HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 13. zasedání ZM Strakonice, konaného dne 14.09.2016Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0
Zahájení - volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0
Zahájení - Program jednání
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 8
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  Milan Jungvirt
Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Nehlasovalo:
 Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava  František Christelbauer
Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Ing. Josef Moučka Mgr. Radek Sosna


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0
Zahájení - Program jednání - změna v 13/2
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Mgr. Radek Sosna      


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 0
Zahájení - Program jednání - zápis z jednání Kontrolního výboru nestahovat
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 8
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Mgr. Radek Sosna  

   Proti:
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Rudolf Oberfalcer
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Mgr. Jan Svoboda  


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 0
Zahájení - Program jednání - zápis z jednání Kontrolního výboru stažení
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 6
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Proti:
 Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Bc. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza Mgr. Radek Sosna    

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad      


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 0
Zahájení - Program jednání - celkově
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 1
Teplárna Strakonice a.s. - navýšení počtu příspěvků
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 1
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Proti:
Mgr. Radek Sosna      

   Zdrželo se:
 Josef Eigner Ing. Luděk Joza    


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 1
Teplárna Strakonice a.s. - nehlasovat o návrhu
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 3
Proti: 13
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 2
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza Mgr. Radek Sosna  

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Ing. Pavel Pavel      

   Nehlasovalo:
RNDr. Ladislav Havel Bc. Radek Chvosta    


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 1
Teplárna Strakonice a.s. - návrh usnesení - p. Zoch
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 1
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 3
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Proti:
Mgr. Radek Sosna      

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava Ing. Pavel Pavel    

   Nehlasovalo:
RNDr. Ladislav Havel Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 2.1
Starosta města - Kontrolní výbor ­ volba nového člena - tajná volba
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 10
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Bc. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna  

   Proti:
 Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Mgr. Jan Svoboda  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl    


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 2.1
Starosta města - Kontrolní výbor ­ volba nového člena - veřejná volba
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 4
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad Bc. Radek Chvosta Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza  


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 2.1
Starosta města - Kontrolní výbor ­ volba nového člena - hlasování o každém kandidátu
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 2
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Pavel Zach DiS.  

   Proti:
 Milan Jungvirt  Milada Vlasáková    

   Zdrželo se:
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 2.1
Starosta města - Kontrolní výbor ­ volba nového člena - Ivan Šulc
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 11
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Bc. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza Mgr. Radek Sosna    

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš  František Christelbauer  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Jan Svoboda
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Josef Štrébl    


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 2.1
Starosta města - Kontrolní výbor ­ volba nového člena - pí Fornbaumová
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 7
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
 Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Bc. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna  


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 2.1
Starosta města - Kontrolní výbor ­ volba nového člena - Pavel Vondrys
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 15
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 2.2
Starosta města - Prezentace obchodních společností s majetkovou účastí města (Odpady Písek s.r.o.,TS Strakonice s.r.o., ST TV s.r.o., DUDÁK ­ Měšťanský pivovar a.s.,ROS a.s.) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Nehlasovalo:
Ing. Pavel Pavel      


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 2.3
Starosta města - Koncepce projektu „Technologický park Přádelna Strakonice“ -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 1
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Proti:
Ing. Pavel Pavel      

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza      


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3
Majetkové záležitosti - bod 1,2,4,5
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 3
Majetkové záležitosti - bod 6
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel    


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 3
Majetkové záležitosti - bod 7 - protinávrh Ing. Joza
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 8
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza
Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna    

   Proti:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Josef Zoch

   Zdrželo se:
 Jaroslav Horejš  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Mgr. Jan Svoboda
 Pavel Zach DiS.      


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 3
Majetkové záležitosti - bod 7
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 4
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Proti:
 Josef Eigner Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Miroslav Hlava    


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 3
Majetkové záležitosti - bod 8-17
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 3
Majetkové záležitosti - bod 18
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 1
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
Ing. Pavel Pavel      

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Mgr. Radek Sosna    


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 3
Majetkové záležitosti - bod 19-23
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 3
Majetkové záležitosti - bod 24
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 2
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Proti:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel    

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Bc. Radek Chvosta Mgr. Radek Sosna


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 3
Majetkové záležitosti - bod 25-27
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 3.1
Majetkové záležitosti - materiály na stůl - bod 1
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 1
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Proti:
Ing. Pavel Pavel      

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza      


Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 4
Odbor ŽP - Dodatek č. 4 k Dohodě měst Písek a Strakonice o společném postupu v oblasti odpadového hospodářství uzavřené dne 21.05.2002 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel    


Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 5
Odbor rozvoje - Návrh zadání změny Územního plánu Strakonice ­ vodní plochy -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 6.1
Finanční odbor - Rozpočtová opatření č. 97 ­ 100, 102 - RO 97-100,102
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 6.2
Finanční odbor - Rozpočtová opatření č. 103, 104 - RO 103
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 6.2
Finanční odbor - Rozpočtová opatření č. 103, 104 - RO 104
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 1
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
Ing. Pavel Pavel      

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Mgr. Radek Sosna    


Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 6.3
Finanční odbor - Rozpis schváleného příspěvku MěÚSS -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch