HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 15. zasedání ZM Strakonice, konaného dne 14.12.2016Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0
Zahájení - volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a volební komise
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Mgr. Radek Sosna      


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0
Zahájení - Program jednání - doplnění - majetkové na stůl
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0
Zahájení - Program jednání - personální záležitosti - p. Vondrys
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 10
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Proti:
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt
Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Ing. Josef Moučka      


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 0
Zahájení - Program jednání - vyřazení bodu jednání č. 4
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Ing. Pavel Pavel Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 0
Zahájení - Program jednání - celý program včetně změn
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 0
Zahájení - Program jednání - nemocnice bod 15/5a
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 0
Zahájení - Program jednání - neomezený počet vystoupení při projednávání rozpočtu
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 1.1
Odbor školství a CR - OZV č. 6/2016 města Strakonice, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných městem Strakonice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 1.2
Odbor školství a CR - OZV č. 7/2016 města Strakonice o nočním klidu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 2
Finanční odbor - OZV č.5/2016 města Strakonice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 3.1
Starosta - Přísedící u Okresního soudu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 3.2
Starosta - Nabídka společnosti Madeta a.s. ­ prodej akcií společnosti Recyklace odpadů a skládky a.s. -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Bc. Radek Chvosta      

   Nehlasovalo:
Ing. Pavel Pavel      


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3.3
Starosta - TC Přádelna Strakonice s.r.o. ­ informace (bez materiálu) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna

   Nehlasovalo:
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 5.1
Finanční odbor - Rozpočtová opatření č. 130 - 131 - RO 130,131
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Ing. Pavel Pavel Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 5.2
Finanční odbor - Rozpočet města Strakonice na rok 2017 - návrh p. Vondrys
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 12
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
 Josef Eigner Bc. Radek Chvosta    


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 5.2
Finanční odbor - Rozpočet města Strakonice na rok 2017 - celý návrh + změna položka Maják, hasiči, nemocnice - návrh p. Hrdlička
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 5.4
Finanční odbor - Finanční výbor ­ Zápis č. 4/2016 ze dne 20. 09. 2016, zápis č. 5/2016 ze dne 07. 11. 2016 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 5.5
Finanční odbor - Kontrolní výbor ­ Zápis č. 10 ze dne 4. 8. 2016, zápis č. 11 ze dne 18. 10. 2016 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 6.1
Odbor školství a CR - Vyhlášení Dotačního programu města Strakonice na podporu kultury v roce 2017 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 6.2
Odbor školství a CR - Vyhlášení Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit pro rok 2017 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 7
Majetkové záležitosti - bod č.1-6
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 7
Majetkové záležitosti - bod č.7
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 11
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
Mgr. Jan Svoboda      


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 7
Majetkové záležitosti - bod č.7 - původní návrh
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 5
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
 Josef Eigner Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava      


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 7
Majetkové záležitosti - bod č.8
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 12
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 7
Majetkové záležitosti - bod č.8 - původní návrh
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 6
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 7
Majetkové záležitosti - bod č.9
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 7
Majetkové záležitosti - bod č.10 - protinávrh p. Vondrys
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 3
Proti: 12
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Proti:
 Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava Bc. Radek Chvosta PhDr. Ivana Říhová  


Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 7
Majetkové záležitosti - bod č.10
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 2
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava Bc. Radek Chvosta Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová


Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 7
Majetkové záležitosti - bod č.11-17
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 7
Majetkové záležitosti - bod č.18 - protinávrh
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 3
Proti: 13
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Proti:
 Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava PhDr. Ivana Říhová    


Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 7
Majetkové záležitosti - bod č.18
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 2
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer PhDr. Ivana Říhová Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Proti:
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Zdrželo se:
Ing. Pavel Pavel      


Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 7
Majetkové záležitosti - bod č.19
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 1
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Proti:
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 7
Majetkové záležitosti - bod č.20 - protinávrh
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 11
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Proti:
 Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava Bc. Radek Chvosta Ing. Rudolf Oberfalcer  


Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 7
Majetkové záležitosti - bod č.20
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 2
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Proti:
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Zdrželo se:
Bc. Radek Chvosta Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna  


Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 7
Majetkové záležitosti - bod č.21-29
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 7
Majetkové záležitosti - na stůl - bod č. 1 - návrh p. Eigner
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Bc. Radek Chvosta Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
 Milan Jungvirt      


Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 7
Majetkové záležitosti - na stůl - bod č. 2
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 2
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Proti:
Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna    

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava PhDr. Ivana Říhová Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 7
Majetkové záležitosti - na stůl - bod č. 3
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 8.1
Technické služby Strakonice s.r.o. - Návrh ceny vodného a stočného na rok 2017, nájemné z vodohospodářské infrastruktury za rok 2017 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 8.2
Technické služby Strakonice s.r.o. - Prominutí poplatků z prodlení (Schulda Vilhelm) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 9
Sociální odbor - Program pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce 2017 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: 10
Odbor rozvoje - Projekt „Veřejná infrastruktura cestovního ruchu ve městě Strakonice“ ­ schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 43
Číslo bodu: 5.3
Finanční odbor - Materiál na stůl - Nemocnice Strakonice a.s. ­ poskytnutí dotace v roce 2017 - protinávrh p. Vondrys
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 11
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Bc. Radek Chvosta Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Proti:
 Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 44
Číslo bodu: 5.3
Finanční odbor - Materiál na stůl - Nemocnice Strakonice a.s. ­ poskytnutí dotace v roce 2017 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch