HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 19. zasedání ZM Strakonice, konaného dne 06.09.2017Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0
Zahájení - program jednání
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 18
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Radek Chvosta  Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava Ing. Pavel Pavel    

   Nehlasovalo:
Ing. Luděk Joza      


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0
Zahájení -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 19
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Rudolf Oberfalcer PhDr. Ivana Říhová Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1
Zpráva o činnosti spol. Teplárna Strakonice a.s. za rok 2016 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
 Josef Eigner Ing. Pavel Pavel    


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 2
Starosta - Prezentace obchodních společností s majetkovou účastí města (Odpady Písek s.r.o., Technické služby Strakonice s.r.o., ST TV s.r.o., DUDÁK ­ Měšťanský pivovar a.s., ROS a.s.) -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 3
Tajemník - Plnění usnesení ZM za I. pol. r. 2017 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 4
Odbor ŽP - Obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 2/2017 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 5
Odbor školství a CR - Poskytnutí dotace TJ Dražejov -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 6.1
Finanční odbor - Rozpočtová opatření č. 82 ­ 88 - RO č. 82 - 84, 86 - 88
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 6.1
Finanční odbor - Rozpočtová opatření č. 82 ­ 88 - RO č. 85
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Ing. Pavel Pavel      


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 6.2
Finanční odbor - TC Přádelna Strakonice s.r.o. ­ poskytnutí příplatku, RO č. 89 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 1
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
Ing. Pavel Pavel      

   Zdrželo se:
 Josef Eigner      


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 6.3
Finanční odbor - Zápisy z jednání kontrolního výboru -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 6.4
Finanční odbor - Zápis z jednání finančního výboru -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 7.1
Odbor rozvoje - Změna č. 4 Územního plánu Strakonice ­ rozhodnutí o námitkách a vydání změny ÚP -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 7.2
Odbor rozvoje - Určení zastupitele pro spolupráci při pořizování územně plánovací dokumentace města Strakonice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
 Josef Eigner Ing. Pavel Pavel    


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 8
Majetkové záležitosti - hlasování po blocích
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Ing. Pavel Pavel      


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 8
Majetkové záležitosti - bod č.1-14
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 8
Majetkové záležitosti - bod č.15
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička Ing. Pavel Pavel    


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 8
Majetkové záležitosti - bod č.16,17,19-22
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 8
Majetkové záležitosti - bod č.23
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 1
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
Ing. Pavel Pavel      

   Zdrželo se:
 Josef Eigner      


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 8
Majetkové záležitosti - bod č.24-28
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 8
Majetkové záležitosti - bod č.29
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Ing. Pavel Pavel      


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 8
Majetkové záležitosti - bez přestávky
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 8
Majetkové záležitosti - bod č.30-34
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 9
TS Strakonice s.r.o. - Prominutí poplatků z prodlení -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 14
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch