HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 18. zasedání ZM Strakonice, konaného dne 07.06.2017Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0
Zahájení - volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0
Zahájení - program jednání : bod 1)
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0
Zahájení - program jednání : bod 2)
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 0
Zahájení - program jednání : bod 3)
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 4
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.

   Proti:
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Ing. Josef Moučka      


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 0
Zahájení - program jednání : bod 4)
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 8
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 17
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.

   Zdrželo se:
Mgr. Jan Svoboda  Josef Zoch    

   Nehlasovalo:
Ing. Pavel Pavel      


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 0
Zahájení - program jednání : bod 5)
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 10
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Proti:
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 0
Zahájení - program jednání celek
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 1.1
Finanční odbor - Závěrečný účet ročního hospodaření města Strakonice a zř. organizací za rok 2016 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 1.2
Finanční odbor - Účetní závěrka města Strakonice za rok 2016 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Jan Svoboda
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Mgr. Radek Sosna      


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 1.3
Finanční odbor - Směrnice k sestavování, schvalování a úpravám rozpočtu města - protinávrh Bc. Chvosta
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 1.4
Finanční odbor - Rozpočtová opatření č. 46 - 48, 51 - RO.46-47
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 1.4
Finanční odbor - Rozpočtová opatření č. 46 - 48, 51 - RO.48
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 1.4
Finanční odbor - Rozpočtová opatření č. 46 - 48, 51 - RO.51 protinávrh Ing. Oberfalcer
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 1
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Proti:
Ing. Luděk Joza      

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava Bc. Radek Chvosta Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 1.4
Finanční odbor - Rozpočtová opatření č. 46 - 48, 51
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 1.5
Finanční odbor - Zápis č. 2/2017 z jednání Finančního výboru dne 18.5.2017 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 1.6
Finanční odbor - Rozp. opatření č. 52 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 2.1
Sociální odbor - Dotace celkem - body 1-11
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3
Odbor školství a CR - Poskytnutí dotací z Dotačního programu města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ost.pro rok 2017 (Komise pro sport města Strakonice) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 4
p. Eigner - předkládá člen ZM - Zřízení pracovní skupiny k výstavbě MVE ve Strakonicích - protinávrh Mgr.Hrdlička
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 1
Zdrželo se: 7
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Proti:
 Josef Eigner      

   Zdrželo se:
Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 4
p. Eigner - předkládá člen ZM - Zřízení pracovní skupiny k výstavbě MVE ve Strakonicích -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 1
Proti: 4
Zdrželo se: 12
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner      

   Proti:
Mgr. Břetislav Hrdlička Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Milada Vlasáková

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 1.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 2
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.      

   Proti:
 Jaroslav Horejš Ing. Rudolf Oberfalcer    

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 2. - protinávrh Bc. Chvosta
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 4
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Proti:
 Jaroslav Horejš  František Christelbauer  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Zoch


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 2.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 2
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
 Josef Eigner Bc. Radek Chvosta    

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 3. protinávrh Ing. Joza
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 5
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Proti:
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.      

   Zdrželo se:
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 3.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 5
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Proti:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
Mgr. Radek Sosna      

   Zdrželo se:
Ing. Pavel Pavel Mgr. Jan Svoboda Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 3. odložit
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 4.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
 Jaroslav Horejš      


Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 5. protinávrh Mgr. Sosna
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 4
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Bc. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.      

   Proti:
 František Christelbauer Ing. Rudolf Oberfalcer  Milada Vlasáková  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Mgr. Jan Svoboda


Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 5.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel Mgr. Jan Svoboda  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Radek Sosna  Pavel Zach DiS.


Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 6.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 2
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
Ing. Luděk Joza Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Zdrželo se:
Bc. Radek Chvosta Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna  


Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 7.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
 Josef Eigner      


Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 8.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - body 9., 10.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 1
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
Ing. Luděk Joza      


Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 11.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 4
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Bc. Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Proti:
 Josef Eigner Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Radek Sosna    


Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 12.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - body 13., 14.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 15.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
Ing. Pavel Pavel      

   Nehlasovalo:
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 16.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 17.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 2
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Bc. Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel Mgr. Jan Svoboda  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Proti:
Ing. Luděk Joza Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava Mgr. Radek Sosna    


Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - body 18. - 21.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Ing. Pavel Pavel      


Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 5
Majetkové záležitosti - bod 22., 18/5a
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
Bc. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Nehlasovalo:
 František Christelbauer