HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 19.zasedání ZM Strakonice, konaného dne 12.03.2014Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0
Zahájení -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel
Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava  Eva Rabová    


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0
Zahájení - Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Zdrželo se:
 Václav Šrámek Ing. Jiří Treybal    


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0
Zahájení - p. Chvosta Způsob kontroly hospodaření města za r. 2014
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Mgr. Emanuel Pavelka
MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal
 Milada Vlasáková      

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 0
Zahájení - Program jednání
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1
Udělení čestného občanství in memoriam -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 2
TST a.s. ­ hospodaření za r. 2013 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 1
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel
Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Josef Štrébl
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Proti:
Mgr. Břetislav Hrdlička      


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 2
TST a.s. ­ hospodaření za r. 2013 - volba zástupce na VH
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka
MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava  Milan Jungvirt PhDr. Ivana Říhová  


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 3
Plnění usnesení ZM za II. pol. roku 2013 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel
Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Josef Štrébl
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička      


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 4
Rozpočtová opatření - RO 6
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
 Radek Chvosta  Milan Jungvirt    

   Nehlasovalo:
Mgr. Břetislav Hrdlička      


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 4
Rozpočtová opatření - RO 5,7-12
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel
Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Josef Štrébl
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Zdrželo se:
 Milan Jungvirt      


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 5
Stanovení odměn neuvolněným členům ZM (nař.vlády č.459/2013 ze dne 18.12.2013) - Protinávrh p. Chvosta
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 10
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta  Milan Jungvirt MUDr. Ibrahim Razak

   Proti:
Mgr. Miroslav Hlava Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel
Mgr. Emanuel Pavelka  Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Zdrželo se:
Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza MUDr. Michal Pelíšek  Václav Šrámek
 Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal    


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 5
Stanovení odměn neuvolněným členům ZM (nař.vlády č.459/2013 ze dne 18.12.2013) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 1
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Proti:
 Radek Chvosta      

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Milan Jungvirt MUDr. Ibrahim Razak  


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 6
Stanovení odměn členům výborů a komisí - nečlenům ZM za rok 2013 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel
Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Josef Štrébl
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Zdrželo se:
 Radek Chvosta      


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 7
Nabídka akcií společnosti Teplárna Strakonice a.s. -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 2
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Proti:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta    

   Zdrželo se:
 Milan Jungvirt      


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 8
Návrh zadání změny Regulačního plánu Za Stínadly ­ inženýrské sítě -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel
Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek Ing. Jiří Treybal
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
 Radek Chvosta  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 9A
Návrh na pořízení změny Územního plánu Strakonice: k.ú. Nové Strakonice ( letiště) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 2
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Proti:
 Radek Chvosta  Milan Jungvirt    

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička      


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 9B
Návrh na pořízení změny Územního plánu Strakonice: Úprava usnesení ZM, k.ú. Střela (Západní část Nového Dražejova) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka
MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Milan Jungvirt    


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 10
Majetkové záležitosti - bod č.3
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 1
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel
Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Josef Štrébl
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Proti:
Mgr. Břetislav Hrdlička      


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 10
Majetkové záležitosti - bod č.7
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel
Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Josef Štrébl
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Zdrželo se:
 Radek Chvosta      


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 10
Majetkové záležitosti - bod č.1,2,4,5
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 10
Majetkové záležitosti - bod č.12
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 2
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Proti:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta    

   Zdrželo se:
 Milan Jungvirt Mgr. Ivana Parkosová  Josef Štrébl  


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 10
Majetkové záležitosti - bod č.13
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 1
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Proti:
 Radek Chvosta      

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Milan Jungvirt  Josef Štrébl  


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 10
Majetkové záležitosti - bod č.8-11
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 10
Majetkové záležitosti - bod č.18 protinavrh
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 7
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová  Václav Šrámek Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková

   Proti:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Mgr. Emanuel Pavelka
 Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Zdrželo se:
Ing. Pavel Pavel MUDr. Michal Pelíšek MUDr. Ibrahim Razak  Josef Štrébl


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 10
Majetkové záležitosti - bod č.18 odložení
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová  Václav Šrámek  Josef Štrébl
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 10
Majetkové záležitosti - bod č.14-17
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová  Václav Šrámek  Josef Štrébl
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 10
Majetkové záležitosti - bod č.19-28
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová  Václav Šrámek Ing. Jiří Treybal
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Nehlasovalo:
 Josef Štrébl      


Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 10
Majetkové záležitosti - 19/7a bod č.1,2
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová  Václav Šrámek Ing. Jiří Treybal
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Nehlasovalo:
 Josef Štrébl      


Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 10
Majetkové záležitosti - 19/7b bod č.1
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová  Václav Šrámek  Josef Štrébl
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 10
Majetkové záležitosti - 19/7b bod č.2
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 2
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka
MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak  Josef Štrébl
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Proti:
Mgr. Ivana Parkosová  Václav Šrámek    

   Zdrželo se:
 Radek Chvosta PhDr. Ivana Říhová    


Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 10
Majetkové záležitosti - 19/7b bod č.3
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová  Václav Šrámek  Josef Štrébl
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 11
Projekt „Rekonstrukce místní komunikace Krále Jiřího z Poděbrad, Strakonice“ -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová  Václav Šrámek
 Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Zdrželo se:
 Radek Chvosta  Milan Jungvirt    

   Nehlasovalo:
Mgr. Břetislav Hrdlička      


Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 12
Projekt „Modernizace místní komunikace Na Ohradě ve Strakonicích“ -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 2
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová  Václav Šrámek
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Proti:
 Radek Chvosta  Josef Štrébl    

   Zdrželo se:
 Milan Jungvirt      

   Nehlasovalo:
Mgr. Břetislav Hrdlička      


Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 13
Projekt „Zvýšení bezpečnosti křižovatky Ellerova ­ Na Ohradě, Strakonice“ - protinávrh p. Hrdlička
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 2
Proti: 12
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Milan Jungvirt    

   Proti:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Mgr. Emanuel Pavelka  Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová
 Václav Šrámek Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Zdrželo se:
 Radek Chvosta Ing. Pavel Pavel MUDr. Michal Pelíšek MUDr. Ibrahim Razak
 Josef Štrébl      


Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 13
Projekt „Zvýšení bezpečnosti křižovatky Ellerova ­ Na Ohradě, Strakonice“ -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 2
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová  Václav Šrámek
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Proti:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta    

   Zdrželo se:
 Milan Jungvirt  Josef Štrébl    


Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 14
Zápis ze zasedání Kontrolního výboru 27.2.2014 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel
Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak
PhDr. Ivana Říhová  Václav Šrámek  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička      


Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 16
Přezkum kontroly hospodaření města za r. 2014 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 1
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Mgr. Ivana Parkosová MUDr. Michal Pelíšek MUDr. Ibrahim Razak  Václav Šrámek
 Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková  

   Proti:
 Eva Rabová      

   Zdrželo se:
Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc Ing. Pavel Pavel
Mgr. Emanuel Pavelka PhDr. Ivana Říhová Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 15
Manželé Procházkovi versus město Strakonice - prodloužení jednání
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 1
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová
 Václav Šrámek  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Proti:
MUDr. Ibrahim Razak      

   Zdrželo se:
Mgr. Emanuel Pavelka      


Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 15
Manželé Procházkovi versus město Strakonice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 1
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová  Václav Šrámek  Josef Štrébl
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Proti:
Mgr. Břetislav Hrdlička      

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt    

   Nehlasovalo:
MUDr. Ibrahim Razak