HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 20. zasedání ZM Strakonice, konaného dne 01.11.2017Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0
Zahájení - zrušeno, prohlášeno za zmatečné
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
Mgr. Radek Sosna      

   Nehlasovalo:
RNDr. Ladislav Havel      


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0
Zahájení - Volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, volební komise
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Mgr. Radek Sosna      


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0
Zahájení - Ing. Chvosta - protinávrh
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 6
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Ing. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jan Svoboda  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
 Jaroslav Horejš  František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl    


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 0
Zahájení - Starosta - doplnění programu jednání
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 4
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Ing. Radek Chvosta Mgr. Radek Sosna

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 0
Zahájení - Program jednání
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1
Teplárna Strakonice a.s. - hospodaření, provozní záležitosti - Délka a počet příspěvků v diskuzi
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 5
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
 Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Ing. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
Mgr. Břetislav Hrdlička Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš  František Christelbauer  Milan Jungvirt
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer    


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 1
Teplárna Strakonice a.s. - hospodaření, provozní záležitosti - Délka příspěvku prezentujícího
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 3
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
 Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Ing. Rudolf Oberfalcer      

   Nehlasovalo:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 1
Teplárna Strakonice a.s. - hospodaření, provozní záležitosti - Návrh usnesení - Ing. Chvosta
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 9
Proti: 10
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Ing. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Josef Moučka Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
 Milan Jungvirt Ing. Rudolf Oberfalcer    


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 2
Personální změny ve vedení města - zrušeno - hlasování prohlášeno za zmatečné
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 1
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 3
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Proti:
 Milan Jungvirt      

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza PhDr. Ivana Říhová  

   Nehlasovalo:
Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 2
Personální změny ve vedení města - Veřejná volba
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 2
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza  Milan Jungvirt    

   Nehlasovalo:
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 2
Personální změny ve vedení města - Odvolání místostarosty
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 1
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 3
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Proti:
 Milan Jungvirt      

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová  

   Nehlasovalo:
Ing. Luděk Joza Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 2
Personální změny ve vedení města - 2 místostarostové
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 1
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 1
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Proti:
 Milan Jungvirt      

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Nehlasovalo:
PhDr. Ivana Říhová      


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 2
Personální změny ve vedení města - Místostarosta - p. Štrébl
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 3
Zdrželo se: 6
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
RNDr. Ladislav Havel Ing. Radek Chvosta  Milan Jungvirt  

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 2
Personální změny ve vedení města - Místostarosta - Ing. Oberfalcer
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 6
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Josef Moučka Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Proti:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Ing. Radek Chvosta  Milan Jungvirt
Ing. Pavel Pavel Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Ing. Rudolf Oberfalcer PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 2
Personální změny ve vedení města - Stanovení odměny neuvolněnému místostarostovi
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 9
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Ing. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
 Milan Jungvirt Ing. Pavel Pavel PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 2
Personální změny ve vedení města - Volba člena rady města - p. Zach
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 1
Zdrželo se: 8
Nehlasovali: 0
Přítomni: 21
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer  Milan Jungvirt Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Josef Zoch

   Proti:
Ing. Radek Chvosta      

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel
PhDr. Ivana Říhová Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.