HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 6.zasedání ZM Strakonice, konaného dne 17.06.2015Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0
Zahájení - Volba návrhové komise
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0
Zahájení - volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0
Zahájení - volby volební komise
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 0
Zahájení - Schválení pořadu jednání - přidání bodů
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 0
Zahájení - Schválení pořadu jednání - nové body zastupitelů - bod 1/
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 12
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
 Radek Chvosta      


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 0
Zahájení - Schválení pořadu jednání - nové body zastupitelů - bod 2/
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 10
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
 Helena Brejchová Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Radek Chvosta
Ing. Rudolf Oberfalcer      


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 0
Zahájení - Schválení pořadu jednání - nové body zastupitelů - bod 3/
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 12
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
 Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Radek Chvosta PhDr. Ivana Říhová


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 0
Zahájení - Schválení pořadu jednání - nové body zastupitelů - bod 4/
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 9
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Proti:
 Helena Brejchová Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel  Radek Chvosta Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 0
Zahájení - Schválení pořadu jednání - nové body zastupitelů - bod 5/
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 12
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Proti:
 Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava  Radek Chvosta
PhDr. Ivana Říhová      


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 0
Zahájení - Schválení pořadu jednání - nové body zastupitelů - bod 6/
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 12
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel  Radek Chvosta    


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 0
Zahájení - Schválení pořadu jednání
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 1
Plnění usnesení Zastupitelstva města Strakonice za II. pol. r.2014 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 2
Poskytnutí dotací z rozpočtu města pro TJ/SK -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 3
Kontrolní výbor ­ volba předsedy - volba člena kontr.výboru - p. Sosna
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 9
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Proti:
 Helena Brejchová RNDr. Ladislav Havel  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
 Josef Eigner Mgr. Břetislav Hrdlička  Milan Jungvirt Mgr. Radek Sosna
 Josef Štrébl      


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3
Kontrolní výbor ­ volba předsedy - volba předsedy kontr.výboru - p. Chvosta
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 2
Zdrželo se: 14
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad RNDr. Ladislav Havel  Radek Chvosta Mgr. Jan Svoboda
 Milada Vlasáková      

   Proti:
 František Christelbauer  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
 Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.    


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3
Kontrolní výbor ­ volba předsedy - zmatečné
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 0
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 21
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Nehlasovalo:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3
Kontrolní výbor ­ volba předsedy - zmatečné
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 2
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 2
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová Mgr. Miroslav Hlava  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Proti:
RNDr. Ladislav Havel  Radek Chvosta    

   Zdrželo se:
 Josef Eigner Mgr. Jan Svoboda    

   Nehlasovalo:
Mgr. Břetislav Hrdlička Ing. Luděk Joza    


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3
Kontrolní výbor ­ volba předsedy - volba předsedy kontr.výboru - p.Eigner
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 2
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Proti:
RNDr. Ladislav Havel  Radek Chvosta    

   Zdrželo se:
 Josef Eigner Mgr. Jan Svoboda    


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 3
Kontrolní výbor ­ volba předsedy - volba člena kontr.výboru - pí.Vlasáková
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 2
Zdrželo se: 10
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl
 Josef Zoch      

   Proti:
 Radek Chvosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Zdrželo se:
 Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.    


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 3
Kontrolní výbor ­ volba předsedy - volba člena kontr.výboru - p. Chvosta
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
 František Christelbauer Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 4
Majetkové záležitosti - bod 1. - protinávrh p. Chvosta
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 8
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Radek Chvosta Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Proti:
 Helena Brejchová Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer PhDr. Ivana Říhová  Milada Vlasáková

   Zdrželo se:
Ing. Josef Moučka  Josef Štrébl  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 4
Majetkové záležitosti - bod 1.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 3
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Jan Svoboda  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Proti:
RNDr. Ladislav Havel  Radek Chvosta Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Miroslav Hlava Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
 Josef Štrébl      


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 4
Majetkové záležitosti - bod 2.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
 Helena Brejchová      

   Nehlasovalo:
Ing. Rudolf Oberfalcer      


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 4
Majetkové záležitosti - bod 3. - 8.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 4
Majetkové záležitosti - bod 10.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 4
Majetkové záležitosti - bod 11.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 4
Majetkové záležitosti - bod 12. - protinávrh p. Chvosta
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Jan Svoboda
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 4
Majetkové záležitosti - bod 13., 14.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 4
Majetkové záležitosti - bod 15.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 4
Majetkové záležitosti - bod 16. - 22.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 4
Majetkové záležitosti - bod 23.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 4
Majetkové záležitosti - bod 24. - 26.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 4
Majetkové záležitosti - bod 9.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 2
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
Ing. Luděk Joza PhDr. Ivana Říhová    

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava  Radek Chvosta Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 5
Jednací řád Zastupitelstva města Strakonice - protinávrh p. Chvosta
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 2
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  František Christelbauer
 Radek Chvosta Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna  Pavel Zach DiS.    

   Proti:
 Milada Vlasáková  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
 Helena Brejchová Mgr. Břetislav Hrdlička Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Pavel Pavel Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 5
Jednací řád Zastupitelstva města Strakonice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 6
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Proti:
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Zdrželo se:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava Ing. Josef Moučka  


Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 6
Integrovaný plán rozvoje města Strakonice ­ doplnění indikativního seznamu projektů -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 7
Projekt „Revitalizace sídliště Mír, Strakonice ­ III. etapa ­ náměstíčko, parkoviště u pivovaru“ -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 8
Projekt „Revitalizace Rennerových sadů, Strakonice ­ II. etapa ­ dětské hřiště“ -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
Mgr. Jan Svoboda      


Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 9
Rozpočtová opatření - opatření 46., 47., 48.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 9
Rozpočtová opatření - opatření 54. - protinávrh Mgr.Ing.Vondrys
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 3
Proti: 13
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava  Radek Chvosta PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna


Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 9
Rozpočtová opatření - opatření 54.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 4
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Proti:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava  Radek Chvosta PhDr. Ivana Říhová  


Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: 9
Rozpočtová opatření - opatření 55., 56., 57., 58., 59., 63., 64.,
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 43
Číslo bodu: 9
Rozpočtová opatření - opatření 65.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
 Josef Eigner  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 44
Číslo bodu: 10
Závěrečný účet města Strakonice a jím zřizovaných a založených organizací za rok 2014 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 45
Číslo bodu: 11
Účetní závěrka města Strakonice za rok 2014 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 46
Číslo bodu: 12
Zápis č.4/2015 ze zasedání finančního výboru ze dne 26.5.2015 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 47
Číslo bodu: 13
STARZ - I. etapa ­ I. část rekonstrukce plaveckého stadionu ve Strakonicích ­ výměna pískových filtrů a s tím spojené přípravné práce -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 48
Číslo bodu: 14
Zdravotní plán města Strakonice - protinávrh p. Chvosta
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 2
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Proti:
 Helena Brejchová  Milada Vlasáková    

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl


Číslo hlasování: 49
Číslo bodu: 14
Zdravotní plán města Strakonice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 50
Číslo bodu: 15
Zápis č.6/2015 ze zasedání kontrolního výboru ze dne 4.6.2015 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
Ing. Josef Moučka      


Číslo hlasování: 51
Číslo bodu: 16
Stanovení odměn členům kontrolního a finančního výboru -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 1
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Proti:
 Radek Chvosta      

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 52
Číslo bodu: 17
Různé - úkol pro zastupitele KÚ
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 4
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 6
Přítomni: 20
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer
 Josef Zoch      

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Radek Chvosta  Milada Vlasáková

   Zdrželo se:
 Helena Brejchová Ing. Josef Moučka Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Pavel Zach DiS.      

   Nehlasovalo:
Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys