HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 5.zasedání ZM Strakonice, konaného dne 13.05.2015Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0
Zahájení - členové komisí
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0
Zahájení - návrh bodu jednání Mgr.Ing.Vondrys
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 10
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  František Christelbauer  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička      


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0
Zahájení - program jednání
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1
Přísedící u Okresního soudu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 2
Udělení čestného občanství in memoriam - p. Hrubý
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 3
Zápis 3/2015 z jednání Kontrolního výboru dne 24.3.2015 - na vědomí
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 4
STARZ - odpis nedobytných pohledávek -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 5
Stanovení odměn neuvolněným členům ZM -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 1
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
 Radek Chvosta      

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Nehlasovalo:
Ing. Pavel Pavel      


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 6
Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice - Protinávrh p. Chvosta
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 7
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza PhDr. Ivana Říhová
 Milada Vlasáková      

   Proti:
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 6
Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 7
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Proti:
 Helena Brejchová RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Radek Chvosta Mgr. Radek Sosna


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 6
Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice - stažení bodu jednání
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 1
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 2
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Josef Moučka PhDr. Ivana Říhová  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Proti:
Ing. Rudolf Oberfalcer      

   Zdrželo se:
 Milan Jungvirt Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Nehlasovalo:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel    


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 7
Poskytnutí dotace z rozpočtu města - o.s. PREVENT
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 8
Majetkové záležitosti - bod 1,2
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 8
Majetkové záležitosti - bod 3 - protinávrh
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 1
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Josef Zoch    

   Proti:
 Pavel Zach DiS.      

   Zdrželo se:
 Helena Brejchová RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Radek Chvosta      


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 8
Majetkové záležitosti - bod 4
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza      


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 8
Majetkové záležitosti - bod 5 protinávrh p. Chvosta
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer PhDr. Ivana Říhová
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 8
Majetkové záležitosti - bod 6
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
Ing. Rudolf Oberfalcer      


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 8
Majetkové záležitosti - bod 7b
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 1
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Proti:
Ing. Rudolf Oberfalcer      

   Zdrželo se:
 Helena Brejchová      


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 8
Majetkové záležitosti - bod 8 - protinávrh
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 3
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Proti:
 Helena Brejchová  Radek Chvosta  Milada Vlasáková  

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 8
Majetkové záležitosti - bod 8
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 4
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Helena Brejchová RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
 Josef Eigner Ing. Luděk Joza PhDr. Ivana Říhová Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Miroslav Hlava Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 8
Majetkové záležitosti - bod 9
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel  Radek Chvosta    


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 8
Majetkové záležitosti - bod 10 = ukončen
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 3
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer PhDr. Ivana Říhová  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Proti:
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Radek Sosna    

   Nehlasovalo:
Ing. Pavel Pavel      


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 8
Majetkové záležitosti - bod 10 protinávrh
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 12
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
 Helena Brejchová RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
 Josef Eigner PhDr. Ivana Říhová    


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 8
Majetkové záležitosti - bod 10 protinávrh (předkupní právo)
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 9
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Radek Chvosta
 Josef Štrébl  Josef Zoch    

   Proti:
 Helena Brejchová Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.      

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 8
Majetkové záležitosti - bod 10
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 6
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Helena Brejchová RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Zdrželo se:
 Josef Eigner PhDr. Ivana Říhová    


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 8
Majetkové záležitosti - bod 11
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
 Helena Brejchová      


Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 8
Majetkové záležitosti - bod 12
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
 Radek Chvosta      


Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 8
Majetkové záležitosti - bod 13 protinávrh p. Vondrys
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 1
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Proti:
Ing. Rudolf Oberfalcer      

   Zdrželo se:
 Milada Vlasáková      


Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 8
Majetkové záležitosti - bod 14,15
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 8
Majetkové záležitosti - bod 16 z
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 2
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 18
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Helena Brejchová  Josef Eigner    

   Nehlasovalo:
Mgr. Tomáš Bernad RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 8
Majetkové záležitosti - bod 16 protinávrh pí. Říhová
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 11
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Proti:
 Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 8
Majetkové záležitosti - bod 16
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 3
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Proti:
Ing. Luděk Joza Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava  Radek Chvosta
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová    


Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 8
Majetkové záležitosti - bod 17-19
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 8
Majetkové záležitosti - bod 20 - protinávrh Mgr.Ing.Vondrys
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 4
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel  Radek Chvosta Ing. Josef Moučka  Josef Štrébl
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 8
Majetkové záležitosti - bod 20
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 7
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Proti:
 Helena Brejchová  Josef Eigner Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava  Radek Chvosta


Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 8
Majetkové záležitosti - bod 21-37
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 8
Majetkové záležitosti - bod 38 - odložit,protinávrh Mgr.Ing.Vondrys
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 10
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Proti:
 Helena Brejchová Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad      

   Nehlasovalo:
Mgr. Miroslav Hlava      


Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 8
Majetkové záležitosti - bod 38
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 6
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 1
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Helena Brejchová Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Proti:
 Josef Eigner Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad RNDr. Ladislav Havel  Radek Chvosta  

   Nehlasovalo:
Mgr. Miroslav Hlava      


Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 8
Majetkové záležitosti - prodloužení jednání
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 8
Majetkové záležitosti - bod 38 dohadovací řízení
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 3
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
Ing. Luděk Joza PhDr. Ivana Říhová Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava  Radek Chvosta Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna      


Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 8
Majetkové záležitosti - bod 39
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: 8
Majetkové záležitosti - bod 40
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 43
Číslo bodu: 9
Zřízení osadního výboru v části obce Strakonice ­ Starý Dražejov - prodloužení jednání bez omezení
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 13
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová Mgr. Břetislav Hrdlička Ing. Josef Moučka
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Nehlasovalo:
 Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava  František Christelbauer
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 44
Číslo bodu: 9
Zřízení osadního výboru v části obce Strakonice ­ Starý Dražejov - prodloužení jednání bez omezení ()načisto)
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 45
Číslo bodu: 9
Zřízení osadního výboru v části obce Strakonice ­ Starý Dražejov -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 46
Číslo bodu: 10
Volba člena Rady města Strakonice - volba člena RM
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 3
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
 Josef Štrébl  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Proti:
 Radek Chvosta PhDr. Ivana Říhová Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza Mgr. Radek Sosna

   Nehlasovalo:
 Milada Vlasáková      


Číslo hlasování: 47
Číslo bodu: 11
Rozpočtová opatření - RO 29
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 48
Číslo bodu: 11
Rozpočtová opatření - RO 30 protinávrh Mgr.Ing.Vondrys
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 10
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Proti:
 Helena Brejchová Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner    


Číslo hlasování: 49
Číslo bodu: 11
Rozpočtová opatření - RO 30
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 1
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
PhDr. Ivana Říhová      

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 50
Číslo bodu: 11
Rozpočtová opatření - RO 31-35
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 51
Číslo bodu: 12
Zápis č.3 ze zasedání Finančního výboru dne 2.4.2015 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 52
Číslo bodu: 13
Dotace pro TJ/SK na nájemné -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 53
Číslo bodu: 14
Jmenování politika Zdravého města Strakonice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Josef Moučka Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Nehlasovalo:
 Milada Vlasáková