HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 21.zasedání ZM Strakonice, konaného dne 03.09.2014Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0
Zahájení - Volba návrhového výboru
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel
Mgr. Emanuel Pavelka  Eva Rabová Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Zdrželo se:
MUDr. Michal Pelíšek MUDr. Ibrahim Razak Ing. Jiří Treybal  


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0
Zahájení - Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza
Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka
MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava  Milada Vlasáková    


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0
Zahájení - Program
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel
Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak
Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1
Prezentace obchodních společností s majetkovou účastí města (Technické služby s.r.o.) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
Ing. Luděk Joza Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka
MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
Ing. Ludvík Němejc      


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 2
Majetkové záležitosti - bod 1-5,(6),7-13
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel
Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak
Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 2
Majetkové záležitosti - bod 14
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 1
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza
Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka
MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Proti:
Mgr. Břetislav Hrdlička      

   Zdrželo se:
 Josef Štrébl      

   Nehlasovalo:
 Radek Chvosta      


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 2
Majetkové záležitosti - bod 15-25
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Josef Štrébl
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 3
Návrh na vydání změny č. 2 ÚP Strakonice ­ ulice Mírová -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Josef Štrébl
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 4
Návrh na pořízení změny ÚP Strak. v k.ú. Střela (lok. v západ. části Nového Dražejova) - Protinávrh p. Chvosta
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 10
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta MUDr. Ibrahim Razak
 Václav Šrámek  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková

   Proti:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka  Eva Rabová
Mgr. Josef Samec Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Zdrželo se:
MUDr. Michal Pelíšek      


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 4
Návrh na pořízení změny ÚP Strak. v k.ú. Střela (lok. v západ. části Nového Dražejova) - základní návrh
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 4
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová Mgr. Josef Samec Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Proti:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta  Josef Štrébl

   Zdrželo se:
MUDr. Ibrahim Razak  Václav Šrámek Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 5
Rozpočtová opatření - RO č. 88
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc
Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek
 Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta  Josef Štrébl


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 5
Rozpočtová opatření - RO č.89
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Josef Štrébl
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 5
Rozpočtová opatření - RO č.93
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza
Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka
MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel  Radek Chvosta    


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 5
Rozpočtová opatření - RO č.94-98
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Josef Štrébl
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 5
Rozpočtová opatření - RO č.99
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza
Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka
MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta  Josef Štrébl  


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 5
Rozpočtová opatření - RO bod II
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová Ing. Luděk Joza
Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka
MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová MUDr. Ibrahim Razak Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta    


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 6
Integrovaný plán rozvoje města Strakonice - doplnění indikativního seznamu projektů -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak Mgr. Josef Samec  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
 Václav Šrámek      

   Nehlasovalo:
 Milada Vlasáková      


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 7
Projekt "Revitalizace veřejného prostranství - parkoviště Podskalská, Strakonice" - schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jaroslava Cháberová
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová
Ing. Pavel Pavel Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek  Eva Rabová
MUDr. Ibrahim Razak Mgr. Josef Samec  Václav Šrámek  Josef Štrébl
Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 8
Fórum zdravého města 2014 - ověřené prioritní náměty -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jaroslava Cháberová  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza Ing. Ludvík Němejc Mgr. Ivana Parkosová Ing. Pavel Pavel
Mgr. Emanuel Pavelka MUDr. Michal Pelíšek MUDr. Ibrahim Razak Mgr. Josef Samec
 Václav Šrámek  Josef Štrébl Ing. Jiří Treybal  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička      

   Nehlasovalo:
 Eva Rabová