HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 4. zasedání ZM Strakonice, konaného dne 16.03.2015Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0
Zahájení - Volba návrhové komise
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0
Zahájení - Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0
Zahájení - volby volební komise
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
Mgr. Radek Sosna      


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 0
Zahájení - Schválení pořadu jednání protinavrh
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 10
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Proti:
 Helena Brejchová Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
 Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel    


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 0
Zahájení - Schválení pořadu jednání
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza      


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1
Teplárna Strakonice a.s. - bod 1 - zmatečné
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 3
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava  František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Nehlasovalo:
Mgr. Břetislav Hrdlička Ing. Luděk Joza PhDr. Ivana Říhová  


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 1
Teplárna Strakonice a.s. - bod 1 - informace o uskutečnění valné hromady
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 5
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Proti:
Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad      


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 1
Teplárna Strakonice a.s. - bod 2 - návrh na odvolání členů představenstva a dozorčí rady
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 5
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Proti:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna      

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 1
Teplárna Strakonice a.s. - bod 3 - návrh členů orgánů společnosti - protinávrh Mgr.Ing.Vondrys
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 12
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Proti:
 Helena Brejchová RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 1
Teplárna Strakonice a.s. - bod 3 - návrh členů orgánů společnosti
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 5
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Helena Brejchová Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer PhDr. Ivana Říhová Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 1
Teplárna Strakonice a.s. - bod 4 - delegace k zastupování na valné hromadě
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 1
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Proti:
Ing. Pavel Pavel      

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 2
Majetkové záležitosti -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3
Zápis ze zasedání ZM 17.12.2014 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 1
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 3
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Proti:
Mgr. Radek Sosna      

   Zdrželo se:
Ing. Pavel Pavel Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Nehlasovalo:
Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza PhDr. Ivana Říhová  


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 4
Různé -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 1
Proti: 13
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 6
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
PhDr. Ivana Říhová      

   Proti:
 Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Nehlasovalo:
Mgr. Tomáš Bernad RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza
Ing. Pavel Pavel Mgr. Ing. Pavel Vondrys