HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 16. zasedání ZM Strakonice, konaného dne 15.02.2017Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0
Zahájení - volba členů , ověření zápisu, návrh.komise
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 20
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0
Zahájení - schválení program 2a
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0
Zahájení - schválení program 16.5 protinávrh Bc. Chvosta
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 4
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Ing. Josef Moučka Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl  Milada Vlasáková

   Proti:
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
 Jaroslav Horejš  Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 0
Zahájení - schválení program 16.6
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 0
Zahájení - program jednání jako celek
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1.1
Tajemník - Stanovení výše odměn neuvolněným členům ZM -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 1.2
Tajemník - Plnění usnesení ZM Strakonice za I. pol. r. 2016 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
Ing. Pavel Pavel Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 2
Finanční odbor - Rozpočtové opatření č. 4 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 2
Finanční odbor - Rozpočtové opatření č. 5 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 2
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna  


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 3
Majetkové záležitosti - body 1. a 2.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 3
Majetkové záležitosti - bod 3 .
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 2
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Proti:
Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza    

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 3
Majetkové záležitosti - bod 4 . protinávrh Ing. Joza
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 12
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 1
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Proti:
 Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava Ing. Rudolf Oberfalcer PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna

   Nehlasovalo:
RNDr. Ladislav Havel      


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3
Majetkové záležitosti - bod 4 .
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 4
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer PhDr. Ivana Říhová Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Zdrželo se:
Mgr. Radek Sosna      


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 3
Majetkové záležitosti - bod 5 .
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 1
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3
Majetkové záležitosti - bod 6 . protinávrh PhDr. Říhová
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3
Majetkové záležitosti - body 7. - 10.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 4
ŽP - Plán odpadového hospodářství města Strakonice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 6.1
Odbor rozvoje - Projekt „Bezbariérové úpravy v Domově pro seniory v Lidické“ - podání žádosti o dotaci ... -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 6.2
Odbor rozvoje - Projekt „Nová vozidla pro klienty MÚSS“ ­ podání žádosti o dotaci a spolufinancování -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch