HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 15. zasedání ZM Strakonice, konaného dne 10.07.2013Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0
Zahájení - Volba návrhové komise
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel MUDr. Michal Pelíšek PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Josef Štrébl Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Zdrželo se:
Ing. Ludvík Němejc  Milada Vlasáková    

   Nehlasovalo:
 Eva Rabová      


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0
Zahájení - Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel  Eva Rabová
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
MUDr. Michal Pelíšek  Josef Štrébl    


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0
Zahájení - Schválení pořadu jednání
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel
MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 2
Výběr peněžního ústavu na poskytnutí bankovních služeb (refinancování stávajících úvěrů) - schválen delší čas příspěvků
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel
MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 2
Výběr peněžního ústavu na poskytnutí bankovních služeb (refinancování stávajících úvěrů) - KB
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 3
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta  Milan Jungvirt  


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1
Majetkové záležitosti - Bod 1,3,4,5,6
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel
MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 1
Majetkové záležitosti - Bod 2
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 1
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Proti:
 Milan Jungvirt