HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 17. zasedání ZM Strakonice, konaného dne 19.04.2017Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0
Zahájení - procedurální
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Nehlasovalo:
PhDr. Ivana Říhová      


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0
Zahájení -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1.1
Starosta - Kontrolní výbor ­ volba nového člena - odvolání člena KV
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 2
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer PhDr. Ivana Říhová  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
 Josef Eigner Ing. Luděk Joza Mgr. Radek Sosna  

   Nehlasovalo:
Ing. Pavel Pavel Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1.1
Starosta - Kontrolní výbor ­ volba nového člena - pan Vondrys
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 11
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
 Josef Eigner      


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1.1
Starosta - Kontrolní výbor ­ volba nového člena - pan Pašava
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 3
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Ing. Luděk Joza PhDr. Ivana Říhová


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1.2
Starosta - Přísedící u Okresního soudu - pí. Kapounová
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 1.2
Starosta - Přísedící u Okresního soudu - pí. Lípová
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 1.3
Starosta - Valná hromada společnosti Teplárna Strakonice a.s. - protinávrh p. Chvosta
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 2
Proti: 13
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Bc. Radek Chvosta    

   Proti:
 Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad Ing. Luděk Joza PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 1.3
Starosta - Valná hromada společnosti Teplárna Strakonice a.s. - hlasování označeno za zmatečné - neplatné
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 2
Proti: 4
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 13
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna    

   Proti:
 Josef Eigner Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Josef Zoch

   Nehlasovalo:
Mgr. Tomáš Bernad RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš Bc. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
PhDr. Ivana Říhová  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.      


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 1.3
Starosta - Valná hromada společnosti Teplárna Strakonice a.s. - protinávrh p. Vondrys - odložení
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 11
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
 Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel Bc. Radek Chvosta    


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 1.3
Starosta - Valná hromada společnosti Teplárna Strakonice a.s. - protinávrh p. Vondrys - zástupci
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 11
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad RNDr. Ladislav Havel Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Proti:
 Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 1.3
Starosta - Valná hromada společnosti Teplárna Strakonice a.s. - původní návrh
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 7
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
RNDr. Ladislav Havel Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 2
Tajemník - Plnění usnesení ZM Strakonice za II. pol. r. 2016 - p. Chvosta
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 1
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
Mgr. Radek Sosna      

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 3.1
Finanční odbor - Rozpočtová opatření č. 11-14,18,19 - č. 11-14,18,19
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Ing. Pavel Pavel      


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3.2
Finanční odbor - Smlouva o poskytnutí dotace ­ JHK -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3.3
Finanční odbor - Zřizovací listina MěKS ­ Dodatek č. 7 - hlasování označeno za zmatečné - neplatné
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 9
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer PhDr. Ivana Říhová
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková    

   Nehlasovalo:
RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3.3
Finanční odbor - Zřizovací listina MěKS ­ Dodatek č. 7 - infokanál
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 11
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Proti:
 Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad RNDr. Ladislav Havel Bc. Radek Chvosta PhDr. Ivana Říhová


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3.3
Finanční odbor - Zřizovací listina MěKS ­ Dodatek č. 7 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Mgr. Radek Sosna    


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 3.4
Finanční odbor - Zápisy z jednání finančního výboru: č.6/2016 ze dne 5.12.2017 a č.1/2017 ze dne 6.3.2017 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 3.5
Finanční odbor - Zápis č.12 z jednání kontrolního výboru ze dne 21.3.2017 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
 Milan Jungvirt Mgr. Radek Sosna    


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 4
STARZ - Realizace vířivky jako druhé části schváleného projektu "Dostavba relaxačního bazénu a vířivky v roce 2016" -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod č. 1
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - protinávrh bod č. 2
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 12
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Proti:
RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad PhDr. Ivana Říhová    


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod č. 2
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 4
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
 Josef Eigner Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - protinávrh bod č. 3
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 3
Proti: 13
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
 František Christelbauer Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza PhDr. Ivana Říhová    

   Nehlasovalo:
Mgr. Břetislav Hrdlička      


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod č. 3
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 1
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Proti:
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
Mgr. Radek Sosna      


Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod č. 4-12
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod č. 13 protinávrh
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 10
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Proti:
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel Bc. Radek Chvosta    


Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod č. 13
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 7
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel Bc. Radek Chvosta    


Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod č. 13 posunutí na příští jednání
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod č. 15
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer PhDr. Ivana Říhová
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod č. 16-23
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod č. 14
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod č. 24 protinávrh p. Joza
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 11
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
 Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel    


Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod č. 24
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 2
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Proti:
Ing. Luděk Joza Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Zdrželo se:
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  


Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod č. 25
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod č. 26 protinávrh p. Joza
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer


Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod č. 27-30
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod č. 31
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 5
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Jaroslav Horejš  Milan Jungvirt PhDr. Ivana Říhová  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Ing. Luděk Joza Mgr. Radek Sosna
 Milada Vlasáková      

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel  Josef Štrébl
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod č. 32
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza      


Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod č. 33
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 1
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer PhDr. Ivana Říhová  Josef Štrébl  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad      

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod č. 34
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 43
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod č. 35-37
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 44
Číslo bodu: 6
ŽP - Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 1/2017 o provedení speciální ochranné deratizace -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 45
Číslo bodu: 7.1
Sociální odbor - Dotace PREVENTU 99 z.ú. ­ na spolufinancování osobních a provozních nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb v zařízení NZDM CROSSS PREVENT Strakonice - společné odhlasování bodů 7.1, 7.2 a 7.3
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 46
Číslo bodu: 8
Odbor rozvoje - Projekt „Nová vozidla pro klienty MÚSS“ ­ rozšíření projektu -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 47
Číslo bodu: 9
Technické služby Strakonice s.r.o. - Prominutí úroků z prodlení - protinávrh
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Ing. Josef Moučka