HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 2. zasedání ZM Strakonice, konaného dne 17.12.2014Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0
Zahájení - volba člena do pracovního předsednictva
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 3
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
 Radek Chvosta Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Nehlasovalo:
Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza PhDr. Ivana Říhová  


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0
Zahájení - Volba návrhové komise
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 4
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  František Christelbauer
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna    

   Nehlasovalo:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0
Zahájení - Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 1
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 0
Zahájení - zařazení bodu - kruh. křižovatka Ellerova
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 12
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Proti:
 Helena Brejchová RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
 Josef Štrébl      

   Nehlasovalo:
Ing. Pavel Pavel      


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 0
Zahájení - personální změny
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 13
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Proti:
 Helena Brejchová RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 0
Zahájení - nový bod 22 zmatečné
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 4
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 3
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová RNDr. Ladislav Havel  František Christelbauer
 Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Proti:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna

   Zdrželo se:
 Josef Eigner      

   Nehlasovalo:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 0
Zahájení - nový bod 22 - Pověření členů zastupitelstva Mgr.Ing. P. Vondryse a Ing. P. Pavla ke svolání VH Teplárny Strakonice a.s.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 3
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Proti:
Mgr. Miroslav Hlava PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  

   Zdrželo se:
 Josef Eigner Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 0
Zahájení - schválení programu ZM
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 4
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Proti:
 Josef Eigner Ing. Luděk Joza PhDr. Ivana Říhová Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Zdrželo se:
Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna    


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 1
OZV č. 2/2014, kterou se mění vyhláška města č.9/2012 o místních poplatcích -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 8
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Helena Brejchová RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Zdrželo se:
Mgr. Jan Svoboda      


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 2
OZV č. 3/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - protinávrh Mgr.Ing.Vondrys
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 12
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl    


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 2
OZV č. 3/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 5
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Proti:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna      

   Zdrželo se:
Ing. Pavel Pavel Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 3
STARZ - řešení dluhu SK Strakonice 1908 o.s., Strakonice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 4
STARZ - Odpis nedobytných pohledávek -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Nehlasovalo:
PhDr. Ivana Říhová      


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 5
TS - návrh ceny vodného a stočného, výše nájemného z vodohosp. infrastruk. na rok 2015 - protinávrh Eigner
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 12
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Proti:
 Helena Brejchová RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava      


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 5
TS - návrh ceny vodného a stočného, výše nájemného z vodohosp. infrastruk. na rok 2015
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 4
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Helena Brejchová RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad Ing. Luděk Joza PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna

   Zdrželo se:
 Josef Eigner Ing. Pavel Pavel Mgr. Jan Svoboda Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 6
Zastupování u subjektů s majetkovou účastí města -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 1
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Proti:
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna      


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 7
Společenská smlouva společnosti Odpady Písek s.r.o. -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 8
Zřízení výborů ZM na volební období 2014 - 2018 - zmatečné
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 2
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 19
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner  Milada Vlasáková    

   Nehlasovalo:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 8
Zřízení výborů ZM na volební období 2014 - 2018 - zmatečné
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 0
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 21
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Nehlasovalo:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 8
Zřízení výborů ZM na volební období 2014 - 2018 - zmatečné
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 0
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 21
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Nehlasovalo:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 8
Zřízení výborů ZM na volební období 2014 - 2018 - veřejné hlasovani
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 4
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Proti:
Mgr. Miroslav Hlava Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza PhDr. Ivana Říhová    


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 8
Zřízení výborů ZM na volební období 2014 - 2018 - odvolání členů
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Mgr. Radek Sosna    


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 8
Zřízení výborů ZM na volební období 2014 - 2018 - kontrolní výbor - Ing.Pavel
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 13
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Proti:
 Helena Brejchová RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 8
Zřízení výborů ZM na volební období 2014 - 2018 - kontrolní výbor - Papírníková
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 2
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Proti:
 Josef Eigner Mgr. Radek Sosna    

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Jan Svoboda Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 8
Zřízení výborů ZM na volební období 2014 - 2018 - kontrolní výbor - Zoch
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 8
Zřízení výborů ZM na volební období 2014 - 2018 - předseda finančního výboru - Ing.Moučka
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 4
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Miroslav Hlava Ing. Josef Moučka PhDr. Ivana Říhová

   Nehlasovalo:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 8
Zřízení výborů ZM na volební období 2014 - 2018 - členové fin. výboru - RNDr.Havel
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
 Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 8
Zřízení výborů ZM na volební období 2014 - 2018 - členové fin. výboru - Mgr. Ing.Vondrys
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 13
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Proti:
 Helena Brejchová RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 8
Zřízení výborů ZM na volební období 2014 - 2018 - členové fin. výboru - Ing.Vlasáková
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 8
Zřízení výborů ZM na volební období 2014 - 2018 - členové fin. výboru - Ing. Ducho
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 8
Zřízení výborů ZM na volební období 2014 - 2018 - členové fin. výboru - Ing. Volf
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad      


Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 9
Peněžní fond města Strakonice na úpravu zevnějšku - pro zastupitele města, pro matrikářky -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza      


Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 10
Určení zastupitele pro spolupráci při pořizování územně plánovací dokumentace města - protinávrh Mgr.Ing.Vondrys
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 12
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza
Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Proti:
 Helena Brejchová RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
PhDr. Ivana Říhová      


Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 10
Určení zastupitele pro spolupráci při pořizování územně plánovací dokumentace města -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 6
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Helena Brejchová RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Milada Vlasáková  


Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 11
Majetkové záležitosti - bod 2 - 6
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 11
Majetkové záležitosti - bod 7 protinávrh PhDr. Říhová
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 13
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Proti:
 Helena Brejchová RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 11
Majetkové záležitosti - bod 7
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 5
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Helena Brejchová RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad Ing. Luděk Joza PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava Ing. Pavel Pavel  


Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 11
Majetkové záležitosti - bod 8
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad      


Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 11
Majetkové záležitosti - bod 9
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 5
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Proti:
 Josef Eigner Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Radek Sosna    

   Nehlasovalo:
Mgr. Jan Svoboda      


Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 11
Majetkové záležitosti - bod 10 - 13
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 12
Rozpočtová opatření - 2/9
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: 12
Rozpočtová opatření - 2/9 bod3
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 43
Číslo bodu: 12
Rozpočtová opatření - 2/9a+b
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 44
Číslo bodu: 13
Návrh rozpočtu města Strakonice na rok 2015 - protinávrh Mgr.Ing.Vondrys
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 11
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Proti:
 Helena Brejchová RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
 Josef Štrébl  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
Mgr. Jan Svoboda      


Číslo hlasování: 45
Číslo bodu: 13
Návrh rozpočtu města Strakonice na rok 2015 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 2
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Proti:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava    

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 46
Číslo bodu: 14
Pokračování splácení úvěru na nákup hmotného majetku - Pivovaru Strakonice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 47
Číslo bodu: 15
Změna tarifních podmínek MHD Strakonice - protinávrh Mgr.Ing.Vondrys
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 11
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
 Helena Brejchová RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl


Číslo hlasování: 48
Číslo bodu: 15
Změna tarifních podmínek MHD Strakonice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 1
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Helena Brejchová RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Proti:
Mgr. Radek Sosna      

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová      

   Nehlasovalo:
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 49
Číslo bodu: 16
Návrh odkupu akcií společnosti ROS a.s. -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Nehlasovalo:
Mgr. Miroslav Hlava      


Číslo hlasování: 50
Číslo bodu: 18
Projekt "Rekonstrukce místní komunikace Krále Jiřího z Poděbrad, Strakonice" -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 51
Číslo bodu: 19
Rozpočtový výhled města Strakonice pro období r. 2016 - 2021 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 52
Číslo bodu: 20
Projekt "Regenerace sídliště Stavbařů, Strakonice - VI. etapa" schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 53
Číslo bodu: 21
Stanovení odměn členům výborů a komisí za rok 2014 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 1
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
 Radek Chvosta      


Číslo hlasování: 54
Číslo bodu: 22
Pověření členů ZM Mgr.Ing.P.Vondryse a Ing.Pavla se svoláním VH spol. Teplárna Strakonice a.s. -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 3
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Proti:
Mgr. Miroslav Hlava PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  

   Zdrželo se:
 Josef Eigner Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 55
Číslo bodu: 22
Pověření členů ZM Mgr.Ing.P.Vondryse a Ing.Pavla se svoláním VH spol. Teplárna Strakonice a.s. - prodlužení ZM
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch