HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 8. Zasedání ZM Strakonice, konaného dne 08.06.2012Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0.
Zahájení - Zkušební hlasování
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec Ing. Jiří Treybal
 Milada Vlasáková Ing. Pavel Vondrys    

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová  Václav Šrámek  Josef Štrébl  


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0.
Zahájení -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Pavel Pavel
Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Josef Štrébl
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Ing. Pavel Vondrys  

   Zdrželo se:
Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová    


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0.
Zahájení -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel
Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Josef Štrébl
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Ing. Pavel Vondrys  

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava  Radek Chvosta    


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 0.
Zahájení - Protinávrh pan Chvosta
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 8
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc PhDr. Ivana Říhová
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková    

   Proti:
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak Ing. Jiří Treybal Ing. Pavel Vondrys

   Zdrželo se:
Mgr. Jaroslava Cháberová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 0.
Zahájení - Protinávrh pan Chvosta - jednací řád
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 10
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta
 Milan Jungvirt MUDr. Michal Pelíšek MUDr. Ibrahim Razak  Václav Šrámek
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková    

   Proti:
Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka  Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Josef Samec Ing. Pavel Vondrys    

   Zdrželo se:
Ing. Jiří Treybal      


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 0.
Zahájení - Návrh pan Hrdlička
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 8
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Mgr. Ivana Parkosová Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Josef Štrébl  

   Proti:
Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc Ing. Pavel Pavel  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Ing. Pavel Vondrys

   Zdrželo se:
Mgr. Jaroslava Cháberová  Václav Šrámek    


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 0.
Zahájení -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková
Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 1.
Přísedící u Okresního soudu - ZM I. Bere na vědomí, II. Volí - Volební komise
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Ing. Pavel Vondrys  

   Zdrželo se:
 Václav Šrámek  Josef Štrébl    


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 1.
Přísedící u Okresního soudu - ZM I. Bere na vědomí, II. Volí -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

Tajné hlasování


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 2.
Měšťanský pivovar Strakonice a.s. ­ prezentace výsledků hospodaření za r. 2011 - ZM I. Bere na vědomí -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková
Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 3.
Závěrečný účet města Strakonice a jím zřizovaných a založených organizací za r. 2011 - ZM I. Souhlasí -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 2
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza
Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka
MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal
 Milada Vlasáková Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
RNDr. Ladislav Havel  Radek Chvosta    

   Zdrželo se:
 Milan Jungvirt      


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 4.
Rozpočtová opatření - ZM I. Schvaluje RO č. 22,23,27,28,29, II. Ukládá - RO č. 22
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 4
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Ing. Pavel Vondrys

   Proti:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta  Milan Jungvirt

   Nehlasovalo:
Ing. Luděk Joza      


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 4.
Rozpočtová opatření - ZM I. Schvaluje RO č. 22,23,27,28,29, II. Ukládá - RO č. 23
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Ing. Pavel Vondrys

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička      


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 4.
Rozpočtová opatření - ZM I. Schvaluje RO č. 22,23,27,28,29, II. Ukládá - RO č. 27
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 1
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel
Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek Ing. Jiří Treybal
 Milada Vlasáková Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
Mgr. Břetislav Hrdlička      

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel  Josef Štrébl    


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 4.
Rozpočtová opatření - ZM I. Schvaluje RO č. 22,23,27,28,29, II. Ukládá - RO č. 28
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 3
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza
Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka
MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal
 Milada Vlasáková Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta  Milan Jungvirt  


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 4.
Rozpočtová opatření - ZM I. Schvaluje RO č. 22,23,27,28,29, II. Ukládá - RO č. 29
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 1
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Ing. Pavel Vondrys

   Proti:
Mgr. Břetislav Hrdlička      


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 4.
Rozpočtová opatření - ZM I. Schvaluje RO č. 22,23,27,28,29, II. Ukládá - II. a III.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Ing. Pavel Vondrys

   Nehlasovalo:
Ing. Jiří Treybal      


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 5.
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města - ZM I. Souhlasí, II. Ukládá -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková
Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 6.
Záměr na poptání úvěru (optimalizace stávajících úvěrů města) - ZM I. Schvaluje, II. Ukládá - Protinávrh pan Chvosta
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 13
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta  Milan Jungvirt
MUDr. Ibrahim Razak  Milada Vlasáková    

   Proti:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec Ing. Jiří Treybal
Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
 Václav Šrámek  Josef Štrébl    


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 6.
Záměr na poptání úvěru (optimalizace stávajících úvěrů města) - ZM I. Schvaluje, II. Ukládá -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 4
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal Ing. Pavel Vondrys  

   Proti:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta  Milan Jungvirt

   Zdrželo se:
MUDr. Ibrahim Razak  Milada Vlasáková    


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 7.
OZV města Strakonice č. 4/2012, kterou se mění OZV č.7/2010, ve znění OZV č.3/2011 a OZV č.2/2012 o místních poplatcích - ZM I. Souhlasí -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová  Václav Šrámek
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 8.14
Manželé Jan a Stanislava Šedovičovi, Strojařů 368, Strakonice ­ žádost o prodej části pozemku p.č. 320/1 v k.ú. Přední Ptákovice - body 1 - 14
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 8.15
Paní Alena Šeflová, Volyňská 107, Strakonice ­ požadavek o nové projednávání žádosti o koupi pozemku p.č. 726/17 v k.ú. Nové Strakonice - Návrh pan Treybal
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 13
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel  Eva Rabová Ing. Jiří Treybal
Ing. Pavel Vondrys      

   Proti:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Emanuel Pavelka
MUDr. Michal Pelíšek PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Milada Vlasáková      

   Zdrželo se:
Mgr. Jaroslava Cháberová      

   Nehlasovalo:
MUDr. Ibrahim Razak      


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 8.15
Paní Alena Šeflová, Volyňská 107, Strakonice ­ požadavek o nové projednávání žádosti o koupi pozemku p.č. 726/17 v k.ú. Nové Strakonice - Návrh pan Havel
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Milada Vlasáková  

   Zdrželo se:
Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Pavel Pavel MUDr. Ibrahim Razak Ing. Jiří Treybal
Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 8.33
Vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20.000,- Kč (počítače DELL, počítač PC 386DX, počítač PC AT 486DX2/80MHz, počítač Compaq Prosignia) - body 16 - 33
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 8/8b
Vyhlášení záměru na prodej části pozemků v lokalitě ulice Mlýnská - body 8/8a a 8/8b
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 9d.
Dodatek zřizovací listiny Městského ústavu sociálních služeb Strakonice - body 9a - 9d
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Ing. Pavel Vondrys  

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička      


Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 10a.
Zápis z jednání kontrolního výboru konaného dne 19.4. 2012 - body 10a a 10b
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 10c.
Zápis č. 2/2012 ze zasedání finančního výboru konaného dne 5.6. 2012 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Ing. Pavel Vondrys  

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička      


Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 11.
Audit -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek Ing. Jiří Treybal
 Milada Vlasáková      

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Ing. Pavel Vondrys