HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 22. zasedání ZM Strakonice, konaného dne 13.12.2017Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0
Zahájení - pracovní předsednictvo
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0
Zahájení - volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
Mgr. Jan Svoboda Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0
Zahájení - volba návrhové komise
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Ing. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel      


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 0
Zahájení - volba volební komise
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
Ing. Pavel Pavel Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 0
Zahájení - program jednání 1.zm
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 1
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Radek Chvosta Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Proti:
Ing. Luděk Joza      

   Zdrželo se:
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl    


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 0
Zahájení - program jednání 2.zm
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 0
Zahájení - program jednání 3.zm
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 2
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš  František Christelbauer
Ing. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Ing. Josef Moučka Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Josef Zoch

   Proti:
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl    

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička Ing. Rudolf Oberfalcer  Pavel Zach DiS.  


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 0
Zahájení - program jednání 4.zm
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 8
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Ing. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Mgr. Tomáš Bernad  František Christelbauer  Pavel Zach DiS.  


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 0
Zahájení - program jednání 5.zm diskuse TCP
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 10
Proti: 6
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš Ing. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.    

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Ing. Josef Moučka      


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 0
Zahájení - program jednání 6.zm diskuse rozpočet
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  

   Zdrželo se:
 Josef Štrébl  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 0
Zahájení - program celek
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Radek Chvosta Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 0
Zahájení - dopisy, petice -termín výpovědi +2m
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 2
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš Ing. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Proti:
 František Christelbauer Ing. Rudolf Oberfalcer    

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička Ing. Josef Moučka Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 1.1
Finanční odbor - Rozpočtové opatření č. 133 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 1.2
Finanční odbor - Tarifní podmínky MHD ­ úplné zrušení jízdného v rámci prvního pásma -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 1
Zdrželo se: 5
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Proti:
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel Ing. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna      


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 1.3
Finanční odbor - OZV 3/2017 o místním poplatku za komunální odpad -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 1
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Radek Chvosta Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Proti:
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna  


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 1.4
Finanční odbor - OZV 4/2017 o regulaci provozování hazardních her - protinávrh Ing. Moučka
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 3
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Proti:
Ing. Luděk Joza Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel Ing. Radek Chvosta Ing. Pavel Pavel  


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 1.4
Finanční odbor - OZV 4/2017 o regulaci provozování hazardních her -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 3
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Proti:
Ing. Luděk Joza Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel Ing. Radek Chvosta Ing. Pavel Pavel  


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 1.5
Finanční odbor - Finanční výbor - Zápis č. 5/2017 ze dne 06.11.2017 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 2
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Proti:
Ing. Radek Chvosta Ing. Pavel Pavel    

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel Ing. Luděk Joza Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 1.6
Finanční odbor - Návrh Rozpočtu města Strakonice na rok 2018 - ukončení diskuse
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 3
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
RNDr. Ladislav Havel Ing. Radek Chvosta Ing. Pavel Pavel  

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Mgr. Ing. Pavel Vondrys    


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 1.6
Finanční odbor - Návrh Rozpočtu města Strakonice na rok 2018 - protinávrh Mgr.Ing.Vondrys
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 10
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Ing. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Mgr. Jan Svoboda      


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 1.6
Finanční odbor - Návrh Rozpočtu města Strakonice na rok 2018 - protinávrh Mgr.Ing.Vondrys č.2
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 11
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel Ing. Radek Chvosta    


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 1.6
Finanční odbor - Návrh Rozpočtu města Strakonice na rok 2018 - protinávrh RNDr. Havel
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 11
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Ing. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 1.6
Finanční odbor - Návrh Rozpočtu města Strakonice na rok 2018 - protinávrh Mgr.Ing.Vondrys č.3
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 10
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel Ing. Radek Chvosta    


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 1.6
Finanční odbor - Návrh Rozpočtu města Strakonice na rok 2018 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 5
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 17
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Proti:
RNDr. Ladislav Havel Ing. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Zdrželo se:
Mgr. Radek Sosna      


Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 1.7
Finanční odbor - Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Strakonice na období let 2019 ­ 2020 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 2
Majetkové záležitosti - body 1. - 3.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Ing. Luděk Joza Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 2
Majetkové záležitosti - bod 4. protinávrh Mgr.Ing.Vondrys
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 11
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 2
Majetkové záležitosti - bod 4.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 3
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Proti:
Ing. Luděk Joza Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Zdrželo se:
Ing. Pavel Pavel      


Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 2
Majetkové záležitosti - body 5.- 10.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Ing. Luděk Joza Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 2
Majetkové záležitosti - bod 11.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Ing. Pavel Vondrys  


Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 2
Majetkové záležitosti - bod 12.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Ing. Luděk Joza Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 2
Majetkové záležitosti - bod 13. protinávrh Mgr.Ing.Vondrys
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 10
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 15
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Nehlasovalo:
Mgr. Jan Svoboda      


Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 2
Majetkové záležitosti - bod 13. protinávrh Mgr.Ing.Vondrys opak.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 11
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 2
Majetkové záležitosti - bod 13.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 3
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Proti:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Ing. Pavel Vondrys  

   Zdrželo se:
Mgr. Radek Sosna      


Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 2
Majetkové záležitosti - body 14. - 16.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Luděk Joza Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 2
Majetkové záležitosti - bod 17. protinávrh Mgr.Ing.Vondrys
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 10
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš  František Christelbauer Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Milada Vlasáková
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel Mgr. Břetislav Hrdlička    


Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 2
Majetkové záležitosti - bod 17.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 2
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš  František Christelbauer
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Proti:
Ing. Luděk Joza Mgr. Ing. Pavel Vondrys    

   Zdrželo se:
Mgr. Břetislav Hrdlička Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna  


Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 2
Majetkové záležitosti - body 18.- 25.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Luděk Joza Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 3.1
Odbor školství a CR - Komise pro kulturu města Strakonice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Luděk Joza Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 3.2
Odbor školství a CR - Komise pro sport města Strakonice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Luděk Joza Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 4
TC Přádelna Strakonice s.r.o - podání žádosti o dotaci - protinávrh Mgr.Ing.Vondrys
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 9
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
RNDr. Ladislav Havel Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna
Mgr. Ing. Pavel Vondrys      

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Pavel Zach DiS.      

   Zdrželo se:
 Milada Vlasáková  Josef Zoch    


Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: 4
TC Přádelna Strakonice s.r.o - podání žádosti o dotaci -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 11
Proti: 4
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Proti:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel      


Číslo hlasování: 43
Číslo bodu: 5
Technické služby Strakonice s.r.o. - Návrh ceny vodného a stočného na rok 2018, nájemné -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Luděk Joza Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 44
Číslo bodu: 6
Sociální odbor - Program pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce 2018 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Luděk Joza Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 45
Číslo bodu: 7.1
Odbor rozvoje - Návrh na pořízení změny Územního plánu Strakonice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 4
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Milada Vlasáková  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel Ing. Luděk Joza Mgr. Radek Sosna Mgr. Ing. Pavel Vondrys


Číslo hlasování: 46
Číslo bodu: 7.2
Odbor rozvoje - Projekt „Veřejná infrastruktura cestovního ruchu ve městě Strakonice“ -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička
 František Christelbauer Ing. Luděk Joza Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel Mgr. Radek Sosna Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Milada Vlasáková Mgr. Ing. Pavel Vondrys  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch