HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 20.zasedání ZM Strakonice, konaného dne 11.06.2014Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0
Zahájení - Volba návrhové komise
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Zdrželo se:
 Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová  


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0
Zahájení - Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel
Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Zdrželo se:
 Eva Rabová  Josef Štrébl    


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0
Zahájení - Schválení pořadu jednání
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel
Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1
Prezentace obchodních společností s majetkovou účastí města (ROS a.s., Odpady Písek s.r.o., ST TV s.r.o., DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice a.s.) - Návrh - p.Chvosta
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 13
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta  Milan Jungvirt  Milada Vlasáková

   Proti:
Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc Ing. Pavel Pavel
Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek Ing. Jiří Treybal
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
Mgr. Ivana Parkosová  Josef Štrébl    


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1
Prezentace obchodních společností s majetkovou účastí města (ROS a.s., Odpady Písek s.r.o., ST TV s.r.o., DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice a.s.) - na vědomí
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 2
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek Ing. Jiří Treybal Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Proti:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Milan Jungvirt    

   Zdrželo se:
 Milada Vlasáková      

   Nehlasovalo:
 Josef Štrébl      


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 2
MAS LAG Strakonicko, o.s. ­ prodloužení termínu splátky -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Milan Jungvirt    


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 3
Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období r. 2014 ­ r. 2018 - zrušeno
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 6
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Ing. Ludvík Němejc Ing. Pavel Pavel
Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal
 Milada Vlasáková      

   Nehlasovalo:
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Mgr. Ivana Parkosová
 Václav Šrámek Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 3
Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období r. 2014 ­ r. 2018 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel
Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Josef Štrébl
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 4
Projekt "Strakonice - intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace" - návrh ceny stočného a výše nájemného z vodohospodářského majetku města -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 3
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová  Josef Štrébl
Ing. Jiří Treybal Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Václav Šrámek  Milada Vlasáková  

   Zdrželo se:
 Radek Chvosta  Milan Jungvirt    

   Nehlasovalo:
Mgr. Josef Samec      


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 5
Závěrečný účet města Strakonice za rok 2013 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 1
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Proti:
 Radek Chvosta      

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Milan Jungvirt  Václav Šrámek  


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 6
Účetní závěrka města Strakonice za rok 2013 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Josef Štrébl
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Zdrželo se:
 Václav Šrámek      


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 7
Rozpočtová opatření - RO 46 , 47
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 7
Rozpočtová opatření - RO 48
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 1
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec Ing. Jiří Treybal
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
MUDr. Ibrahim Razak      

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta  Milan Jungvirt  Václav Šrámek
 Josef Štrébl      


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 7
Rozpočtová opatření - RO 49
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 1
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Proti:
 Josef Štrébl      

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta  Milan Jungvirt  Václav Šrámek


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 7
Rozpočtová opatření - RO 50
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel
Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Josef Štrébl
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Zdrželo se:
 Radek Chvosta      


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 7
Rozpočtová opatření - RO 51
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta  Milan Jungvirt  Josef Štrébl


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 7
Rozpočtová opatření - RO 52
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 2
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka
MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Milan Jungvirt    


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 7
Rozpočtová opatření - RO 53
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 1
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka
MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
Mgr. Břetislav Hrdlička      

   Zdrželo se:
 Milan Jungvirt      


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 7
Rozpočtová opatření - RO 54
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 7
Rozpočtová opatření - RO 55
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 7
Rozpočtová opatření - RO 56
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel
Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek Ing. Jiří Treybal
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Zdrželo se:
 Radek Chvosta  Josef Štrébl    


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 7
Rozpočtová opatření - RO 57
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel
Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Václav Šrámek  Josef Štrébl  


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 7
Rozpočtová opatření - RO 46-57
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka
MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta  Josef Štrébl  


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 8
TS - odpis nevymožitelné pohledávky -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 9
Majetkové záležitosti - b1 - 10
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 9
Majetkové záležitosti - 11
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 1
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza
Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka
MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Proti:
 Josef Štrébl      

   Zdrželo se:
 Radek Chvosta  Milan Jungvirt MUDr. Ibrahim Razak  Václav Šrámek


Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 9
Majetkové záležitosti - 27b protinávrh Mgr.Hlava zrušeno
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 3
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Ludvík Němejc MUDr. Michal Pelíšek MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová
 Václav Šrámek  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  

   Proti:
Ing. Luděk Joza Mgr. Emanuel Pavelka  Eva Rabová  

   Zdrželo se:
Mgr. Jaroslava Cháberová Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Josef Samec
Ing. Jiří Treybal Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 9
Majetkové záležitosti - 12 - 26
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 9
Majetkové záležitosti - 27a
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 9
Majetkové záležitosti - 28 - 37
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 9a
Majetkové záležitosti (na stůl) - 1 - 3
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 10
Návrh na vydání změny č. 1 ÚP Strakonice v k.ú. Hajská -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 11a
IPRM a) Doplnění indikativního seznamu projektů -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 11b
IPRM b) Projekt "Revitalizace veřejných prostranství v ulici Mlýnská, Strakonice" -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 5
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec Ing. Jiří Treybal
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta  Milan Jungvirt MUDr. Ibrahim Razak
 Josef Štrébl      

   Zdrželo se:
 Václav Šrámek      


Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 11c
IPRM c) Schválení podstatných změn IPRM a dodatku č. 1 s MMR -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel
Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Josef Štrébl
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička      


Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 12
Projekt "Nejlepší škola ZŠ Dukelská - vybavení a modernizace pro zkvalitnění výuky" - společně 20/14, 20/15, 20/16, 20/17
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Josef Štrébl
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Nehlasovalo:
Mgr. Emanuel Pavelka      


Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 16
Přehled plnění strategického plánu rozvoje města -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 17
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 17
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města - prodloužení
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 18
a) Zápis č.1/2014 ze zasedání finančního výboru dne 15.4.2014, b) Zápis č.2/2014 ze zasedání finančního výboru dne 27.5.2014 - a+b
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 2
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka
MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička      

   Nehlasovalo:
Mgr. Miroslav Hlava PhDr. Ivana Říhová    


Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 19
Zápis č.2/2014 ze zasedání kontrolního výboru dne 5.6.2014 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak PhDr. Ivana Říhová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
Ing. Jiří Treybal Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Nehlasovalo:
 Milada Vlasáková