HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 11.zasedání ZM Strakonice, konaného dne 20.04.2016Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0
Zahájení - Program jednání - návrh Ing. Joza
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 10
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner    


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0
Zahájení - hlasování prohlášeno za zmatečné - zrušeno
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 2
Proti: 2
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 13
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Luděk Joza Mgr. Radek Sosna    

   Proti:
 Milada Vlasáková  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
 Josef Eigner      

   Nehlasovalo:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.      


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0
Zahájení - Program jednání - návrh Mgr. Ing. Vondrys
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 12
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
 Josef Eigner      


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 0
Zahájení - Program jednání
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 3
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Proti:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Zdrželo se:
 Josef Eigner Mgr. Radek Sosna    


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 0.1
30 minut pro občany - volby návrhové a volební komise, ověřovatelé zápisu
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1
Odbor rozvoje - Projekt „Technologický park Strakonice“ -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 1.1
Odbor rozvoje - Návrh na pořízení změny Územního plánu Strakonice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 3
Teplárna Strakonice a.s. ­ zástupce na VH (materiál na stůl) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 7
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Milada Vlasáková  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
 Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  Josef Štrébl
 Pavel Zach DiS.      


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 3
Teplárna Strakonice a.s. ­ zástupce na VH (materiál na stůl) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 2
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Proti:
Ing. Josef Moučka Mgr. Jan Svoboda    

   Zdrželo se:
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt
Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 3
Teplárna Strakonice a.s. ­ zástupce na VH (materiál na stůl) - původní návrh
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 4
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Proti:
Ing. Luděk Joza PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Ing. Pavel Pavel  


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 2
Kancelář starosty - Přísedící u Okresního soudu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 1
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Proti:
PhDr. Ivana Říhová      

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 2
Kancelář starosty - Přísedící u Okresního soudu - část 2
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 4.1
Finanční odbor - Rozpočtová opatření č. 24 ­ 28 - RO 24,25,26,27
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 4.1
Finanční odbor - Rozpočtová opatření č. 24 ­ 28 - RO 28 - protinávrh
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 12
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
PhDr. Ivana Říhová      


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 4.1
Finanční odbor - Rozpočtová opatření č. 24 ­ 28 - RO 28
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 4
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Proti:
Ing. Luděk Joza PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Zdrželo se:
Ing. Pavel Pavel      


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 4.1
Finanční odbor - Rozpočtová opatření č. 24 ­ 28 - II,
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová  


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 4.1
Finanční odbor - Rozpočtová opatření č. 24 ­ 28 - zařazení nového bodu jednání - RO z 10ZM dokončení
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
 Josef Eigner Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 4.1
Finanční odbor - Rozpočtová opatření č. 24 ­ 28 - doschválení RO č.1,2,3 z 10ZM - bod II, III
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 1
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 1
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Proti:
Ing. Pavel Pavel      

   Zdrželo se:
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Nehlasovalo:
Ing. Luděk Joza      


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 4.2
Finanční odbor - Smlouva o dotaci - JHK -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza      


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 4.3
Finanční odbor - Smlouva o dotaci ­ Nemocnice Strakonice, a.s. -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 11
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Zdrželo se:
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 5
Zápis č.1/2016 ze zasedání Finančního výboru ze dne 25.1.2016 - I. a II.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Mgr. Radek Sosna    


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 6.1
Sociální odbor - Dotace Občanskému sdružení PREVENT - včetně bodu jednání 6.2)
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 7
Majetkový odbor - bod č.1
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 7
Majetkový odbor - bod č.2
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 7
Majetkový odbor - bod č.3,4 - protinávrh
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 11
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad      


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 7
Majetkový odbor - bod č.3,4
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 5
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Proti:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner    


Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 7
Majetkový odbor - bod č.5
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš  František Christelbauer
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička Ing. Rudolf Oberfalcer    


Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 7
Majetkový odbor - bod č.6
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 7
Majetkový odbor - bod č.7
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 1
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Proti:
Ing. Pavel Pavel      

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 7
Majetkový odbor - bod č.8
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 3
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Proti:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Zdrželo se:
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna    


Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 7
Majetkový odbor - bod č.10 protinávrh
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 10
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Proti:
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
 Josef Štrébl      


Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 7
Majetkový odbor - bod č.10
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 6
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
 Josef Eigner Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 7
Majetkový odbor - bod č.9
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 7
Majetkový odbor - bod č.11-19 + 7a) majetkové záležitosti na stůl bod č.1
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 7
Majetkový odbor - návrh na zařazení bodu jednání
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 1
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
Mgr. Radek Sosna      

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza      


Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 8
Peníze DD - zimní údržba
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 11
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Proti:
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 8
Peníze DD - návrh p. Jungvirt
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 1
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
Mgr. Radek Sosna      

   Zdrželo se:
 Josef Eigner Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Ing. Pavel Vondrys