HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 16.zasedání ZM Strakonice, konaného dne 11.09.2013Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0
Zahájení - Volba návrhové komise
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová Mgr. Josef Samec
 Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava MUDr. Ibrahim Razak    


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0
Zahájení - Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc Ing. Pavel Pavel
MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak Mgr. Josef Samec
 Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Zdrželo se:
 Milan Jungvirt Mgr. Ivana Parkosová    


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0
Zahájení - Návrh bodu jednání - p.Chvosta
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 2
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal
 Milada Vlasáková      

   Proti:
Ing. Luděk Joza Mgr. Josef Samec    

   Zdrželo se:
Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Pavel Pavel Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 0
Zahájení - Návrh bodu jednání - p.Hrdlička
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 2
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc MUDr. Michal Pelíšek  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková      

   Proti:
Mgr. Ivana Parkosová MUDr. Ibrahim Razak    

   Zdrželo se:
Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel  Eva Rabová
Mgr. Josef Samec Ing. Jiří Treybal Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 0
Zahájení - Návrh bodu jednání - p.Hrdlička
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak Mgr. Josef Samec  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1
Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ Poděbradova -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak Mgr. Josef Samec  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 2
Podnět k pořízení změny Regulačního plánu Za Stínadly ­ inženýrské sítě -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 11
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Josef Samec
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Proti:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc MUDr. Michal Pelíšek MUDr. Ibrahim Razak
 Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková  

   Zdrželo se:
Mgr. Ivana Parkosová  Eva Rabová    


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 3
Návrh na pořízení změny Územního plánu Strakonice v k.ú. Střela (lokalita v západní části Nového Dražejova) - Protinávrh - RNDr. Havel
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 9
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Ludvík Němejc MUDr. Ibrahim Razak  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal
 Milada Vlasáková      

   Proti:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová Mgr. Josef Samec
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 3
Návrh na pořízení změny Územního plánu Strakonice v k.ú. Střela (lokalita v západní části Nového Dražejova) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 8
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová Mgr. Josef Samec
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Proti:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Ludvík Němejc MUDr. Ibrahim Razak  Josef Štrébl  Milada Vlasáková

   Zdrželo se:
Ing. Jiří Treybal      


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 3
Návrh na pořízení změny Územního plánu Strakonice v k.ú. Střela (lokalita v západní části Nového Dražejova) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 5
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová MUDr. Michal Pelíšek
MUDr. Ibrahim Razak  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Proti:
Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel  Eva Rabová
Mgr. Josef Samec      


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 2
Podnět k pořízení změny Regulačního plánu Za Stínadly ­ inženýrské sítě - Protinávrh p. Chvos
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 5
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc MUDr. Michal Pelíšek MUDr. Ibrahim Razak
 Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková  

   Proti:
Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel  Eva Rabová
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
Mgr. Ivana Parkosová Mgr. Josef Samec    


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 4
Návrh na pořízení změny Územního plánu Strakonice v k.ú. Strakonice (ul.Mírová) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak Mgr. Josef Samec  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 5
Rozpočtová opatření - RO č.77- 79
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak Mgr. Josef Samec  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 5
Rozpočtová opatření - RO část - III.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak Mgr. Josef Samec  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 6
Majetkové záležitosti - bod č.1
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 2
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel  Eva Rabová Mgr. Josef Samec Ing. Jiří Treybal
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
MUDr. Michal Pelíšek  Josef Štrébl    

   Zdrželo se:
MUDr. Ibrahim Razak      

   Nehlasovalo:
Mgr. Jaroslava Cháberová      


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 6
Majetkové záležitosti - bod č.2,3,6,7
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak Mgr. Josef Samec  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 6
Majetkové záležitosti - bod č.8
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak Mgr. Josef Samec Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta  Milan Jungvirt
 Josef Štrébl      


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 6
Majetkové záležitosti - odložit bod č.15
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 3
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Ing. Pavel Pavel
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak Mgr. Josef Samec  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková      

   Proti:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Ivana Parkosová MUDr. Michal Pelíšek  

   Zdrželo se:
Ing. Jiří Treybal Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 6
Majetkové záležitosti - bod č,9-14
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak Mgr. Josef Samec  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 6
Majetkové záležitosti - bod č.16-23
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak Mgr. Josef Samec  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 6a
Majetkové záležitosti - dodatek -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak Mgr. Josef Samec Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 7
OZV města Strakonice č. 3/2013 o stanovení míst a času, ve kterém je provozování některých sázkových her povoleno -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Ing. Pavel Pavel
MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak Mgr. Josef Samec
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Zdrželo se:
 Radek Chvosta  Josef Štrébl    


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 8
OZV č. 2/2013 (pohyb psů na veřejném prostranství) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak Mgr. Josef Samec  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 10
Různé - Nový bod do jednání
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 2
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak Mgr. Josef Samec  Josef Štrébl
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková    

   Proti:
Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza    

   Zdrželo se:
Ing. Pavel Pavel Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 10
Různé - Bod v přístím jednání
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
MUDr. Michal Pelíšek MUDr. Ibrahim Razak  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal
 Milada Vlasáková      

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel  Eva Rabová Mgr. Josef Samec
Mgr. Ing. Pavel Vondrys