2015

Hlášení městského rozhlasu - 2. Červen 2015

Základní umělecká škola Strakonice srdečně zve všechny rodiče, prarodiče a širokou veřejnost na představení žáků literárně dramatického oboru školy, které se bude konat ve čtvrtek 4.června od 17 hodin v kinosálu Mír – U Mravenčí skály. Vstupné dobrovolné. Přijďte se podívat!

Jana

Otázka: 

Dobrý den, proč nezvýšit bezpečnost městského parku odstraněním přerostlých tújí kolem, před nedávnou dobou rekonstruovaného, altánku. Je to jedna z nejhezčích dominant města, kterou bychom se měli všichni pyšnit a ne ji nechat zarůst a umožnit tak podezřelým existencím, aby se v ní zdržovali a beztrestně ji ničili.. Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

obávám se, že svévolné ničení nelze zcela eliminovat. Je to otázka morálních hodnot v každém z nás.
Nicméně s odstraněním tisů u Glorietu v Rennerových sadech se počítá a to při rekonstrukci druhé části parku. Jejich odstranění je však podmíněno náhradní výsadbou, která bude součástí rekonstrukce. Termín zahájení akce v tuto chvíli zatím nelze upřesnit, avšak veřejnost bude v dostatečném předstihu informována pomocí médii a Zpravodaje města.
Markéta Bučoková, PR

Martin

Otázka: 

Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, jestli se bude provádět sekání trávy na sídlišti Šumavská?

Odpověď: 

Dobrý den,

na sídlišti Šumavská bohužel většina pozemků náleží SVJ, která jsou povinna tyto plochy udržovat. Pokud se tedy jedná o tyto pozemky, pak se musíte obrátit na dotčené SVJ. V případě, že by se jednalo o pozemky ve vlastnictví města, pak bude zeleň v nejbližším možném termínu upravena. Sekání trávy probíhá po celém městě nepřetržitě. Dle slov vedoucího technických služeb Ing. Němejce je dokončen jarní úklid města a zeleni bude věnována náležitá péče. 

Markéta Bučoková, PR

Jan Klas

Otázka: 

Na Podskalí se v tomto období opět začaly konat hudební večery.Prosím Vás zda by mohl ten kdo tyto akce povoluje udělat kontrolu míry hluku v Drazejove a na Míru. Obyvatelé těchto lokalit se jinak budou muset těšit až přijde opět podzim a nevlidne počasí aby se mohli opět v klidu vyspat.Myslím, že není normální aby někteří lidé měli strach z každého hezké ho víkendu,že se opět nevyspi.

Odpověď: 

Dobrý den,

udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 9/2006 - o veřejném pořádku, ochraně životního prostředí a vzhledu města a obecně závazné vyhlášky města Strakonice č. 1/2001 o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, vždy uděluje rada města a to na doporučení městské policie, která každou akci průběžně monituruje. Pokud bys se při akci prokázalo nedodržení podmínek, příště již takovému subjektu nebude vyjímka povolena a akce se nebude konat.

Měření hluku se na místě neprovádí, neboť k tomu město nemá potřebná zařízení a povolení.

Léto je doba, kdy jsou venkovní akce vyhledávanou aktrakcí, na druhou stranu nesmí omezovat a musí se vždy najít kompromisní řešení. 

Markéta Bučoková, PR

Hlášení městského rozhlasu - 28. Květen 2015

1.
Základní umělecká škola Strakonice srdečně zve všechny rodiče, prarodiče a širokou veřejnost na představení žáků literárně dramatického oboru školy, které se bude konat ve čtvrtek 4.června od 17 hodin v kinosálu Mír – U Mravenčí skály. Vstupné dobrovolné. Přijďte se podívat!

Hlášení městského rozhlasu - 26. Květen 2015

„Základní umělecká škola ve Strakonicích srdečně zve všechny rodiče, prarodiče a širokou veřejnost na taneční vystoupení „Večer tanečního oboru“ do Domu kultury v úterý 26.května od 17 hodin. Vstupné dobrovolné. Přijďte se podívat!“

Tomáš Buzín

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli není v plánu města osadit několika lavičkami cestu kolem Volyňky, hlavně stranu se zahrádkářskou osadou (tj. vlevo po proudu). Na chvilkové posazení a odpočinutí jsem našel jen jeden pařez :-) Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

instalaci laviček v této lokalitě město prozatím v plánu nemá. Jednak je váš dotaz první tohoto druhu, dále se nabízí reálné využití posezení v této okrajové části města a v neposlední řadě podstatná část komunikace pro pěší není v majetku města.

