie Šnajdrová, odbor školství a CR 

Míra

Otázka: 

Dobrý den.Lávka přes silnici na Horaždovice je jen sporadicky využívána.Spíše jen pro reklamu.Pomalu se stává i nebezpečnou.Neuvažuje-li se o jejím odstranění zasloužila by si údržbu.Možná,že by se dala použít v Dražejově jak o tom mluvil p. Jungwirt v rámci lávky u hradu.Předem děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,
město Strakonice má zpracovanou projektovou dokumentaci a vydané stavební povolení na rekonstrukci předmětné lávky, současně se ale uvažovalo i o její demolici. V rozpočtu města na rok 2015 nyní nejsou vyčleněny finanční prostředky na rekonstrukci ani demolici lávky. Běžnou údržbu provádí Technické služby Strakonice, s. r. o.
Ing. Jana Narovcová, vedoucí majetkového odboru

Petr F.

Otázka: 

Dobrý den, připojuji se k názoru paní Venduly a paní X. Situace na Plaveckém stadionu je skutečně neutěšená. To že si návštěvníci vybírají jiná čísla skříněk než mají psáno na klíči kvůli odcizení jak odpovídá p.Ing.Mareš… Nemyslím si že toto je pravý důvod, zvlášť, když svůj klíč mám připevněn na zápěstí gumičkou. Spíše si návštěvníci hledají méně frekventované skříňky v okolí. Nepolezu do skříňky, když okolo ní jsou všechny obsazené. Ostatně do takhle chatrné skříňky, se zabezpečením z 50-tých let, se šikovný zloděj dostane násilím za cca. 5-10 vteřin se zvukem, který by obsluha měla slyšet a nebo přezsříhnutím zámku. A další věcí je, že zřejmě se v šatnách obsluha střídá na směny. Jedna směna je usměvavá, ochotná i vydat klíč s mnou požadovaným číslem a druhá směna je lehce arogantní a každou chvíli kouří před budovou, takže si návštěvníci klíče vyzvedávají sami. O sprchách opravených jen tak, aby to drželo ani nemluvě. Přitom Plavecký stadion býval v okolí vyhlášen a jezdily tam školy Horažďovicka a Písecka. Nyní lidé ze Strakonic radši jedou do Horažďovic či Sušice a jelikož se nedají předpokládat brzké změny, budou za pár let jezdit i na nový stadion do Písku.

Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme Vám za Váš podnět. Příspěvek bude předán řediteli STARZu Ing. Pavlu Marešovi.

Ing. Lucie Šnajdrová, odbor školství a CR

x

Otázka: 

Dobrý den, ráda bych se připojila k paní Vendule co se týká rozmisťování šaten na plaveckém stadionu. Ještě se mi nestalo, že bych někdy dostala vzdálenou skříňku od člověka se kterým jsem tam zrovna šla. Vždy se nad tím také pozastavujeme... Co se týče celkově plaveckého stadionu, raději jezdíme do okolních měst, protože úroveň zařízení je tam za skoro stejnou cenu vyšší. Jsou nějaké plány na rekonstrukci plaveckého stadionu v dohledné době?

Odpověď: 

Dobrý den,

co se týče skříněk v šatnách, odpovídal na dotaz již vedoucí plaveckého stadionu pan Dvořák. Musím potvrdit praxi šatnářek, kdy se snaží problematiku soukromí při převlékání řešit vydáváním zámečků s čísly, které na sebe nenavazují. Šetřením jsme ale zjistili v praxi řady návštěvníků, že záměrně používají číslované zámečky na odlišná čísla skříněk. Bylo nám vysvětleno, že se jedná o jakousi prevenci před vykradením skříněk v případě odcizení klíčku, jakousi zvýšenou opatrnost. Pak se stane, že vydaná čísla s odstupem několika skříněk mohou být ve skutečnosti vedle sebe. Pro zvýšenou bezpečnost ukládání cennějších věcí - klíče, peníze, doklady, platební karty apod., je u šatnářky možnost využití automatických úschovných boxů, na vhozenou minci v nominálu 10 Kč. Otázkou rekonstrukce a modernizace plaveckého stadionu se vedení STARZu i města zabývá již delší dobu. Jedná s o rozsáhlou a finančně náročnou akci, která byla již projektově připravena a dotačně poptávána. Její zahájení je otázkou schválení prioritizace nejen v oblasti sportovních zařízení, ale v investičním zaměření všech akcí ve městě Strakonice. Zájmem vedení STARZu je zahájení rekonstrukce a modernizace co nejdříve, a to formou etapizace jednotlivých částí a rozložení finančních zdrojů v delšímčasovém úseku. Konkrétní zařazení do plánu je v kompetenci členů zastupitelstva města.

Ing. Pavel Mareš, ředitel STARZu Strakonice

Hlášení městského rozhlasu - 15. Leden 2015

Dne 17.1.2015 se koná den otevřených dveří na VOŠ,SPŠ a SOŠ řemesel a služeb. Uchazeči o studium si mohou napsat přijímací zkoušky nanečisto. Žákům i rodičům jsou k dispozici všichni pedagogové na všech našich budovách. Jste všichni srdečně zváni a těšíme se na vaši návštěvu.

Pages

UPOZORNĚNÍ! Od pondělí 1. 11. 2021 začnou demoliční práce na objektu 767...
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků o odstranění nebo okleštění stromoví...
Milostivé léto = šance, jak se vymanit z některých dluhů Máte dluhy a chcete je...
Oznámení Technických služeb Strakonice o provádění prací na veřejném...
Den otevřených dveří k 90 výročí ZŠ FLČ (budovy v Chelčického ulici). Na...
BURZA ŠKOL Burza škol - 18. října 2021 od 8:30 do 15:00 hod. Kulturní dům...
Využíváte městskou hromadnou dopravu? Je-li vaše odpověď kladná a máte-...
Pojďme společně pečovat o strakonická dětská hřiště Maminky, tátové,...
Přesně před rokem koronavirová pandemie zastavila obvyklou šňůru vítání nových...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Občané, kteří topí v těchto spalovacích zařízeních: kotel na pevná paliva teplovodní...
20.September 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...