HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ


Hlasování z 23. zasedání ZM Strakonice, konaného dne 14.02.2018Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: 0
Zahájení - volba clena pracovniho predsednictva
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 1
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Luděk Joza Ing. Rudolf Oberfalcer
Ing. Pavel Pavel Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
Ing. Radek Chvosta      

   Nehlasovalo:
 Josef Eigner      


Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 0
Zahájení -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta Ing. Luděk Joza
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel      


Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 0
Zahájení -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 0
Zahájení - volební komise
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel  Josef Štrébl
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Mgr. Jan Svoboda      


Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 0
Zahájení - program jednání - návrh Ing. Pavel
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 6
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel    

   Proti:
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
 František Christelbauer Ing. Radek Chvosta  Josef Štrébl  


Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 0
Zahájení - program jednání
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 15
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Jan Svoboda
 Josef Štrébl  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  


Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 1.1
Starosta - Schválení zápisu z jednání 21.ZM ze dne 22.11.2017 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 12
Proti: 1
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch

   Proti:
Ing. Luděk Joza      

   Zdrželo se:
Mgr. Miroslav Hlava Ing. Radek Chvosta Ing. Pavel Pavel  


Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 1.2
Starosta - Osadní výbor Nový Dražejov a Virt -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
 Josef Štrébl  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch  

   Zdrželo se:
Mgr. Jan Svoboda      


Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 2
Odbor školství a CR - Darovací smlouva ­ Římskokatolická farnost Strakonice -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 3.1
Finanční odbor - Rozpočtová opatření č. 3 - 5 -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 3.2
Finanční odbor - Smlouva o poskytnutí dotace ­ Jihočeská hospodářská komora -
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 4.1
Sociální odbor - Dotace PREVENTU 99 z.ú. - zařízení NZDM CROSSS PREVENT Strakonice - všechny body 4.
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 5
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - bod č.1 - návrh p. Chvosta
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza Ing. Josef Moučka Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel    


Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 5
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - bod č. 2 - 4
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 5
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - bod č. 5 - protinávrh p. Joza
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 2
Proti: 13
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh nebyl schválen.

   Pro:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel    

   Proti:
Mgr. Tomáš Bernad RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Pavel Zach DiS.
 Josef Zoch      

   Zdrželo se:
 Josef Eigner      


Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 5
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - bod č. 5 - původní návrh
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 2
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Proti:
Ing. Luděk Joza Ing. Pavel Pavel    


Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 5
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - bod č. 6 (varianta na stůl)
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 5
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - bod č. 7, 8
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 5
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - bod č. 9
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner Mgr. Miroslav Hlava  Jaroslav Horejš
Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Luděk Joza Ing. Josef Moučka
Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
RNDr. Ladislav Havel Ing. Radek Chvosta    


Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 5
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - bod č. 10, 11
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 5
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - bod č. 12 - protinávrh
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 5
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - bod č. 13 - 18
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch


Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 5
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - bod č. 19
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
Ing. Josef Moučka Ing. Pavel Pavel Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl
 Pavel Zach DiS.  Josef Zoch    

   Zdrželo se:
Ing. Luděk Joza Ing. Rudolf Oberfalcer    


Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 5
Majetkový odbor - Majetkové záležitosti - bod č. 20 - 26
Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: 
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 16
Návrh byl schválen.

   Pro:
Mgr. Tomáš Bernad  Josef Eigner RNDr. Ladislav Havel Mgr. Miroslav Hlava
 Jaroslav Horejš Mgr. Břetislav Hrdlička  František Christelbauer Ing. Radek Chvosta
Ing. Luděk Joza Ing. Josef Moučka Ing. Rudolf Oberfalcer Ing. Pavel Pavel
Mgr. Jan Svoboda  Josef Štrébl  Pavel Zach DiS.  Josef Zoch