Nicméně Váš podnět jsem předala architektovi města panu Andrlíkovi, který si jej ponechá pro následná jednání. Děkujeme.

Markéta Bučoková, PR

Lenka

Otázka: 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy bude provedeno sečení trávy kolem silnice (severní půloblouk)a silnice vedoucí na Starý Dražejov a sídliště Jezárky. Porost trávy je již tak vysoký, že zamezuje výhledu do zatáček a hrozí zde možnost srážky motorových vozidel i vzhledem k různé výškové úrovni vozovky v jednotlivých místech (při odbočování na Starý Dražejov a následně ny sídiště Jezárky). Dále pak se chci zeptat, kdy se očekává předchozím vedením dloho slibovaná realizace parku v oblasti Jezárek. Vzhledem k vysokému počtu zde žijícíh rodin s malými dětmi je to nebezpečné místo, neboť děti si hrají přímo na vozovce, kde je poměrně vysoký provoz (dokonce se vozí na dětských elektrických čtyřkolkách na vozovce, a vzhledem k absenci laviček v této oblasti i mladé maminky s dětmi zabírají s donesenými židičkami místa u vjezdu do garáží domů. Snadno zde může dojít k neštěstí.

Odpověď: 

Dobrý den,

údržba trávy se provádí průběžně a technické služby a najaté externí firmy na ní nepřetržitě pracují. Žádná z udržovaných lokalit není nijak preferovaná. Údržbu okolo silnic provádí ŘSD (ředitelství silnic a dálnic), což již není v kompetenci technických služeb. 

Ohledně výhledu na vybudování parku v lokalitě Jezárky. Jeho vybudování je vázáno jednak na dostatečné zajištění ornice, která by již v současné chvíli měla být z některých plánovaných stavebních akcí zarezervována právě na zmíněný park. Dále, tak jako v jiných případech se hledá možnost externího financování. Nově vypsané dotační tituly by měly napomoci k realizaci projektu.

Markéta Bučoková, PR

Jitka

Otázka: 

Dobrý den, měla bych dotaz - prosbu. Bylo by možné na nově nainstalovanou klouzačku v nitrobloku ulice Dukelská, přidat nějaká prkýnka - stupátka na schůdky? Klouzačka je pěkná, bohužel pro menší děti nevhodná. Schůdky zvoleného typu "jednoduché tyče", které jsou ještě dost vysoko od sebe, nejsou bezpečné a nehledě na to, že nahoře je další díra, kam dítěti sklouzne noha, dřív než si sedne. Přijde mi líto, že kdykoli jdeme se skoro tříletou dcerou kolem, je hřiště prázdné. Myslím, že i z důvodu toho, že menší děti (třeba i věku mé dcery)na klouzačku samy nevylezou a tím pádem je pro ně větší zábava u Rákosníčka, kde není tolik potřeba pomoc dospělých.. Díky

Odpověď: 

Dobrý den,

k Vaší otázce: každý jednotlivý herní prvek je normován pro danou věkovou kategorii dětí. Obecně platí pravidlo, že pokud dítě bez pomoci dospělých není schopno herní prvek samo zvládnout, pak by takové zařízení nemělo používat. Což je samozřejmě závislé na vyhodnocení situace dospělým doprovodem. Jedná se o cílenou ochranu před tím, aby se malé dítě nedostalo na atrakci, která pro něj bez asistence dospělé osoby může být nebezpečná. Herní prvky s vyšší pádovou výškou nejsou určeny pro děti do 3 let. Všechny nově instalované herní prvky jsou certifikované a není možná jejich jakákoliv následná úprava. Nezbývá tedy než doporučit, abyste se svojí dcerou vyhledávala herní prvky, které jsou vhodné pro její věk. "Věřím, že až Vaše dcera povyroste tak si na předmětném herním prvku užije spoustu zábavy", dodává architekt města Strakonice Ing. arch. David Andrlík. 

Markéta Bučoková, PR

Hlášení městského rozhlasu - 21. Květen 2015

1.
„Základní umělecká škola ve Strakonicích srdečně zve všechny rodiče, prarodiče a širokou veřejnost na taneční vystoupení „Večer tanečního oboru“ do Domu kultury v úterý 26.května od 17 hodin. Vstupné dobrovolné. Přijďte se podívat!“

Miloš

Otázka: 

