HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 18.zasedání ZM Strakonice, konaného dne 11.12.2013Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0
Zahájení - Volba návrhové komise
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Emanuel Pavelka  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Josef Samec  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Zdrželo se:
Mgr. Ivana Parkosová MUDr. Michal Pelíšek  Václav Šrámek  

   Nehlasovalo:
Ing. Pavel Pavel      


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0
Zahájení - Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel
Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
 Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc    


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0
Zahájení - Schválení pořadu jednání
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1
Plnění usnesení ZM za I. pol. roku 2013 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 2
Osadní výbor Modlešovice ­ změna členů -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 3
Ověřené prioritní náměty z Fóra zdravého města 2013 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 4
OZV města Strakonice č. 5/2013 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění KO... -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 5
Rozpočtová opatření - 120,121,II, III
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 5
Rozpočtová opatření - 122
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta  Milan Jungvirt


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 9
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro r. 2014 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 10
Návrh ceny vodného a stočného, výše nájemného z vodohospod. infrastruk. na r. 2014 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Zdrželo se:
Mgr. Ivana Parkosová      


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 6, 7
Zápis z finančního výboru č.3,4/2013 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Nehlasovalo:
 Václav Šrámek      


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 8
Návrh rozpočtu na rok 2014 - počet vystoupení
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička      


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 8
Návrh rozpočtu na rok 2014 - protinavrh Návrh usnesení - p.Chvosta (MHD,Kap.výdaje,repr.fond )
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 16
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta  Milan Jungvirt

   Proti:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 8
Návrh rozpočtu na rok 2014
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 2
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Proti:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta    

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel  Milan Jungvirt    


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 11
Majetkové záležitosti - bod 1
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 11
Majetkové záležitosti - bod 2 Protinávrh p. Chvosta
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 9
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová MUDr. Michal Pelíšek
 Václav Šrámek Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková  

   Proti:
Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 11
Majetkové záležitosti - bod 3
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 11
Majetkové záležitosti - bod 4 souhlas
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 4
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Mgr. Emanuel Pavelka
MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová  Václav Šrámek Ing. Jiří Treybal
 Milada Vlasáková      

   Proti:
Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Mgr. Josef Samec Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Zdrželo se:
Ing. Pavel Pavel MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová  


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 11
Majetkové záležitosti - bod 5 - 8
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 11
Majetkové záležitosti - bod 9 Protinávrh p. Chvosta
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 3
Proti: 13
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta  Milan Jungvirt  

   Proti:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel MUDr. Michal Pelíšek  Václav Šrámek Ing. Jiří Treybal


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 11
Majetkové záležitosti - bod 9
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 2
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta    

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel  Milan Jungvirt  Václav Šrámek Ing. Jiří Treybal


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 11
Majetkové záležitosti - bod 10 - 27
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 11
Majetkové záležitosti - 18/3a bod 1, 2
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová  Václav Šrámek
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Nehlasovalo:
Mgr. Josef Samec      


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 11
Majetkové záležitosti - 18/3b bod 1 - 3
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 12
Návrh na pořízení změny ÚP Strakonice v k.ú.Střela (západní část Nového Dražejova) - Protinávrh p. Hrdlička
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 9
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Ludvík Němejc MUDr. Michal Pelíšek  Václav Šrámek Ing. Jiří Treybal
 Milada Vlasáková      

   Proti:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Mgr. Ivana Parkosová
Mgr. Emanuel Pavelka  Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
Ing. Pavel Pavel MUDr. Ibrahim Razak    


Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 12
Návrh na pořízení změny ÚP Strakonice v k.ú.Střela (západní část Nového Dražejova) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 6
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka  Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Josef Samec Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková    

   Zdrželo se:
Ing. Ludvík Němejc MUDr. Michal Pelíšek MUDr. Ibrahim Razak  Václav Šrámek


Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 13
Zadání změny ÚP Strakonice v k.ú. Strakonice (ulice Mírová) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 14
Plán prevence kriminality 2014-2018 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Zdrželo se:
 Milan Jungvirt      


Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 15
Projekt „Regenerace sídliště Stavbařů, Strakonice ­ V. etapa“ -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 12
Návrh na pořízení změny ÚP Strakonice v k.ú.Střela (západní část Nového Dražejova) - návrhová komise
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel
MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Mgr. Emanuel Pavelka Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 16
Různé - návrh p. Hrdlička zařazení bodu
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 4
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  Milan Jungvirt Mgr. Emanuel Pavelka
 Václav Šrámek  Milada Vlasáková    

   Proti:
Mgr. Miroslav Hlava Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Mgr. Josef Samec

   Zdrželo se:
Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová Ing. Jiří Treybal Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Nehlasovalo:
MUDr. Ibrahim Razak