HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 17.zasedání ZM Strakonice, konaného dne 30.10.2013Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0
Zahájení - Volba návrhové komise
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Mgr. Ivana Parkosová Mgr. Emanuel Pavelka  Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Josef Samec  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Ing. Ludvík Němejc  Václav Šrámek


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0
Zahájení - Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 1
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Mgr. Emanuel Pavelka
 Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Josef Štrébl
Ing. Jiří Treybal Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
 Václav Šrámek      

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel  Milada Vlasáková    


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0
Zahájení - Schválení pořadu jednání
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Mgr. Emanuel Pavelka
 Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička      


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1
Rozpočtová opatření - RO 1,2
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Mgr. Emanuel Pavelka  Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 2
Projekt „Podpora technického vzdělávání na základních školách ve Strakonicích“ -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Mgr. Emanuel Pavelka  Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 3
Rekonstrukce ZŠ Dukelská ve Strakonicích -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 1
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová  Eva Rabová
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Josef Štrébl
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Proti:
Ing. Luděk Joza      

   Zdrželo se:
Mgr. Emanuel Pavelka      


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 3
Rekonstrukce ZŠ Dukelská ve Strakonicích -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Mgr. Emanuel Pavelka  Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 4
Zápis 4/2013 z jednání kontrolního výboru dne 17. 10. 2013 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Mgr. Emanuel Pavelka  Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys