HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 14. zasedání ZM Strakonice, konaného dne 09.11.2016Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0
Zahájení - volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0
Zahájení - program jednání 14.1a
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
PhDr. Ivana Říhová      


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0
Zahájení - program jednání 14.1b
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 0
Zahájení - program jednání - teplárna počet vystoupení neomez.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 6
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
Bc. Radek Chvosta Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Proti:
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Josef Štrébl
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
 Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 0
Zahájení - program jednání - téma pí. Procházková
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 10
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Proti:
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava  


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 0
Zahájení - program jednání
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu:
14/1,ab Majetkové záležitosti - bod č. 1
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu:
14/1,ab Majetkové záležitosti - bod č. 2 - protinávrh Jungvirt
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 5
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt
Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
Mgr. Miroslav Hlava Bc. Radek Chvosta Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda      


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu:
14/1,ab Majetkové záležitosti - bod č. 2 - protinávrh Mgr.Ing.Vondrys
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 9
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Pavel Zach DiS.      

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel Bc. Radek Chvosta  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu:
14/1,ab Majetkové záležitosti - bod č. 2 - protinávrh Mgr.Ing.Vondrys 2
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 8
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Bc. Radek Chvosta Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Proti:
 Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Pavel Zach DiS.

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu:
14/1,ab Majetkové záležitosti - bod č. 2
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 4
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Proti:
 Josef Eigner Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Bc. Radek Chvosta Mgr. Radek Sosna


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu:
14/1,ab Majetkové záležitosti - bod č. 2 odložit
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
 Josef Štrébl Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
 Milan Jungvirt Mgr. Jan Svoboda    


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu:
14/1,ab Majetkové záležitosti - bod č. 3
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu:
14/1,ab Majetkové záležitosti - bod č. 4
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 3
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Proti:
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Radek Sosna    


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu:
14/1,ab Majetkové záležitosti - bod č. 1b.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 2
Teplárna Strakonice a.s. -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3
Odbor vnitřních věcí - Pověření obřadníka k vykonávání sňatečních obřadů -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 4
Finanční odbor - Rozpočtová opatření č. 112, č. 117 - Rozpočtové opatření 112, 117
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 4
Finanční odbor - Rozpočtová opatření č. 112, č. 117 - návrh usnesení II, III
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 5
Diskuse -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl