HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 3.zasedání ZM Strakonice, konaného dne 18.02.2015Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0
Zahájení -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 1
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Proti:
Ing. Luděk Joza      

   Zdrželo se:
Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0
Zahájení -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Nehlasovalo:
RNDr. Ladislav Havel      


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0
Zahájení -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička
 Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad  František Christelbauer Ing. Luděk Joza Mgr. Radek Sosna


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 0
Zahájení - Stažení bodu - Majetkové záležitosti - b.17
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 0
Zahájení - Stažení bodu - Majetkové záležitosti - b.9
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 0
Zahájení - Doplnění programu - zápisy z jednání o spol., kde město vlastní 100%
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 0
Zahájení - Program jednání
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 1
Plnění usnesení Zastupitelstva města Strakonice za I. pol. r.2014 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 2
Přísedící u Okresního soudu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Jan Svoboda    


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 2
Přísedící u Okresního soudu - pí. Rabová
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 3
Majetkové záležitosti - bod 2 - protinávrh
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer    


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 3
Majetkové záležitosti - bod 1
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3
Majetkové záležitosti - bod 3
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 3
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Radek Sosna  Milada Vlasáková  

   Zdrželo se:
Ing. Pavel Pavel Mgr. Jan Svoboda Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 3
Majetkové záležitosti - bod 4
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3
Majetkové záležitosti - bod 5
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3
Majetkové záležitosti - bod 6 - protinávrh p. Vondrys
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 8
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Proti:
 Helena Brejchová RNDr. Ladislav Havel  František Christelbauer  Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Zoch

   Zdrželo se:
 Josef Eigner Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.    


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3
Majetkové záležitosti - bod 6
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 5
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  František Christelbauer
 Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3
Majetkové záležitosti - bod 7 - protinávrh stažení bodu
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 3
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 12
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Proti:
Ing. Rudolf Oberfalcer  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Nehlasovalo:
 Helena Brejchová RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Pavel Pavel Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 3
Majetkové záležitosti - bod 7 - protinávrh stažení bodu
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 11
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Proti:
 Helena Brejchová RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
 Josef Štrébl  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 3
Majetkové záležitosti - bod 7 - původ
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 6
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Helena Brejchová RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
 Josef Štrébl  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna  Milada Vlasáková    

   Zdrželo se:
Mgr. Jan Svoboda      

   Nehlasovalo:
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 3
Majetkové záležitosti - bod 8
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Ing. Rudolf Oberfalcer      


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 3
Majetkové záležitosti - bod 10 - protinávrh
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 11
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
 Helena Brejchová Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel  Radek Chvosta    


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 3
Majetkové záležitosti - bod 10
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 4
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Helena Brejchová RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Zdrželo se:
 Josef Eigner Ing. Luděk Joza    


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 3
Majetkové záležitosti - bod 11 - cena znalcem
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 10
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
 Helena Brejchová Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
 Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Radek Chvosta  


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 3
Majetkové záležitosti - bod 11
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 5
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
Mgr. Jan Svoboda      


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 3
Majetkové záležitosti - bod 13
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Nehlasovalo:
Ing. Rudolf Oberfalcer      


Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 3
Majetkové záležitosti - bod 14 - protinávrh
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 13
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
 Josef Eigner  Pavel Zach DiS.    


Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 3
Majetkové záležitosti - bod 14
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 1
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Josef Zoch    

   Proti:
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna  Pavel Zach DiS.


Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 3
Majetkové záležitosti - bod 15
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 2
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner  František Christelbauer
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Proti:
RNDr. Ladislav Havel  Radek Chvosta    

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička      

   Nehlasovalo:
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 3
Majetkové záležitosti - bod 15
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 3
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner  František Christelbauer
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Proti:
RNDr. Ladislav Havel  Radek Chvosta Mgr. Jan Svoboda  

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička      


Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 3
Majetkové záležitosti - bod 16,18-21
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 3
Majetkové záležitosti - bod 22
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 1
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
Ing. Pavel Pavel      

   Zdrželo se:
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 3
Majetkové záležitosti - bod 23
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 2
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
 Josef Eigner  Radek Chvosta    

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová RNDr. Ladislav Havel Ing. Luděk Joza
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 3
Majetkové záležitosti - bod 23 varianta b
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 2
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 2
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Radek Chvosta Ing. Josef Moučka
Mgr. Jan Svoboda  Milada Vlasáková    

   Proti:
 Josef Štrébl  Pavel Zach DiS.    

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová Mgr. Břetislav Hrdlička Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Josef Zoch      

   Nehlasovalo:
 František Christelbauer Ing. Pavel Pavel    


Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 3
Majetkové záležitosti - bod 23 - návrh návrhové komise
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Nehlasovalo:
Mgr. Radek Sosna      


Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 3
Majetkové záležitosti - bod 24
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Nehlasovalo:
Mgr. Radek Sosna      


Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 3
Majetkové záležitosti - na stůl - bod 1
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 4
Rozpočtová opatření - RO přesun 6M na SDP
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 13
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Proti:
 Helena Brejchová RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
 Josef Eigner      


Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 4
Rozpočtová opatření - RO č.2
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 4
Rozpočtová opatření - RO č.3
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 4
Rozpočtová opatření - RO č.4
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: 4
Rozpočtová opatření - RO
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 43
Číslo bodu: 5a
Zápis č.1/2015 ze zasedání Kontrolního výboru ze dne 13.1.2015 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 44
Číslo bodu: 5b
Zápis č.2/2015 ze zasedání Kontrolního výboru ze dne 10.2.2015 - zápis na vědomí
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 1
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Proti:
Ing. Pavel Pavel      

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 45
Číslo bodu: 5b
Zápis č.2/2015 ze zasedání Kontrolního výboru ze dne 10.2.2015 - RM projedná bod 1
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 46
Číslo bodu: 6a
Zápis č.1/2015 ze zasedání Finančního výboru ze dne 27.1.2015 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 47
Číslo bodu: 6b
Zápis č.2/2015 ze zasedání Finančního výboru ze dne 6.2.2015 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 48
Číslo bodu: 9
Různé - Zápisy z jednání odchodní spol., kde město vlastní 100% ZM
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
 Radek Chvosta Ing. Josef Moučka    

   Nehlasovalo:
Mgr. Radek Sosna