Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian
Odbor dopravy - Silniční správní úřad
Ing. Kateřina Brejchová, referent
Telefon: 383700290
Sídlo: Krále Jiřího z Poděbrad 772 - Přízemí - číslo dveří 5001
- výkon funkce silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností a místních komunikací ve městě Strakonice (zejména povolování uzavírek a objížděk, zvláštního užívání komunikací, stavební činnosti a terénních úprav v ochranných pásmech komunikací), - výkon funkce speciálního stavebního úřadu pro silnice II. a III. třídy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností a na místních komunikacích v obvodu stavebního úřadu Strakonice, - rozhodování o umístění inženýrských sítí v tělese komunikace a pomocném pozemku komunikací, o odstranění pevných překážek z komunikací a vyjadřování se k záměru zařazení (vyřazení) místních komunikací, - ukládání sankcí za nepovolenou činnost na silnicích II. a III. třídy a na místních komunikacích ve městě Strakonice, - povolování místní a přechodné úpravy provozu
Poslední aktualizace: 8.September 2020