HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 7.zasedání ZM Strakonice, konaného dne 02.09.2015Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0
Zahájení - Clenove komisi z jinych politickych stran
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 6
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Josef Zoch    

   Proti:
 Helena Brejchová Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka  Pavel Zach DiS.    

   Zdrželo se:
Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl    

   Nehlasovalo:
Mgr. Jan Svoboda      


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0
Zahájení - navrh volebni komise
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer PhDr. Ivana Říhová Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0
Zahájení - ověřovatele zápisu, clen prac. predsednictva
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza      


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 0
Zahájení - program jednání - zmatecne
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 10
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Břetislav Hrdlička  Milan Jungvirt
Ing. Pavel Pavel Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Josef Zoch      

   Nehlasovalo:
 Helena Brejchová Mgr. Miroslav Hlava  František Christelbauer Ing. Luděk Joza
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.    


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 0
Zahájení - program jednání - zarazeni dod. materialu na stul
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 0
Zahájení - doplneni programu jednání - zadost nemocnice
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 4
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
 Helena Brejchová Mgr. Břetislav Hrdlička  Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer

   Zdrželo se:
 František Christelbauer Ing. Josef Moučka  Josef Štrébl  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 0
Zahájení - doplneni programu jednání - dopravní zalezitosti ve měste
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 7
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Proti:
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
 Helena Brejchová Ing. Josef Moučka  Josef Štrébl  


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 0
Zahájení - doplneni programu jednání - ul. Raisova
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 4
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza
Ing. Josef Moučka Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
 Helena Brejchová  František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer
 Josef Štrébl      


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 0
Zahájení - program jednání - původní program
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 1
Teplárna Strakonice a.s. ­ informace - udeleni slova
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 4
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Pavel Zach DiS.    

   Proti:
 František Christelbauer Ing. Josef Moučka  Milada Vlasáková  Josef Zoch

   Nehlasovalo:
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 1
Teplárna Strakonice a.s. ­ informace - na vedomi
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 2
Prezentace obchodních společností s majetkovou účastí města (Odpady Písek s.r.o.,TS Strakonice s.r.o., ST TV s.r.o., DUDÁK ­ Měšťanský pivovar a.s.) - TS Strakonice s.r.o.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3
Zápis z jednání kontrolního výboru 5/2015 ze dne 2.7.2015 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava      


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 4
MP - Obecně závazná vyhláška města Strakonice č.3/2015 - MP Strakonice
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 5
a) Vedení kroniky města b) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - 5 a)
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 5
a) Vedení kroniky města b) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - přehození programu
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 8
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 2
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda    

   Proti:
 Helena Brejchová Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt
Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Ing. Josef Moučka Ing. Pavel Pavel  Pavel Zach DiS.  

   Nehlasovalo:
Ing. Luděk Joza Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 5
a) Vedení kroniky města b) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - 5 b)
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 2
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Miroslav Hlava Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna  Pavel Zach DiS.    

   Nehlasovalo:
Ing. Luděk Joza Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 6
Majetkové záležitosti - bod 1 - protinávrh p. Joza
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 6
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Proti:
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
 Helena Brejchová Ing. Josef Moučka Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl      


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 6
Majetkové záležitosti - bod 1
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 1
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Proti:
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 6
Majetkové záležitosti - bod 2
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Ing. Josef Moučka Mgr. Jan Svoboda    


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 6
Majetkové záležitosti - bod 3
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
 Helena Brejchová Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 6
Majetkové záležitosti - bod 4-8
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Ing. Rudolf Oberfalcer      


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 6
Majetkové záležitosti - bod 9
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 6
Majetkové záležitosti - bod 10-12
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 6
Majetkové záležitosti - bod 13 - protinávrh Mgr.Ing.Vondrys
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 7
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Proti:
 Helena Brejchová Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt
Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad Ing. Josef Moučka Mgr. Jan Svoboda  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.      


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 6
Majetkové záležitosti - bod 13
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 5
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Josef Zoch      

   Proti:
 Josef Eigner Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
 Helena Brejchová Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Pavel Zach DiS.      


Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 6
Majetkové záležitosti - bod 14 - protinávrh p. Joza
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 9
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
 Helena Brejchová Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  

   Nehlasovalo:
Mgr. Radek Sosna      


Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 6
Majetkové záležitosti - bod 14
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 4
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Helena Brejchová Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Proti:
 Josef Eigner Ing. Luděk Joza PhDr. Ivana Říhová Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad Ing. Pavel Pavel    


Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 6
Majetkové záležitosti - bod 15
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 1
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Proti:
Ing. Luděk Joza      

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 6
Majetkové záležitosti - bod 16 - protinávrh
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 6
Majetkové záležitosti - bod 17
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 6
Majetkové záležitosti - bod 18
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Mgr. Radek Sosna    


Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 6
Majetkové záležitosti - bod 20-21
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Nehlasovalo:
 Josef Štrébl      


Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 6
Majetkové záležitosti - bod 22
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Nehlasovalo:
PhDr. Ivana Říhová      


Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 6
Majetkové záležitosti - bod 23-24
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 7
Rozpočtová opatření - RO 94
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 7
Rozpočtová opatření - RO 95
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 2
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Nehlasovalo:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel    


Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 7
Rozpočtová opatření - RO 96
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 7
Rozpočtová opatření - RO 99
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 7
Rozpočtová opatření - RO 100
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Mgr. Radek Sosna      


Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 7
Rozpočtová opatření - RO 101
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: 7
Rozpočtová opatření - II a III
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 43
Číslo bodu: 8
Dodatek č.3 k úvěrové smlouvě č.2953/04/5226 (nákup Pivovaru Strakonice) a Dodatek č.3 k úvěrové smlouvě č.1877/09/5226 (výstavba ZŠ Povážská) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 44
Číslo bodu: 9
Dodatek zřizovací listiny č.7 MěÚSS Strakonice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Nehlasovalo:
Ing. Pavel Pavel      


Číslo hlasování: 45
Číslo bodu: 10
Diskuse - prodloužení jednání
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch