HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 9. Zasedání ZM Strakonice, konaného dne 12.09.2012Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0.
Zahájení -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel MUDr. Michal Pelíšek PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak  


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0.
Zahájení -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc Ing. Pavel Pavel
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Zdrželo se:
 Milan Jungvirt MUDr. Michal Pelíšek    

   Nehlasovalo:
Mgr. Ivana Parkosová      


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0.
Zahájení - Návrh pan Hrdlička
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 5
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Josef Samec  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková      

   Proti:
Mgr. Jaroslava Cháberová Mgr. Ivana Parkosová  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak
PhDr. Ivana Říhová      

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel MUDr. Michal Pelíšek  Václav Šrámek
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 0.
Zahájení -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 1
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
Mgr. Břetislav Hrdlička      


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1.
Prezentace obchodních společností s majetkovou účastí města (Odpady Písek s.r.o.,TS Strakonice s.r.o., ST TV s.r.o.) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Josef Štrébl
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Milada Vlasáková    


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 2a.
Plnění usnesení Zastupitelstva města Strakonice za I. pol. r.2012 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 2b.
Usnesení s trvalou platností (k plnění usnesení ZM za I. pol. r.2012) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 3.
Ověřené prioritní náměty z Fóra zdravého města 2012 - Protinávrh pan Chvosta
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 1
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová  Václav Šrámek  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
Mgr. Josef Samec      


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 4.
Doplnění závěrečního účtu města za rok 2011 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Zdrželo se:
 Radek Chvosta      


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 5.
Plnění opatření k odstranění nedostatků -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel
MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta    


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 6.
Úprava pověření RM schvalovat rozpočtová opatření a doplnění Směrnice o rozpočtu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 2
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Proti:
 Radek Chvosta  Milan Jungvirt    

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel      

   Nehlasovalo:
Mgr. Břetislav Hrdlička      


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 7a.
Rozpočtové opatření -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta  


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 7b.
Přehled rozpočtových opatření -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 8.
Dodatek zřizovacích listin příspěvkových organizací -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 9.
Hlasovacího a konferenční systém H.E.R. - velká zasedací síň MěÚ - Protinávrh pan Chvosta
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 5
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Mgr. Ivana Parkosová MUDr. Michal Pelíšek MUDr. Ibrahim Razak  Václav Šrámek
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková    

   Proti:
Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Pavel Pavel  Eva Rabová


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 9.
Hlasovacího a konferenční systém H.E.R. - velká zasedací síň MěÚ -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 3
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza
Ing. Ludvík Němejc Ing. Pavel Pavel  Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Josef Samec Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
 Radek Chvosta  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Milan Jungvirt Mgr. Ivana Parkosová MUDr. Michal Pelíšek
MUDr. Ibrahim Razak  Václav Šrámek    


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 10.
Majetkové záležitosti - Body číslo: 1 - 24
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 10a.
Průmyslová zóna Jelenka ­ prodej pozemků společnosti DENIOS s.r.o. (změna podmínek) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 10b.
Poskytnutí příspěvku Správě dopravní a železniční cesty, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7 na realizaci stavby „Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v žst. Strakonice ­ SO 110 Železniční most v km 272,536 (podchod pro cestující) - prodloužení“ -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 2
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Václav Šrámek    

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel  Radek Chvosta  Josef Štrébl  


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 11.
Projekt „Otavská cyklistická cesta ­ páteřní cyklostezka Strakonice“ ­ schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 2
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel
MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Proti:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Milan Jungvirt    


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 12.
Projekt „Revitalizace sídliště Mír, Strakonice ­ II. etapa“ ­ schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel
MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Josef Samec  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Milan Jungvirt  Václav Šrámek  Josef Štrébl


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 13.
Projekt „Cyklotrasa Volyňka“ ­ zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Zdrželo se:
 Milan Jungvirt      


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 14a.
Zápis z Kontrolního výboru ze dne 21.6. 2012 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 15.
Odvolání a volba člena Kontrolního výboru - odvolání
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 15.
Odvolání a volba člena Kontrolního výboru - Volba volební komise
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava  Josef Štrébl    


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 16.
Různé - prodloužení jednání
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 16.
Různé - Vrácení k bodu 9.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 9.
Hlasovacího a konferenční systém H.E.R. - velká zasedací síň MěÚ -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 1
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza
Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
 Milan Jungvirt      

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta MUDr. Michal Pelíšek  Josef Štrébl