HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 14. zasedání ZM Strakonice, konaného dne 12.06.2013Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0
Zahájení - Volba návrhové komise
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0
Zahájení - Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek MUDr. Ibrahim Razak
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Josef Štrébl
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Zdrželo se:
 Radek Chvosta  Eva Rabová    


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0
Zahájení - Schválení pořadu jednání
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1
Přísedící u Okresního soudu - Volební komise
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Zdrželo se:
 Milan Jungvirt  Milada Vlasáková    


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 2
Prezentace obchodních společností s majetkovou účastí města (ROS a.s., Odpady Písek s.r.o., TS Strakonice s.r.o., ST TV s.r.o., Měšťanský pivovar Strakonice a.s. -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 3
Zadání změny ÚP v k.ú. Hajská (lokalita v jihozápad. části osady Hajská) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka
MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta  Josef Štrébl


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 4
Zadání změny ÚP v k.ú. Nové Strakonice (lok. zahrádk.kolonie u Blatského rybníku) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel
Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Josef Štrébl
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Zdrželo se:
 Radek Chvosta      

   Nehlasovalo:
 Milan Jungvirt      


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 5
Návrh na pořízení změny ÚP v k.ú. Střela (lokalita v západní části Nového Dražejova) - Protinávrh RNDr. L. Havel
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 9
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Ludvík Němejc MUDr. Michal Pelíšek MUDr. Ibrahim Razak  Václav Šrámek
 Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková  

   Proti:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka  Eva Rabová Mgr. Josef Samec
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
PhDr. Ivana Říhová      


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 6
Projekt „Komunikační napojení nové části průmyslové zóny Jelenka ve Strakonicích“ ­ schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 7
Projekt „Komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve Strakonicích“-schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 8
Projekt „Revitalizace areálu hřbitova u kostela sv. Václava, Strakonice“ ­ schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 9
Projekt „Revitalizace strakonického hradu ­ II. etapa“ ­ schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 10
Závěrečný účet města za rok 2012 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 1
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Ing. Jiří Treybal
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
 Radek Chvosta      

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  Milan Jungvirt  Václav Šrámek
 Josef Štrébl      

   Nehlasovalo:
Mgr. Josef Samec      


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 11
Účetní závěrka města Strakonice za rok 2012 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 2
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza
Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka
MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Josef Samec Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Proti:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta    

   Zdrželo se:
 Milan Jungvirt  Václav Šrámek  Josef Štrébl  


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 12
Rozpočtová opatření - RO 45-46
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 12
Rozpočtová opatření - Protinávrh p. Chvosta u RO 47,49-51
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 13
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta  Milan Jungvirt MUDr. Ibrahim Razak
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková    

   Proti:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec Ing. Jiří Treybal
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel  Václav Šrámek    


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 12
Rozpočtová opatření - RO 47
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 5
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec Ing. Jiří Treybal
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Proti:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta  Milan Jungvirt  Václav Šrámek
 Milada Vlasáková      

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel MUDr. Ibrahim Razak  Josef Štrébl  


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 12
Rozpočtová opatření - RO 49
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 1
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza
Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka
MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Proti:
 Radek Chvosta      

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Milan Jungvirt MUDr. Ibrahim Razak  Josef Štrébl


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 12
Rozpočtová opatření - RO 50
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 1
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Proti:
 Radek Chvosta      

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  Milan Jungvirt MUDr. Ibrahim Razak
 Josef Štrébl      


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 12
Rozpočtová opatření - RO 51
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
 Radek Chvosta MUDr. Ibrahim Razak  Václav Šrámek  Josef Štrébl


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 12
Rozpočtová opatření - RO 52
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 13
Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Strakonice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička      

   Nehlasovalo:
 Josef Štrébl      


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 14
Majetkové záležitosti - bod 1
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 4
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka  Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Proti:
Mgr. Miroslav Hlava  Radek Chvosta  Milan Jungvirt MUDr. Ibrahim Razak

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička Ing. Ludvík Němejc MUDr. Michal Pelíšek Ing. Jiří Treybal
 Milada Vlasáková      

   Nehlasovalo:
 Josef Štrébl      


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 14
Majetkové záležitosti - bod 2-5
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 14
Majetkové záležitosti - bod 6
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 4
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Proti:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta  Václav Šrámek

   Zdrželo se:
 Milan Jungvirt  Milada Vlasáková    


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 14
Majetkové záležitosti - bod 7-8
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 14
Majetkové záležitosti - bod 9
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 1
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek MUDr. Ibrahim Razak
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Proti:
Mgr. Břetislav Hrdlička      

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel  Radek Chvosta  Milan Jungvirt Mgr. Ivana Parkosová
 Eva Rabová  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  


Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 14
Majetkové záležitosti - bod 10,12
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 14
Majetkové záležitosti - bod 13
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 4
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak
Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Proti:
RNDr. Ladislav Havel  Radek Chvosta PhDr. Ivana Říhová  Josef Štrébl

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  Milan Jungvirt MUDr. Michal Pelíšek
Ing. Jiří Treybal      


Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 14
Majetkové záležitosti - bod 14-19
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 14
Majetkové záležitosti - 14/8a bod 1-4
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 15
Zápis č. 1 z jednání Finančního výboru dne 19.3.2013 - + zápis č. 2
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička      


Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 17
Zápis č. 3 z jednání Kontrolního výboru dne 30.5.2013 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 18
Rekonstrukce čp.1 ­ propojení budov MÚ na Velkém náměstí ­ informativní bod - Protinávrh p. Chvosta
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 12
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta  Milan Jungvirt
 Josef Štrébl      

   Proti:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka  Eva Rabová
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Zdrželo se:
MUDr. Michal Pelíšek MUDr. Ibrahim Razak  Václav Šrámek Ing. Jiří Treybal


Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 12
Rozpočtová opatření - RO 48
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 4
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Proti:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta  Milan Jungvirt  Josef Štrébl

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel      


Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 12
Rozpočtová opatření - závěr
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 2
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza
Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka
MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Proti:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Milan Jungvirt    

   Zdrželo se:
 Radek Chvosta  Josef Štrébl