HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 9.zasedání ZM Strakonice, konaného dne 16.12.2015Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0
Zahájení - volby návrhové a volební komise, ověřovatelé zápisu, doplnění a změna programu jednání
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0
Zahájení - ověřovatelé zápisu
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1
TSST, s.r.o. - Návrh ceny vodného a stočného, výše nájemného z vodohospodářské infrastruktury na r. 2016 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 2
Zápis č.7/2015 z jednání Kontrolního výboru ze dne 6.10.2015 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 3
Zápis č.6/2015 z jednání Finančního výboru ze dne 11.11.2015 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 4
Rozpočtová opatření - RO č.130 - 132
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 4
Rozpočtová opatření - RO II. - protinávrh
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 9
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Proti:
 Helena Brejchová Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
 Josef Štrébl      


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 4
Rozpočtová opatření - RO III.-IV.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
Ing. Pavel Pavel Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 4.1
Návrh rozpočtu města Strakonice na rok 2016 - návrh p. Vondrys
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 13
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Břetislav Hrdlička
 Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel  František Christelbauer    


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 4.1
Návrh rozpočtu města Strakonice na rok 2016 - návrh p. Oberfalcer
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 13
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Břetislav Hrdlička Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Ing. Josef Moučka
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
 František Christelbauer  Milan Jungvirt  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 4.1
Návrh rozpočtu města Strakonice na rok 2016 - návrh p. Oberfalcer
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 2
Proti: 15
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Břetislav Hrdlička Ing. Rudolf Oberfalcer    

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Ing. Josef Moučka
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  

   Zdrželo se:
 František Christelbauer  Milan Jungvirt  Josef Štrébl  Josef Zoch


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 4.1
Návrh rozpočtu města Strakonice na rok 2016 - návrh p. Vondrys
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 13
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava  Radek Chvosta  


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 4.1
Návrh rozpočtu města Strakonice na rok 2016 - rozpočet
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 1
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 4.2
OZV č.6/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - protinávrh
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 12
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel  Radek Chvosta    


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 4.2
OZV č.6/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 1
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 2 - protinávrh
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 9
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Proti:
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová RNDr. Ladislav Havel  Radek Chvosta
Ing. Josef Moučka      


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 2
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 6
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Proti:
 Josef Eigner Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Zdrželo se:
 Helena Brejchová Mgr. Miroslav Hlava    


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 3-5
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 6
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 4
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Proti:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová  Milada Vlasáková

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 7-8
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 9 - protinávrh, hlasování prohlášeno za zmatečné
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad      

   Nehlasovalo:
Ing. Rudolf Oberfalcer      


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 9 - protinávrh - prodat část1
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 9 - protinávrh - neprodat část 2
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 8
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  František Christelbauer Ing. Luděk Joza
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Proti:
 Helena Brejchová RNDr. Ladislav Havel  Radek Chvosta Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Břetislav Hrdlička  Milan Jungvirt  


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 9 - prodej část 2
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 4
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Helena Brejchová RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Josef Zoch      

   Proti:
 Josef Eigner Ing. Luděk Joza PhDr. Ivana Říhová  Pavel Zach DiS.

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Miroslav Hlava Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 10 - protinávrh p. Chvosta
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 2
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Proti:
 Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer    

   Zdrželo se:
Ing. Josef Moučka  Josef Štrébl    


Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 11,12
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 13
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 14,15
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 16 + podmínka
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 17-21
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
 Helena Brejchová      


Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 22 - varianta A
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 23 - varianta B
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel  Radek Chvosta    


Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 24 + bod materiál na stůl 1
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 6
Projekt „Regenerace sídliště Stavbařů, Strakonice ­ VI. Etapa“ ­ schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 7
Změna tarifních podmínek MHD -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 8
Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č.2015-00280 - Uzavření dodatku + dotační program města Strakonice na podporu sportu
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza      


Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 8.2
Vyhlášení dotačního programu města Strakonice na podporu kultury v r. 2016 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza PhDr. Ivana Říhová    


Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 9
Program pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce 2016 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Helena Brejchová  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch