HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 8.zasedání ZM Strakonice, konaného dne 21.10.2015Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0
Zahájení - volby návrhové a volební komise, ověřovatelů zápisu
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0
Zahájení - schválení pořadu jednání Mgr.Ing.Vondrys - návrh bodů
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 10
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Mgr. Radek Sosna
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
 Josef Eigner Mgr. Jan Svoboda    


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0
Zahájení - schválení pořadu jednání
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1.1
Odbor školství a CR 1)Dotace pro oblast kultury v roce 2016 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1.2
Odbor školství a CR 2) Dotace pro oblast tělových. a sportu a ostatních volnočasových aktivit v roce 2016 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 2.1
Kancelář starosty 1) Prezentace obchodní společnosti s majetkovou účastí města (ROS a.s.) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 2.2
Kancelář starosty 2) Přísedící u Okresního soudu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 3
Plnění usnesení Zastupitelstva města Strakonice za I. pol. r.2015 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 4
Dodatek č.3 k Dohodě měst Písek a Strakonice o společném postupu v oblasti odpadového hosp. uzavřené dne 21.05.2002 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - body 1 - 5
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 6 protinávrh Ing. Joza
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 10
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza Mgr. Radek Sosna
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
 Radek Chvosta Mgr. Jan Svoboda    


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 6
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 1
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Proti:
Mgr. Radek Sosna      

   Zdrželo se:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 7
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 8 protinávrh Ing. Joza
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 3
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza Mgr. Radek Sosna  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Josef Zoch      

   Proti:
 Helena Brejchová Ing. Rudolf Oberfalcer  Pavel Zach DiS.  

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl      


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 8
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 2
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Helena Brejchová Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt
Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Proti:
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza      


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 9 protinávrh Ing. Joza
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 2
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Mgr. Radek Sosna
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
 Helena Brejchová Ing. Rudolf Oberfalcer    

   Zdrželo se:
 Milan Jungvirt Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - body 10 - 13
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 14
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza Mgr. Radek Sosna
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 17 protinávrh Bc. Chvosta
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 12
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Mgr. Radek Sosna
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 17 protinávrh Eigner
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 11
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
Mgr. Radek Sosna      

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 17
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 5
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Proti:
Mgr. Miroslav Hlava  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Mgr. Radek Sosna
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
 Josef Eigner      


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - body 15, 16
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 18 protinávrh Ing. Joza
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 11
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Mgr. Radek Sosna
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
 Josef Eigner      


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 18
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 5
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Proti:
Mgr. Miroslav Hlava  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Mgr. Radek Sosna
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
 Josef Eigner      


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - body 19, 20
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 21
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 22
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza      


Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 23 protinávrh Mgr.Ing.Vondrys
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 11
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Proti:
 Helena Brejchová Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Jan Svoboda  


Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 23
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 2
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Proti:
Ing. Luděk Joza Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Zdrželo se:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Radek Sosna  


Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 5.1
Majetkové záležitosti na stůl -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 5.1
Majetkové záležitosti na stůl - ZM ukládá RM jednat
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 6
Rozpočtová opatření - RO 112, 113, 115
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 6
Rozpočtová opatření - RO 116 protinávrh Bc. Chvosta
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 9
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Proti:
 Helena Brejchová Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl    


Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 6
Rozpočtová opatření - RO 116
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 2
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Miroslav Hlava  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza


Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 6
Rozpočtová opatření - RO 114
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 1
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
Ing. Luděk Joza      

   Zdrželo se:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Radek Chvosta Mgr. Radek Sosna
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 6
Rozpočtová opatření - ukládá a bere na vědomí provést rozpočtová opatření 7/2015
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 7
Zápis č.5/2015 ze zasedání Finančního výboru dne 16.9.2015 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 8
Zápis č.6/2015 ze zasedání Kontrolního výboru dne 27.8.2015 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Ing. Rudolf Oberfalcer