HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 13. zasedání ZM Strakonice, konaného dne 03.04.2013Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0
Zahájení -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Pavel Pavel
Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Zdrželo se:
Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová  Václav Šrámek  


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0
Zahájení -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka  Eva Rabová
PhDr. Ivana Říhová  Václav Šrámek Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Zdrželo se:
MUDr. Michal Pelíšek  Milada Vlasáková    


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0
Zahájení -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel
Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová
 Václav Šrámek  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava  Milan Jungvirt    


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 0
Zahájení -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová  Václav Šrámek  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1
TST a.s. - povereni
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1
TST a.s. -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 2
Plnění usnesení ZM Strakonice za II. pol. 2012 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 3
Evidence usnesení ZM Strakonice v trvalé platnosti -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 4.1
Podnět k pořízení změny Regulačního plánu Za Stínadly : - a)ochranné pásmo pozemků určených k plnění funkcí lesa
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 4.2
Podnět k pořízení změny Regulačního plánu Za Stínadly : - b) inženýrské sítě, stavební čára nepřekročitelná protinavrh Vlasáková
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 1
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová MUDr. Michal Pelíšek
 Václav Šrámek  Milada Vlasáková    

   Proti:
 Eva Rabová      

   Zdrželo se:
Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 4.2
Podnět k pořízení změny Regulačního plánu Za Stínadly : - b) inženýrské sítě, stavební čára nepřekročitelná
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 9
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel  Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Josef Samec Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc MUDr. Michal Pelíšek  Václav Šrámek
 Milada Vlasáková      

   Zdrželo se:
Mgr. Jaroslava Cháberová Mgr. Ivana Parkosová Mgr. Emanuel Pavelka  


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - body 1.,2.,4. - 14.,16.- 18.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 19.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 14
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta  Milan Jungvirt

   Proti:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 19.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 4
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta  Milan Jungvirt


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - body 20. ,21.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - dodatečný materiál body 01.- 05.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel
Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Milan Jungvirt    


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - dodatečný materiál 2 bod 001.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - dodatečný materiál 2 bod 002.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 4
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Proti:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta  Milan Jungvirt

   Zdrželo se:
 Václav Šrámek      


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 6
TS - odpis nevymožitelných pohledávek za nájemné a služby spojené s užíváním bytu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 7
Stanovení odměn členům výborů a komisí za rok 2012 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 1
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Proti:
 Radek Chvosta      


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 8
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města (Prevent Strakonice) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 9
Zápis č. 1/2013 z jednání Kontrolního výboru dne 21. 2. 2013 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička