Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian
Odbor sociální - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Hana Zlochová, DiS., terénní sociální pracovnice
Telefon: 383700332
Sídlo: Smetanova 533 - 1.patro - číslo dveří 23 vpravo
- výkon sociálně právní ochrany dětí - realizace opatření na ochranu dětí - zajišťování poradenské a preventivní činnosti - sledování výkonu ústavní a ochranné výchovy - výkon opatrovnické funkce
Poslední aktualizace: 17.September 2021