Chtěl bych poděkovat vedení města za to, jak se stará o veřejnou zeleň, obzvláště trávníky. Zřejmě se zapsalo do soutěže o nejzarostlejší město v ČR. Zvláště příkladnou pěči dostávají dětská hřiště na území města. Menší děti hrají v trávě na schovávanou, větším šlehají pampelišky do očí. Vděční rodiče děkují starostovi a vedení města za to, že musí každý večer dětskou populaci prohlížet a odstraňovat klíšťata. Nechce se mi věřit, že úspora za neposečení trávy zachrání naše zadlužené město. Víte připadá mi to jako svého času se sněhem, dokud měl na starost úklid sněhu majitel přilehlé nemovitosti, zazvonil u dveří strážník naší bdělé městské policie a pod pohrůžkou pokuty, připoměl jak se má majitel o chodník starat. Od doby, kdy byla tato starost přenesena na majitele chodníků (město), už nikomu nevadí (tedy ze zástupců města, potažmo městské polici), že jsou chodníky zavaleny sněhem. No a nyní nám to tedy slavné vedení města Strakonic předvádíte s údržbou zeleně /sečením trávy/ a starostí o dětská hřiště. Paradoxně nejudržovanější hřístě je Rákosníčkovo hřístě.

Odpověď: 

Dobrý den,

jsme si plně vědomi rozladěnosti, kterou vám přináší nedostatečně, rychle a dle vašich představ udržované trávníky. Nutno podotknout, že pracovníci technických služeb pracují s maximálním nasazením, přesčas a o víkendech, což potvrdil ředitel technických služeb pan Ludvík Němejc. Přesto nelze s ohledem na množství a rozlohu zatravněných ploch dokázat posekat naprosto všechny a co možná nejrychleji, ke spokojenosti vás občanů. Pokud se ještě přidá  nepříznivé počasí, jako tomu bylo například tento týden, není možné údržbu provádět a tím se vše zdrží. Nezbývá nežli požádat o shovívavost a trpělivost. Děkujeme.

Markéta Bučoková, PR

Marie Hromádková

Otázka: 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak bude prováděno pravidelné sečení trávy v prostoru mezi domy v ulici Čelkovská a Pionýrská. V minulých letech byly prostory pravidelně udržovány sečením a vysázená zeleň byla udržovaná bez plevelů. V letošním roce ještě žádná z těchto prací nebyla provedena. Výsadba byla provedena v rámci dotace, není škoda tak pěkně provedenou výsadbu nechat zarůst plevelem? M. Hromádková

Odpověď: 

Dobrý den, paní Hromádková,

údržba trávníků ve Vámi jmenované lokalitě je dle slov ředitele technických služeb pana Ludvíka Němejce v plánu příští týden. Pokud tedy nebude bránit deštivé počasí, travní plochy budou posečeny.

Markéta Bučoková, PR

Denisa

Otázka: 

Dobrý den, již třetí rok před létem se připomínám ohledně dětského pískoviště na sídlišti Mír, kde mi bylo slíbeno, že písek bude vyměněn a doplněn a navíc, že tento rok bude sídliště doplněno o další herní prvky pro malé děti. Mohu se zeptat na nějaké bližší informace? Mám pocit, že se tady písku už nedočkáme a je to určitě škoda, na tak velkém sídliště a děti si tu pořádně namají kde hrát. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

písek v dětských hřištích se průběžně obměňuje. Konkrétně sídliště Mír je v plánu prací příštího, tedy 22. pracovního týdne.

Písku se tedy malí obyvatelé dočkají.

Část sídliště Mír by měla projít kompletní revitalizací do které budou zahrnuta i dětská hřiště. V projektové dokumentaci je počítáno se vznikem dvou nových hřišť s dostatkem herních prvků.

Rekonstrukce by měla začít v průběhu letošního léta a potrvá zhruba do podzimu.

Pokud máte zájem je možné do projektové dokumentace nahlédnout a to na majetkovém odboru, konkrétně u pana Ing. Jana Blahouta (tel. kontakt 383700325), který se Vám rád bude po předchozí domluvě věnovat a celý záměr rekonstrukce představí. 

Markéta Bučokokvá, PR

Pages

Prokázání totožnosti při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve...
Informace pro voliče, kteří se nemohou dostavit do volební místnosti ze zdravotních...
ODSTÁVKA PITNÉ VODY - SÍDLIŠTĚ MÍR Technické služby Strakonice oznamují, že...
V sobotu 4.9. se od 10:00 hodin na strakonickém letišti uskuteční již sedmý ročník...
O tom, že fotbal je nejen zábava, ale když je třeba, dokáže i pomoci, se budete moci...
Výzva ke smrtelné dopravní nehodě na cyklostezce Hajská Strakonice – Nehodu vyšetřují...
Rada města Strakonice vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Městského...
Technické služby Strakonice oznamují, že z důvodu výměny šoupat...
Trocha rad před prázdninami: Zloděj otevře obyčejné dveře do pěti vteřin  ...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...